Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BMPH 7900 IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BMPH 7900 IN. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL BMPH 7900 IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BMPH 7900 IN te teleladen.


WHIRLPOOL BMPH 7900 IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (196 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL BMPH 7900 IN GEBRUIKSAANWIJZING (1257 ko)
   WHIRLPOOL BMPH 7900 IN PROGRAM CHART (193 ko)
   WHIRLPOOL BMPH 7900 IN INSTRUCTION FOR USE (1251 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL BMPH 7900 INPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Verwarm de oven voor op de gewenste bereidingstemperatuur en plaats het voedsel in de oven, wanneer de indicator “C” nog niet is gedoofd. • Voor het bereiden van gerechten die dezelfde bereidingstijd hebben, zonder voorverwarming op één of meerdere steunhoogtes (b. v. : vis, groenten, taart), zonder dat er geuren van het ene naar het andere gerecht overgebracht worden • Voor het grillen van karbonades, spiezen, worstjes, het gratineren van groente en voor een bruin korstje op het brood. • Giet bij het braden van vlees een beetje water in de opvangbak op de eerste steunhoogte om rookvorming en vetspatten zoveel mogelijk te voorkomen. • Aanbevolen wordt het vlees tijdens de bereiding regelmatig om te draaien. [. . . ] Draai knop 1 op de gewenste functie (zie productinformatieblad): op het display knippert de temperatuur of de vooringestelde grillstand. Als deze waarde de gewenste is, op de bevestigingstoets drukken of 10 seconden wachten totdat de instelling automatisch wordt bevestigd. Om de waarde te wijzigen aan knop 2 draaien: op het display knippert de temperatuur of de grillstand (indien geselecteerd). Druk op de bevestigingstoets of wacht 10 seconden totdat de instelling automatisch wordt bevestigd. De oven start 5 seconden na de bevestiging: op het display gaat het temperatuurlampje branden totdat de oven de ingestelde temperatuur heeft bereikt. De ingestelde waarden kunnen ook tijdens de bereiding nog gewijzigd worden door aan knop 2 te draaien. Aan het einde van de bereiding de oven uitschakelen door knop 1 op “O” te draaien. Op het display verschijnt de dagtijd. Selectie van bereidingsfunctie Timer De timer kan alleen gebruikt worden wanneer de oven niet in gebruik is. Met de timer kan een tijd van maximaal 3 uur en 59 minuten worden ingesteld. Druk op de toets totdat de indicator boven het symbool gaat knipperen. Druk op de bevestigingstoets of wacht 20 seconden totdat de instelling automatisch wordt bevestigd. bij het aflopen van de ingestelde tijd klinkt een geluidssignaal terwijl op het display de tekst “End” verschijnt. Als u op de toets drukt, wordt het geluidssignaal onderbroken en verschijnt op het display weer de dagtijd. Instellen van de klok Draai de knop 1 op “O”. Druk op de toets totdat de indicator boven het symbool gaat knipperen. Draai aan knop 2 (binnen 10 seconden) om de dagtijd in te stellen; op het display knippert de dagtijd. Druk op de bevestigingstoets of wacht 10 seconden totdat de instelling automatisch wordt bevestigd. Om een willekeurige selectie te annuleren: Knop 1 op “O” draaien. Als u de geluidstonen van de respectievelijke bedieningen wilt uitschakelen, gedurende 5 seconden op de toets drukken. Om de geluidstonen weer in te schakelen op dezelfde wijze te werk gaan. NL Selectie van de bereidingstijd Selectie van de zelfreinigingsfuncties Zelfreinigingsfuncties (afhankelijk van het model): “Pyrolyse” : heeft een vooringestelde tijdsduur van 3 uur, die gewijzigd kan worden tot een minimum van 2 uur. “Express” : heeft een vooringestelde tijdsduur van 1 uur en 15 minuten. “6th Sense” : berekent de tijdsduur naarmate de oven meer of minder vuil is. [. . . ] De functie en de temperatuur of de grillstand instellen (zie de paragraaf “Selectie van de bereidingsfunctie”). Op het display verschijnt de geselecteerde tijd voorafgegaan door het “-” teken. Zie de paragrafen “Selectie van de bereidingstijd”, “Selectie van de uitschakeltijd”. Druk op de toets totdat op het display de rode indicator onder het symbool gaat knipperen en op het display de tekst “0” verschijnt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL BMPH 7900 IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL BMPH 7900 IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag