Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CAREMOTION1407 PROGRAMMA OVERZICHT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CAREMOTION1407. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL CAREMOTION1407 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CAREMOTION1407 te teleladen.


WHIRLPOOL CAREMOTION1407 PROGRAMMA OVERZICHT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1077 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL CAREMOTION1407 PRODUCTFICHE (61 ko)
   WHIRLPOOL CAREMOTION1407 ENERGIELABEL (146 ko)
   WHIRLPOOL CAREMOTION1407 PRODUCTINFORMATIEBLAD (316 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL CAREMOTION1407PROGRAMMA OVERZICHT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kortgedragen kleding van katoen, synthetische vezels en gemengde weefsels met katoen. Licht vervuild wasgoed van synthetische vezels, of synthetische stoffen gemengd met katoenen kledingstukken. Gebruik vloeibaar wasmiddel en de laagst aanbevolen hoeveelheid voor ongeveer 3 kg wasgoed. Bij 40 °C en 60 °C standaard katoenprogramma en meest gewenst in termen van gecombineerd water- en energieverbruik voor het wassen van katoenen wasgoed. [. . . ] -- Om de “Spoelstop” te beëindigen door het water af te pompen zonder centrifugeren, drukt u op de toets “Centrifugeren” totdat snelheid “0” op de display verschijnt; vervolgens drukt u op “Start/Pauze” om met afpompen te beginnen. -- Laat het wasgoed (met name zijde!) in de functie “Spoelstop” niet te lang in het spoelwater staan. de temperatuur, de gekozen functies en de omvang van de waslading. Om die reden kan de voorspelde hoogte van het stroomverbruik aangepast worden zodra de wasmachine de waslading detecteert. EEN PROGRAMMA STARTEN Draai de kraan open en druk op de toets “Start/Pauze”. Het controlelampje naast de toets “Start/Pauze” gaat branden. KINDERSLOT Door het activeren van het kinderslot voorkomt u dat kinderen een wascyclus starten of de instellingen van een lopend programma veranderen. Het kinderslot kan niet in- of uitgeschakeld worden als de programmakeuzeknop op de “O”-stand staat. Om het kinderslot in te schakelen: • Draai de programmakeuzeknop op een programmastand, of laat een programma zoals gebruikelijk lopen. • Druk gelijktijdig op de 2 toetsen gemarkeerd met het sleutelsymbool en houd deze enkele seconden lang ingedrukt. Op het display wordt kort een sleutelsymbool weergegeven om aan te geven dat het kinderslot is ingeschakeld. Elke keer als u probeert een programma-instelling te veranderen terwijl het kinderslot is ingeschakeld, zal het sleutelsymbool even op het display verschijnen. Het enige wat u kunt doen is de wasmachine uitschakelen door de programmakeuzeknop op de stand “O” te zetten. • Druk nogmaals gelijktijdig op de 2 toetsen gemarkeerd met het sleutelsymbool en houd deze enkele seconden lang ingedrukt. EINDE CYCLUS INSTELLEN Met deze functie kunt u de voltooiing van uw programma tot een later tijdstip uitstellen: druk op de toets om te kiezen na hoeveel uur u het programma wilt beëindigen. *** Automatische aanpassing van de programmaduur na detectie van de hoeveelheid wasgoed. EINDE PROGRAMMA Op het display verschijnt “End” en het controlelampje “Deur open” gaat branden. Na ongeveer een kwartier wordt de wasmachine volledig uitgeschakeld om energie te besparen. 4. Laat de deur op een kier staan, zodat de trommel kan drogen. WASGOED LADEN, DEUR SLUITEN EN PROGRAMMA SELECTEREN Laad het wasgoed, sluit de deur en draai de programmakeuzeknop naar het gewenste programma; het controlelampje “Start/ Pauze” knippert. De op het display aangegeven temperatuur en centrifugeersnelheid kunnen worden veranderd door op de toets “Temperatuur” of op de toets “Centrifugeren” te drukken. Indien u niet gebruik maakt van de “Doseerhulp” , dient u nu wasmiddel toe te voegen. De wasmachine is ontworpen om energie te besparen; wanneer u een programma heeft geselecteerd, maar dit niet binnen een kwartier start, wordt de wasmachine na ongeveer een kwartier automatisch uitgeschakeld. Schakel de wasmachine opnieuw in door de programmakeuzeknop naar “O” en vervolgens naar het gewenste programma terug te draaien. DE GEWENSTE EXTRA FUNCTIE(S) KIEZEN Als de combinatie van programma en extra functie(s) niet mogelijk is, gaan de controlelampjes automatisch uit. Ongeschikte combinaties van extra functies worden automatisch ongedaan gemaakt. Toets “Kleuren 15° • Bespaart energie die normaliter voor het verwarmen van het water zou worden gebruikt, bij een gelijkblijvend goed wasresultaat. • Ondersteunt het kleurbehoud bij het wassen van gekleurd wasgoed. • Gebruik wasmiddel dat geschikt is voor lage wastemperaturen (15 of 20 °C). [. . . ] Heeft ook een invloed op de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel wanneer u de toets “Doseerhulp” gebruikt. “Spoelstop”) • Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend. • Druk op de toets om een andere centrifugeersnelheid in te stellen. • Als u centrifugeersnelheid “0” kiest, wordt de laatste centrifugeercyclus geannuleerd en wordt alleen het water afgepompt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL CAREMOTION1407

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL CAREMOTION1407 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag