Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CAREMOTION 1408 SM PROGRAMMA OVERZICHT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CAREMOTION 1408 SM. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL CAREMOTION 1408 SM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CAREMOTION 1408 SM te teleladen.


WHIRLPOOL CAREMOTION 1408 SM PROGRAMMA OVERZICHT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2719 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL CAREMOTION 1408 SM PRODUCTFICHE (61 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL CAREMOTION 1408 SMPROGRAMMA OVERZICHT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voorzichtig wasprogramma om te voorkomen dat uw wasgoed grauw of geel wordt. Gebruik een intensief wasmiddel en indien nodig ook vlekkenverwijderaars of bleekmiddelen op basis van zuurstof. Zwarte en donkere kledingstukken van katoen, gemengde weefsels met katoen en polyester. Speciaal programma om kleurvervaging en plaatselijke verkleuring te verminderen. [. . . ] Het controlelampje naast de toets “Start/Pauze” gaat branden. EINDE CYCLUS INSTELLEN Met deze functie kunt u de voltooiing van uw programma tot een later tijdstip uitstellen: druk op de toets om te kiezen na hoeveel uur u het programma wilt beëindigen. Op deze manier kunt u ervoor kiezen uw wasgoed op een specifiek tijdstip gereed te hebben en daarmee bijvoorbeeld van gunstiger energietarieven gedurende de nacht profiteren. • De tijd tot het einde van de cyclus kan worden gekozen in volle uren (van 1 tot 24 uur). Wanneer u op de toets drukt, wordt de kortst mogelijke tijd weergegeven; houd de toets ingedrukt om alle beschikbare tijden te doorlopen. De keuze kan worden verwijderd door de toets ingedrukt te houden totdat de waarde “0:00” verschijnt. • Wanneer u de gewenste tijd tot het einde van de cyclus hebt gekozen, drukt u op “Start/Pauze” - het aftellen begint dan. • Tijdens het aftellen kunt u de programma-instelling wijzigen (opties kiezen of deselecteren, centrifugeersnelheden wijzigen, enz. ). Indien de wijzigingen de programmaduur verlengen zodat deze de oorspronkelijk ingestelde tijd tot het einde van de cyclus overschrijdt, start het programma onmiddellijk. • Soms kan het programma vóór de gekozen tijd tot het einde van de cyclus voltooid zijn (bijv. In dit geval draait de trommel het wasgoed regelmatig rond om het fris te houden totdat de gekozen tijd tot het einde van de cyclus is verstreken. De ronddraaifase kan op elk gewenst moment worden gestopt, door op een toets te drukken dan wel door de programmakeuzeknop rond te draaien; de animatie wordt gestopt en de deur wordt na ongeveer 1 minuut ontgrendeld zoals aangegeven op de display. KINDERSLOT Door het activeren van het kinderslot voorkomt u dat kinderen een wascyclus starten of de instellingen van een lopend programma veranderen. Voor meer details kunt u de aparte gebruiksaanwijzing voor “Doseerhulp” raadplegen. EINDE PROGRAMMA Op het display verschijnt “End” en het controlelampje “Deur open” gaat branden. Na ongeveer een kwartier wordt de wasmachine volledig uitgeschakeld om energie te besparen. Laat de deur op een kier staan, zodat de trommel kan drogen. WASGOED LADEN, DEUR SLUITEN EN PROGRAMMA SELECTEREN Laad het wasgoed, sluit de deur en draai de programmakeuzeknop naar het gewenste programma; het controlelampje “Start/Pauze” knippert. De op het display aangegeven temperatuur en centrifugeersnelheid kunnen worden veranderd door op de toets “Temperatuur” of op de toets “Centrifugeren” te drukken. Indien u niet gebruik maakt van de “Doseerhulp” , dient u nu wasmiddel toe te voegen. De wasmachine is ontworpen om energie te besparen; wanneer u een programma heeft geselecteerd, maar dit niet binnen een kwartier start, wordt de wasmachine na ongeveer een kwartier automatisch uitgeschakeld. Schakel de wasmachine opnieuw in door de programmakeuzeknop naar “Uit/O” en vervolgens naar het gewenste programma terug te draaien. DE GEWENSTE EXTRA FUNCTIE(S) KIEZEN Als de combinatie van programma en extra functie(s) niet mogelijk is, gaan de controlelampjes automatisch uit. Ongeschikte combinaties van extra functies worden automatisch ongedaan gemaakt. Toets “Kleuren 15°” • Bespaart energie die normaliter voor het verwarmen van het water zou worden gebruikt, bij een gelijkblijvend goed wasresultaat. • Ondersteunt het kleurbehoud bij het wassen van gekleurd wasgoed. • Gebruik wasmiddel dat geschikt is voor lage wastemperaturen (15 of 20 °C). [. . . ] = licht vervuild = normaal vervuild = zwaar vervuild Niet alle vervuilingsniveaus kunnen worden gekozen bij elk programma. “Spoelstop” ) • Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend. • Druk op de toets om een andere centrifugeersnelheid in te stellen. Zodra u de programmakeuzeknop naar een programma draait, is de “Eco monitor” ingeschakeld. EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL CAREMOTION 1408 SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL CAREMOTION 1408 SM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag