Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BMPH 5900 IN GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BMPH 5900 IN. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL BMPH 5900 IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BMPH 5900 IN te teleladen.


WHIRLPOOL BMPH 5900 IN GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1258 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL BMPH 5900 IN PRODUCT-INFORMATIEBLAD (107 ko)
   WHIRLPOOL BMPH 5900 IN INSTRUCTION FOR USE (1250 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL BMPH 5900 INGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 41055006bNL. fm Page 40 Thursday, July 27, 2006 9:39 AM GEBRUIKSAANWIJZINGEN INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 MILIEUTIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Om optimaal van uw nieuwe oven te kunnen profiteren, raden wij u aan alle gebruiksaanwijzingen aandachtig door te lezen en dit boekje voor later gebruik te bewaren. 40 41055006bNL. fm Page 41 Thursday, July 27, 2006 9:39 AM INSTALLATIE Aanbevelingen Belangrijk: trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u met een willekeurige installatie- of onderhoudswerkzaamheid begint. _ De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus en volgens de instructies van de fabrikant en overeenkomstig de plaatselijk geldende voorschriften. [. . . ] _ Leg geen zware voorwerpen op de deur omdat deze de ovenruimte of de scharnieren kunnen beschadigen. _ Bedek de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of andere voorwerpen. De 41055006bNL. fm Page 45 Thursday, July 27, 2006 9:39 AM _ _ _ _ _ _ _ _ afdichtingen van de deur moeten schoon gehouden worden. Vruchtensap dat uit een ovenschaal druppelt kan permanente vlekken veroorzaken. Wij adviseren de oven schoon te maken alvorens deze opnieuw te gebruiken. Schuif niet met schalen of pannen over de ovenbodem, daar dit krassen op de binnenlaag kan geven. Als condens in een gebruikte oven achterblijft, kan deze op de lange duur schade aan de oven en de omringende keukenkastjes veroorzaken. Wij adviseren om: - de laagst mogelijke temperatuur in te stellen; - het voedsel af te dekken; - het voedsel uit de oven te verwijderen; - wanneer de oven is afgekoeld de vochtige delen van de oven droog te wrijven. Wanneer de oven een lange tijd op een hoge temperatuur functioneert, worden het deurpaneel en de handgreep heet. Vermijd tijdens het gebruik van de oven contact met vochtige lichaamsdelen en het lopen op blote voeten. Trek niet aan het apparaat of aan de voedingskabel wanneer u deze van het stopcontact wilt loskoppelen. Verhinder dat kinderen in de buurt komen van: - de oven en de bedieningsknoppen in het algemeen, en in het bijzonder tijdens en na het gebruik van de oven om letsel te voorkomen; - de verpakking (zakken, polystyreen, nieten, etc. ); - een oven die is afgedankt. _ Verzeker u ervan dat de elektrische bedrading van andere elektrische apparatuur in de buurt van de oven niet in contact komt met hete onderdelen en niet vast komt te zitten tussen de ovendeur. _ Enkele ovenmodellen zijn uitgerust met een luchtkoelingssysteem om te voorkomen dat de voorzijde van de oven en de binnenzijde van de keukenombouw te warm worden. Let op: de warme lucht wordt afgevoerd via een opening tussen het bedieningspaneel en de ovendeur. _ Plaats geen brandbaar materiaal in de oven of in de buurt ervan: de oven kan in brand vliegen als het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld. _ Gebruik ovenhandschoenen als u pannen of accessoires uit de hete oven haalt. _ Als u voor het roosteren van vlees, of bakken van taarten alcoholische dranken toevoegt (bijv. rum, cognac, wijn, etc. ) moet u er rekening mee houden dat alcohol bij hoge temperaturen verdampt. De alcoholdamp kan vlamvatten wanneer deze in contact komt met het elektrische verwarmingselement. _ Verwarm of bereid in de oven geen voedsel in gesloten potten of blikken. De druk in het blik of de pot kan door de warmte hoog oplopen, waardoor deze explodeert en de oven beschadigt. _ Gebruik voor de bereiding geen schalen van synthetisch materiaal (behalve als die speciaal voor de oven bestemd zijn; zie de aanwijzingen van de betreffende fabrikant). [. . . ] Verwijder de eerste glasplaat door deze op te tillen van het onderste gedeelte en deze uit zijn behuizing te trekken (fig. Om de glasplaten terug te zetten in omgekeerde volgorde te werk gaan, let er op dat het opschrift SAFEGLASS van de laatste glasplaat naar boven gericht is (fig. 7). 7 49 41055006bNL. fm Page 50 Thursday, July 27, 2006 9:39 AM Wees voorzichtig met de scharnieren bij het schoonmaken en/ of de demontage van de ovendeur (fig. Let op: om persoonlijk letsel, beschadigingen aan de ovendeur en de scharnieren te voorkomen, is het belangrijk dat de bovenbeschreven aanwijzingen nauwkeurig worden opgevolgd. 8 Het lampje achter in de oven vervangen: 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL BMPH 5900 IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL BMPH 5900 IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag