Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CB 351 PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CB 351. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL CB 351 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CB 351 te teleladen.


WHIRLPOOL CB 351 PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (137 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL CB 351 GEBRUIKSAANWIJZING (123 ko)
   WHIRLPOOL CB 351 PROGRAM CHART (137 ko)
   WHIRLPOOL CB 351 INSTRUCTION FOR USE (132 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL CB 351PRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie: Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a - isobuthaan). Voor nadere details zie het serienummerplaatje op het apparaat. 35 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN • Gebruik het koelvak uitsluitend voor het bewaren van verse levensmiddelen en het vriesvak uitsluitend voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes. Let erop dat de ventilatieopeningen van het apparaat niet worden afgedekt of verstopt raken. Zet geen vloeistoffen in glas in het vriesvak; deze kunnen ontploffen. [. . . ] Dit apparaat is geschikt voor aanraking met voedingsmiddelen en is in overeenstemming met het D. L. 108 van 25. 01. 1992 (Europese Richtlijn 89/109/EEG). • • • • • • • • Conformiteitsverklaring • Informatie Voor apparaten met isobuthaan (R600a) Isobuthaan is een natuurlijk gas dat geen invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is derhalve noodzakelijk te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn. 36 GEBRUIK VAN HET KOELVAK Dit apparaat is een koelkast met vriesvak met sterren. Optimale prestaties worden verkregen bij temperaturen tussen +16°C en +32°C. Ingebruikneming van het apparaat Afhankelijk van het model beschikt het apparaat over externe regelaars (A) of interne regelaars (B). • Bij het openen van de deur gaat het lampje in het apparaat branden. • Het groene lampje (A2) gaat branden om aan te geven dat het apparaat functioneert. Bij apparaten met interne regelaars (B) gaat het lampje van het (aangesloten) apparaat branden bij het openen van de deur als de thermostaatknop niet op het symbool z staat. Let op: • het is niet nodig de thermostaatknop (5) in te stellen, aangezien deze al in de fabriek vooringesteld is, om te zorgen dat de bewaartemperatuur geschikt is voor verse levensmiddelen, bij een omgevingstemperatuur tussen +20°C en +25°C. • Na de ingebruikneming duurt het ongeveer 30 minuten voordat de geschikte bewaartemperatuur voor een normale belading van het koelvak wordt bereikt. A B . Als u de interne temperatuur moet bijstellen: Zet de thermostaatknop (5): • op de laagste cijfers 1-2 als u een HOGERE temperatuur in de vakken wenst; • op de hoogste cijfer - 5 - voor een LAGERE temperatuur. Onderbreken van de werking van het koelvak: Druk opnieuw op de startknop van het apparaat (A1) (indien aanwezig; haal anders de stekker uit het stopcontact). Opmerkingen: • De afstand tussen de schappen en de achterwand aan de binnenkant van de koelkast staat een vrije luchtcirculatie toe. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd. • De instructies op de verpakking voor het bewaren van ingevroren levensmiddelen dienen altijd te worden opgevolgd. MAANDEN LEVENSMIDDELEN Maken van ijsblokjes • Vul het ijsbakje voor 3/4 met water en zet het op de bodem van het vriesvak. Voor het versnellen van de ijsblokjesvorming is het raadzaam het ijsbakje op de bodem van de eerste lade te zetten (zie afbeelding) en niet op het blad dat de koudeaccu's draagt (indien bijgeleverd). Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van het vriesvak is vastgevroren, geen puntige of scherpe voorwerpen om het los te maken. • 39 ONTDOOIEN VAN HET VRIESVAK Wij raden u aan het vriesvak een of twee maal per jaar te ontdooien, of wanneer de ijsvorming op de wanden drie centimeter dik is geworden. Het is raadzaam het vriesvak te ontdooien wanneer u weinig voorraad heeft. Open de deur en haal alle levensmiddelen uit het vriesvak; wikkel ze strak tegen elkaar in kranten en zet ze op een koele plek of in een isolerende tas. Trek het afvoerkanaal voor dooiwater uit het onderste deel van het vriesvak. Verwijder de afvoerdop (indien aanwezig), zet een bak (of de onderste lade, indien aanwezig) onder het afvoerkanaal om het dooiwater op te vangen (zie afbeelding). Opmerking: gebruik, om onherstelbare schade aan het vriesvak te voorkomen, geen puntige of scherpe metalen voorwerpen om het ijs te verwijderen en verwarm het vriesvak niet kunstmatig. Eventuele schade die door deze voorwerpen veroorzaakt wordt, valt niet onder de garantie. Reinig het vriesvak met een vochtige spons met lauw water en een neutraal schoonmaakmiddel. [. . . ] Opmerking: door de temperatuurtoename tijdens het ontdooien kan de bewaarperiode van de ingevroren levensmiddelen verkort worden. 40 REINIGING EN ONDERHOUD Koppel, voordat u reinigingswerkzaamheden uitvoert, het apparaat van het elektriciteitsnet. • Reinig het koelvak geregeld met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel. • Reinig de buitenkant met een zachte, met water bevochtigde doek. Reinig de binnenkant van het gat regelmatig met behulp van het bijgeleverde gereedschap, om een constante en correcte afvoer van het dooiwater zeker te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL CB 351

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL CB 351 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag