Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CAREMOTION 1407 SM PROGRAMMA OVERZICHT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CAREMOTION 1407 SM. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL CAREMOTION 1407 SM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL CAREMOTION 1407 SM te teleladen.


WHIRLPOOL CAREMOTION 1407 SM PROGRAMMA OVERZICHT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2423 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL CAREMOTION 1407 SM PRODUCTFICHE (62 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL CAREMOTION 1407 SMPROGRAMMA OVERZICHT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] van polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) of gemengde weefsels met katoen. Gordijnen en kleding van tere weefsels, jurken, rokken, overhemden en blouses. Wollen kleding met het wolmerk die in de machine gewassen mag worden, evenals wasgoed van zijde (houd u aan het verzorgingslabel), linnen, wol en viscose dat volgens het etiket met de hand gewassen moet worden. [. . . ] De ronddraaifase kan op elk gewenst moment worden gestopt, door op een toets te drukken dan wel door de programmakeuzeknop rond te draaien; de animatie wordt gestopt en de deur wordt na ongeveer 1 minuut ontgrendeld zoals aangegeven op de display. KINDERSLOT Door het activeren van het kinderslot voorkomt u dat kinderen een wascyclus starten of de instellingen van een lopend programma veranderen. Het kinderslot kan niet in- of uitgeschakeld worden als de programmakeuzeknop op de “Uit/O”-stand staat. Om het kinderslot in te schakelen: • Draai de programmakeuzeknop op een programmastand, of laat een programma zoals gebruikelijk lopen. • Druk gelijktijdig op de 2 toetsen gemarkeerd met het sleutelsymbool en houd deze enkele seconden lang ingedrukt. Op het display wordt kort een sleutelsymbool weergegeven om aan te geven dat het kinderslot is ingeschakeld. Elke keer als u probeert een programma-instelling te veranderen terwijl het kinderslot is ingeschakeld, zal het sleutelsymbool even op het display verschijnen. Het enige wat u kunt doen is de wasmachine uitschakelen door de programmakeuzeknop op de stand “Uit/O” te zetten. Om het kinderslot uit te schakelen: • Druk nogmaals gelijktijdig op de 2 toetsen gemarkeerd met het sleutelsymbool en houd deze enkele seconden lang ingedrukt. De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met IEC/EN 60456. In de thuissituatie kunnen ze variëren afhankelijk van de individuele watertoevoerdruk en -temperatuur, de belading en het type wasprogramma. De aangegeven verbruiksgegevens zijn gebaseerd op een inlaatwatertemperatuur van ca. Indien uw wasmachine is uitgerust met een warmwater-inlaatklep, zal het energieverbruik afnemen als de machine via de klep op de warmwatervoorziening wordt aangesloten; de opwarmtijden worden dan korten, afhankelijk van de watertemperatuur in het warmwatersysteem. Water- en energieverbruik verwijzen naar de standaardinstelling van de programma's, aan de temperaturen en lading aangeduid in de tabel. Als u de instellingen van de functies of wijzigingen aanpast, verandert ook de centrifugeersnelheid en de verbruiksgegevens. De programmaduur kan afwijken van bovengenoemde waarden, omdat deze afhankelijk is van de werkingscondities op dat tijdstip (zie ook “Problemen oplossen” in de gebruiksaanwijzing). Vanwege energiebesparing kan de werkelijke watertemperatuur afwijken van de verklaarde cyclustemperatuur. ** Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus voordat het water wordt afgepompt. *** Automatische aanpassing van de programmaduur na detectie van de hoeveelheid wasgoed. STORINGSLAMPJES Raadpleeg bij storingen of onregelmatigheden het hoofdstuk “Problemen oplossen” in de gebruiksaanwijzing. “Assistentie”: defect of storing van een elektrisch onderdeel. [. . . ] Selecteer het nieuwe programma, temperatuur, extra functies en eventueel een andere centrifugeersnelheid. Het nieuwe Druk nogmaals op de toets “Start/Pauze” programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma. minder meer Het controlelampje aan linkerzijde geeft aan dat de “Eco monitor” actief is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL CAREMOTION 1407 SM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL CAREMOTION 1407 SM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag