Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BONN 1200 GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BONN 1200. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL BONN 1200 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BONN 1200 te teleladen.


WHIRLPOOL BONN 1200 GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (670 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL BONN 1200 INSTALLATIE (404 ko)
   WHIRLPOOL BONN 1200 INSTALLATION (404 ko)
   WHIRLPOOL BONN 1200 INSTALLAZIONE (404 ko)
   WHIRLPOOL BONN 1200 GUIDE D'INSTALLATION (404 ko)
   WHIRLPOOL BONN 1200 AUFSTELLUNGSANLEITUNG (404 ko)
   WHIRLPOOL BONN 1200 PRODUCT-INFORMATIEBLAD (252 ko)
   WHIRLPOOL BONN 1200 INSTALLATION (404 ko)
   WHIRLPOOL BONN 1200 PROGRAM CHART (250 ko)
   WHIRLPOOL BONN 1200 INSTRUCTION FOR USE (729 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL BONN 1200GEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sluit de deur met enige kracht, totdat u hoort dat hij in het slot valt. Om de enkele glasdeur te openen houdt u de handgreep vast, drukt u op de binnenste handgreep en trekt u de deur omhoog. Sluit de deur met enige kracht, totdat u hoort dat hij in het slot valt. 1 2 46 4nl10008. fm Page 47 Thursday, January 8, 2004 3:08 PM KINDERBEVEILIGING Om het apparaat te beveiligen tegen onjuist gebruik draait u de plastic schroef aan de binnenkant van de deur. Gebruik hiervoor de dikke afgeronde hoek van het gekleurde inzetstuk van het wasmiddelbakje of een muntstuk: • Gleuf verticaal: de deur kan niet vergrendeld worden • Gleuf horizontaal: de deur kan weer worden vergrendeld VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA Om eventueel restwater te verwijderen, dat gebruikt is bij het testen van de wasmachine in de fabriek, kunt u een kort wasprogramma zonder wasgoed draaien. [. . . ] Plaats de onderdelen terug en breng de wasmiddellade terug op zijn plaats. Plaats de wasmiddellade terug in de wasmachine. Filter in de wateraansluiting Controleer en reinig het filter regelmatig. Draai de kraan dicht en schroef de watertoevoerslang los van de kraan. Reinig het filter van de slang en schroef de watertoevoerslang weer vast op de kraan. Trek het filter van de wasmachineaansluiting met behulp van een combinatietang eruit en reinig het. Reinig het filter van de slang en schroef de watertoevoerslang weer vast op de kraan. Open de waterkraan en controleer of de verbindingen niet lekken. 52 4nl10008. fm Page 53 Thursday, January 8, 2004 3:08 PM HET OPSPOREN VAN STORINGEN Uw wasmachine is, afhankelijk van het model, uitgerust met verschillende automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor worden storingen snel opgespoord en kan het veiligheidssysteem op de juiste manier reageren. Deze storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele minuten verholpen kunnen worden. • de “Aan/Uit”-knop ingedrukt is en het lampje brandt • het veiligheidssysteem van de wasmachine geactiveerd is (zie de tabel “Storingsindicatoren”) Er zitten resten van wasmiddel en nabehandelingsproducten in de wasmiddellade. Controleer of: • de sifon op de juiste manier geïnstalleerd is en schoon (zie “Onderhoud en reiniging”) • er voldoende water instroomt. De filters in de wateraansluiting kunnen verstopt zijn (zie “Onderhoud en reiniging”) • wanneer er waspoeder gebruikt wordt, moet het gekleurde inzetstuk voor het doseren van vloeibaar wasmiddel vooraf verwijderd worden uit de lade De wasmachine start niet en er brandt geen lampje. Controleer of: • de stekker in het stopcontact zit • het stopcontact goed functioneert (sluit bijvoorbeeld een tafellamp aan om dit te testen) de wasmachine start niet. . . (afhankelijk van het model). . . en het “Start/Pauze”lampje knippert Controleer of: • de deur van het apparaat goed gesloten is (kinderbeveiliging) • de “Start/Pauze”-knop ingedrukt is De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren. Controleer of: • de wasmachine waterpas en stevig staat op alle vier de pootjes • de transportbeugels verwijderd zijn. Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportbeugels verwijderd worden . . . en het “Start/Pauze”-lampje gaat branden (voor modellen met een digitaal display verschijnt er een streep). Controleer of: • er een programma is geselecteerd . . . en het “Aan/Uit”-lampje gaat branden. Controleer of: • de deur van het apparaat goed gesloten is (kinderbeveiliging) • de kraan opengedraaid is (zie ook “Storing in de watertoevoer/veiligheidsslang”) • er een programma is geselecteerd Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of niet voldoende gecentrifugeerd. De wasmachine beschikt over een detectie- en correctiesysteem wanneer het apparaat niet in evenwicht staat. badmat, badjas), is het mogelijk dat dit systeem de centrifugeersnelheid verlaagt om het apparaat te beschermen of de centrifugeercyclus zelfs onderbreekt, als de lading ook na verschillende startpogingen te zeer uit evenwicht blijft. • Als het wasgoed na het centrigureren nog te nat is op het eind van het programma, voeg dan kleinere stukken wasgoed toe en herhaal de centrifugeercyclus • Sterke schuimvorming kan de centrifugeercyclus blokkeren. Houdt u aan de juiste dosering van wasmiddel • Controleer of centrifugeersnelheid “0” is geselecteerd De wasmachine stopt tijdens het programma (verschilt afhankelijk van het model). Controleer of: • het “Spoelstop”-lampje knippert, of de “Spoelstop”-knop is ingedrukt; schakel deze extra functie uit door op de knop te drukken • er een ander programma is geselecteerd en de “Start/Pauze”-knop knippert. Selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op de “Start/Pauze”-knop • de deur geopend is en het “Start/Pauze”-lampje knippert. Sluit de deur en druk nogmaals op de “Start/Pauze”-knop Tabel storingweergave Verlicht display “Waterkraan” Waterstop Lampjes centrifugeersnelheid knipperen knipperen knipperen knipperen Digitaal display (indien aanwezig) “H” en “F” “P” en “F” van “F4” tot “F16” “A” en “F” Omschrijving storing “Storing in de watertoevoer” “Storing in de afvoer” “Elektrisch onderdeel defect” “Storing waterstop” 53 4nl10008. fm Page 54 Thursday, January 8, 2004 3:08 PM a. Storing in de watertoevoer Er wordt geen of onvoldoende water toegevoerd. Bij modellen met een display voor storingen gaat het display “Kraan dicht” branden en knippert de LED van de centrifugeersnelheid. Als er een digitaal display aanwezig is, worden tevens “H” en “F” afwisselend weergegeven. Bij modellen zonder een display voor storingen stopt de wasmachine bij het betreffende programmaonderdeel. [. . . ] Kantel het apparaat voorzichtig voorover om het verzamelde water van de onderkant van het apparaat weg te laten stromen. Draai de waterkraan open (als het water onmiddellijk in de wasmachine stroomt, zonder dat deze aangezet is, is er een storing. Draai de kraan dicht en neem contact op met de Klantenservice). 54 4nl10008. fm Page 55 Thursday, January 8, 2004 3:08 PM KLANTENSERVICE Voordat u contact opneemt met de klantenservice: 1. Probeer of u de storing zelf kunt verhelpen (zie “Opsporen van storingen”). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL BONN 1200

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL BONN 1200 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag