Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BLVMS 9100 PT GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BLVMS 9100 PT. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL BLVMS 9100 PT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BLVMS 9100 PT te teleladen.


WHIRLPOOL BLVMS 9100 PT GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6454 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL BLVMS 9100 PT INSTRUCTION FOR USE (6442 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL BLVMS 9100 PTGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen; lees deze en volg deze te allen tijde op. Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke risico's voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven. Alle veiligheidswaarschuwingen worden voorafgegaan door het gevarensymbool en door de volgende termen: GEVAAR WAARSCHUWING Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden. Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details van het mogelijke risico dat aanwezig is en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Houd u strikt aan de volgende instructies: - Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert. [. . . ] Druk op toets om de parameter te selecteren: “Nee” knippert. Wijzig de parameter door aan de knop “Navigatie” te draaien: op het display verschijnt “Ja”. Bevestig de instelling met de toets . SNELLE VOORVERWARMING Bevroren voedsel Bezig met ontdooien Warmhouden Speciale functies: Voor het ontdooien van voedsel 180°C TEMPERATUUR Druk op +/- voor aanpassen . . . Start Ga als volgt te werk om de oven snel voor te verwarmen: 1. Kies de functie snelle voorverwarming door aan de knop “Functies” te draaien. Als de voorgestelde temperatuur de gewenste is, draait u aan de knop “Navigatie” tot de cursor ter hoogte van “Start” staat en drukt u op de toets ; om de instelling te wijzigen gaat u te werk zoals beschreven in de vorige paragrafen. Een geluidssignaal geeft aan dat de oven de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Op het eind van de voorverwarmingsfase selecteert de oven automatisch de statische functie . Als u een andere bereidingsfunctie wilt instellen, draai dan aan de knop “Functies” en selecteer de gewenste functie. NL71 INSTELLING VAN DE BEREIDINGSDUUR 180°C TEMPERATUUR --:-BEREIDINGSTIJD 180°C TEMPERATUUR - 00:30 UU:MM Nee VOORVERWARMEN Conventioneel --:-EINDTIJD Nee VOORVERWARMEN Conventioneel 19:01 EINDTIJD Start Start 180°C TEMPERATUUR 00:01 UU:MM 180°C TEMPERATUUR - 00:30 BEREIDINGSTIJD Nee VOORVERWARMEN Conventioneel 19:01 EINDTIJD Nee VOORVERWARMEN Conventioneel 19:20 EINDTIJD Start Start Met deze functie kunt u gerechten gedurende een ingestelde tijd bereiden, van minimaal 1 minuut tot de maximale tijd van de geselecteerde functie, waarna de oven automatisch uitgeschakeld wordt. Stel de functie in door de cursor op “bereidingsduur” te zetten door aan de knop “Navigatie” te draaien. Druk op toets om de parameter te selecteren; “00:00” gaat knipperen op het display. Verander de waarde door aan de knop “Navigatie” te draaien tot de gewenste bereidingsduur verschijnt. Bevestig de gekozen waarde met . EEN BRUIN KORSTJE GEVEN Na afloop van de bereiding wordt, voor de functies waarbij dat kan, op het display de mogelijkheid weergegeven om uw gerecht een oppervlakkig bruin korstje te geven. Deze functie kan alleen geactiveerd worden als u een bereidingstijd hebt ingesteld. - 00:05 BEREIDINGSTIJD Bereiding geëindigd op 20:00 ^ voor verlengen, OK bruinen Bruinen 20:05 EINDTIJD Bruinen geëindigd om 20:05 Als de bereidingstijd is afgelopen, verschijnt “^ op het display voor de verlenging OK om een bruin korstje te geven”. Door op de toets te drukken, start de oven een bruiningsfase voor de duur van 5 minuten. Deze functie kan slechts éénmaal geactiveerd worden. INSTELLEN VAN HET TIJDSTIP EINDE BEREIDING / UITGESTELDE START U kunt de gewenste eindtijd instellen en het starten van de oven met maximaal 23 uur en 59 minuten uitstellen, te beginnen vanaf de actuele tijd. Deze instelling is alleen beschikbaar als u de oven niet wilt voorverwarmen bij de gekozen functie. 180°C TEMPERATUUR - 00:30 BEREIDINGSTIJD 180°C TEMPERATUUR - 00:30 BEREIDINGSTIJD Nee VOORVERWARMEN Conventioneel 19:20 EINDTIJD Nee VOORVERWARMEN Conventioneel 19:20 EINDTIJD Start Start 180°C TEMPERATUUR - 00:30 BEREIDINGSTIJD 180°C TEMPERATUUR - 00:30 BEREIDINGSTIJD Nee VOORVERWARMEN Conventioneel 20:10 EINDTIJD Nee VOORVERWARMEN Conventioneel 20:10 EINDTIJD Start Start 180°C TEMPERATUUR - 00:30 BEREIDINGSTIJD 180°C TEMPERATUUR - 00:29 BEREIDINGSTIJD Nee VOORVERWARMEN Conventioneel 20:10 EINDTIJD Nee VOORVERWARMEN Conventioneel 20:10 EINDTIJD Start Start Na het instellen van de bereidingsduur verschijnt de tijd waarop de bereiding eindigt op het display (bijvoorbeeld 19:20). Om het einde van de bereiding uit te stellen en daarmee ook het starten van de oven, gaat u als volgt te werk: 1. Zet de cursor ter hoogte van het tijdstip einde bereiding door aan de knop “Navigatie” te draaien. Druk op toets om de parameter te selecteren: de eindtijd gaat knipperen. Verander het tijdstip voor het einde van de bereiding door aan de knop “Navigatie” te draaien tot de gewenste waarde bereikt is. Draai aan de knop “Navigatie” tot de cursor ter hoogte van “Start” staat en druk daarna op toets . Het display geeft aan op welk niveau het gerecht geplaatst moet worden. [. . . ] De temperaturen en de bereidingstijden zijn indicatief en hangen af van de hoeveelheid voedsel en het type schaal. Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires te gebruiken en indien mogelijk taartvormen of ovenschalen van donker metaal. U kunt ook pannen of vuurvaste of aardewerk schalen gebruiken; de bereidingstijden zijn dan iets langer. Volg voor de beste resultaten zorgvuldig de aanwijzingen in de bereidingstabel met betrekking tot de bijgeleverde schalen en de verschillende steunhoogtes. Het tegelijkertijd bereiden van verschillende gerechten Met de functie “HETE LUCHT” kunt u tegelijkertijd verschillende gerechten bereiden (bijvoorbeeld: vis en groenten) die dezelfde bereidingstijd hebben, op verschillende steunhoogtes. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL BLVMS 9100 PT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL BLVMS 9100 PT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag