Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BSNF 8101R OX GEBRUIK EN ONDERHOUD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BSNF 8101R OX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL BSNF 8101R OX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BSNF 8101R OX te teleladen.


WHIRLPOOL BSNF 8101R OX GEBRUIK EN ONDERHOUD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2949 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL BSNF 8101R OX ENERGIELABEL (96 ko)
   WHIRLPOOL BSNF 8101R OX PRODUCTFICHE (51 ko)
   WHIRLPOOL BSNF 8101R OX PRODUCTINFORMATIEBLAD (383 ko)
   WHIRLPOOL BSNF 8101R OX SNELLE REFERENTIEGIDS (1299 ko)
   WHIRLPOOL BSNF 8101R OX GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU (1294 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL BSNF 8101R OXGEBRUIK EN ONDERHOUD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Het niet naleven van deze instructies kan risico's met zich meebrengen. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die kan ontstaan vanwege het niet in acht nemen van deze gids. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of letsel aan personen of dieren die/dat veroorzaakt is door het niet in acht nemen van bovenstaand advies en de voorzorgsmaatregelen. [. . . ] Volg de installatie-instructies om voldoende ventilatie te garanderen. Door onvoldoende ventilatie aan de achterzijde van het product neemt het energieverbruik toe en neemt de koelefficiëntie af. De binnentemperatuur van het apparaat kan beïnvloed worden door de omgevingstemperatuur, hoe vaak de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat. Bij het instellen van de temperatuur moet rekening gehouden worden met deze factoren. De lage temperatuur van de diepgevroren etenswaar koelt de etenswaar in de koelkast. Laat warme gerechten en dranken eerst afkoelen voordat ze in het apparaat geplaatst worden. De positionering van de platen in de koelkast heeft geen invloed op het efficiënte energiegebruik. De etenswaar dient zodanig op de platen geplaatst te worden om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen (de verschillende etenswaar dient elkaar niet te raken en de afstand tussen de etenswaar en de achterwand moet behouden blijven). U kunt de opslagcapaciteit voor ingevroren etenswaar vergroten door opslagmanden en, indien aanwezig, de Stop Frost-plaat te verwijderen en daarbij een vergelijkbaar energieverbruik behouden. Producten van een hoge energieklasse zijn uitgerust met een hoogrendementsmotor die langer blijft werken, maar een laag energieverbruik hebben. Maakt u zich dus geen zorgen als de motor langere tijd blijft werken. CONFORMITEITS VERKLARING Dit apparaat werd ontwikkeld voor het bewaren van voedsel en werd geproduceerd conform Richtlijn (EC) nr. Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met:
 › veiligheidsobjectieven van de richtlijn “Laagspanning” 2006/95/CE (ter vervanging van 73/23/CEE en daaropvolgende wijzigingen);
 › de beschermingsvoorwaarden van Richtlijn “EMC” 2004/108/ EC. De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd indien het correct is aangesloten op een goedgekeurd aardingssysteem. 8 Gids voor Gebruik en Verzorging NL PRODUCTBESCHRIJVING APPARAAT 1 2 3 4 7 8 9 10 16 17 18 12 Koelkastcompartiment 1. • de voedselproducten rechtstreeks op de schappen van de vriezer leggen. • De binnentemperatuur van het apparaat kan beïnvloed worden door de omgevingstemperatuur, hoe vaak de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat. Bij het instellen van de temperatuur moet rekening gehouden worden met deze factoren. • Tenzij anders gespecificeerd zijn de accessoires van het apparaat niet geschikt voor een vaatwasser. • Het luchtuitlaatgebied (aan de achterwand en aan de onderkant in het product) niet blokkeren met voedingsmiddelen. • Alle schappen en schuifmandjes zijn uitneembaar. FUNCTIES AAN/STAND-BY Deze functie dient om de koelkast Aan of in Stand-by te zetten. Om het product in Stand-by te zetten, houdt u de knop On/Stand-by 3 seconden ingedrukt. Als het apparaat in Stand-by staat, werkt de binnenverlichting van de koelkast niet. Bedenk wel dat het apparaat op deze manier niet van de elektrische voeding wordt afgekoppeld. Om het apparaat weer in te schakelen, drukt u op de knop Aan/Stand-by. De 6th Sense Fresh Control werkt automatisch. 6TH SENSE FRESH CONTROL Met deze functie kunt u snel de optimale conserveringsomstandigheden (voor wat betreft temperatuur en vochtigheid) bereiken binnen het apparaat. Het gebruik van deze functie wordt aanbevolen als u zeer veel levensmiddelen in de koelkast en diepvriescompartimenten plaatst. [. . . ] Haal alle bevroren levensmiddelen uit het vriesvak en zet deze in een draagbare vriezer. Als dit type vriezer niet voorhanden is en als er geen pakken kunstijs beschikbaar zijn, probeer dan de levensmiddelen die het snelst bederven te consumeren. Maak de ijsbak leeg. 20 ONDERHOUD EN REINIGING WAARSCHUWING Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint. Maak de onderdelen van de koelkast nooit schoon met licht ontvlambare vloeistoffen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL BSNF 8101R OX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL BSNF 8101R OX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag