Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CAREMOTION 825 A2 PROGRAMMA OVERZICHT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CAREMOTION 825 A2. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL CAREMOTION 825 A2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CAREMOTION 825 A2 te teleladen.


WHIRLPOOL CAREMOTION 825 A2 PROGRAMMA OVERZICHT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (489 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL CAREMOTION 825 A2 PRODUCTFICHE (44 ko)
   WHIRLPOOL CAREMOTION 825 A2 PRODUCTINFORMATIEBLAD (529 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL CAREMOTION 825 A2PROGRAMMA OVERZICHT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Programmakeuze wijzigen: Indien het gekozen programma tijdens het drogen wordt gewijzigd, stopt de wasdroger. Om het nieuwe programma in te schakelen, drukt u opnieuw op de “Start (Pauze)” toets. Programma onderbreken: Om een droogcyclus te onderbreken, drukt u op de toets “Start (Pauze)” en opent u de deur. [. . . ] u de wasdroger eerst zelf wilt controleren: (Indien uw machine niet correct functioneert, controleert u de volgende punten alvorens contact op te nemen met de Klantenservice - raadpleeg ook het betreffende hoofdstuk in de Instructies voor Gebruik). Drogen duurt te lang/Wasgoed is niet voldoende droog • Is het correcte droogprogramma gekozen?• Was het geplaatste wasgoed te vochtig (wasmachinetoerental lager dan 1. 000 omw/min)?• Is het onderste filter vuil (raadpleeg voor meer informatie de Instructies voor gebruik)?• Brandt het “End” (Einde) en “Anti-kreuk” controlelampje?De droogcyclus is voltooid en het wasgoed kan uit de machine genomen worden. • Indien het droogresultaat niet aan uw verwachtingen voldoet, selecteert u een droger programma of gebruikt u de “Droogniveau” optie (indien beschikbaar). • • • • • • Zit de stekker goed in het stopcontact?Werd de toets “Start (Pauze)” ingedrukt kort nadat er een programma werd geselecteerd?(Zo niet, dan wordt de wasdroger uitgeschakeld. ) • Is de startvertragingsoptie gekozen?• Zijn alle pluizen van de afdichting van het onderste filter en de deurafdichting zorgvuldig verwijderd?• Is de directe afvoeraansluiting stevig bevestigd (indien deze gebruikt wordt)?• Staat de wasdroger waterpas? De wasdroger werkt niet (druk na een stroomuitval altijd op de knop “Start (Pauze)”) Controlelampje deurfilter, waterreservoir of onderste filter aan Waterdruppels onder de wasdroger . . . uw wasdroger wilt verzorgen en reinigen: Reinig het deurfilter aan het einde van iedere cyclus Maak het waterreservoir leeg aan het einde van iedere cyclus • Verwijder het pluis met behulp van een zachte borstel of met uw vingertoppen. • Breng het lege waterreservoir weer aan en en druk het helemaalterug op zijn plaats. • Reinig de warmtewisselaarbehuizing (zie voor verdere informatie het hoofdstuk “Warmtewisselaar reinigen” in de Instructies voor gebruik). • Zie de Instructies voor gebruik voor verdere informatie over het reinigen van het onderste filter. Reinig het onderste filter na iedere vijfde cyclus 3 STORINGSCODES Bij een storing van de wasdroger kan een van de onderstaande storingscodes worden weergegeven. Afhankelijk van het model wasdroger kan de storing worden weergegeven in letters of door verschillende knipperende lampjes. Storingscode Lampstoringscode Controle door klant vereist vóór contact met de Klantenservice. F01 Neem contact op met de Klantenservice. F02 Neem contact op met de Klantenservice. F03 Neem contact op met de Klantenservice. F04 Neem contact op met de Klantenservice. F05 F06 F07 Schakel de wasdroger uit. [. . . ] De functie toetsenblokkering blijft zelfs actief als de keuzeknop naar de stand “uit” “0” wordt gedraaid of de deur geopend wordt. De functie moet gedeactiveerd worden. • Soms kan het programma eerder voltooid zijn dan de gekozen “Eindtijdselectie” (bijv. In dit geval blijft de trommel van de wasdroger zo nu en dan draaien om het wasgoed fris te houden tot de gekozen “Eindtijdselectie” verstreken is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL CAREMOTION 825 A2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL CAREMOTION 825 A2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag