Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BLTC 8100/ES/R PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BLTC 8100/ES/R. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL BLTC 8100/ES/R handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BLTC 8100/ES/R te teleladen.


WHIRLPOOL BLTC 8100/ES/R PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13481 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL BLTC 8100/ES/R GEBRUIKSAANWIJZING (13464 ko)
   WHIRLPOOL BLTC 8100/ES/R PRODUCT DATA SHEET (559 ko)
   WHIRLPOOL BLTC 8100/ES/R PROGRAM CHART (13461 ko)
   WHIRLPOOL BLTC 8100/ES/R INSTRUCTION FOR USE (13445 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL BLTC 8100/ES/RPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen, die te allen tijde moeten worden gelezen en opgevolgd. Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke risico’s voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven. Alle veiligheidsberichten worden voorafgegaan door het waarschuwingssymbool en door de volgende termen: Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel veroorzaakt als deze niet wordt vermeden. Geeft een gevaarlijke situatie aan, die ernstig letsel zou kunnen veroorzaken als deze niet wordt vermeden. GEVAAR WAARSCHUWING Alle veiligheidsberichten geven het mogelijke gevaar aan en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. [. . . ] Druk op als u klaar bent. 116° TEMPERATUUR 180° TEMPERATUUR Ga als volgt te werk om de oven snel voor te verwarmen: 1. Selecteer de functie “snel voorverwarmen” met de toetsen en . Als de temperatuur overeenkomt met de gewenste temperatuur, druk dan op . Om de temperatuur te wijzigen gaat u te werk zoals in de vorige paragrafen beschreven is. Een geluidssignaal geeft aan dat de oven de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Op het eind van de voorverwarmingsfase selecteert de oven automatisch de statische functie. Als u een andere bereidingsfunctie wilt instellen, druk dan op en selecteer de gewenste functie. 4. INSTELLING VAN DE BEREIDINGSDUUR Hete lucht 180°C Geen voorverw. Hete lucht 180°C Geen voorverw. Hete lucht Bereiden 180°C 00:29 BEREIDINGSTIJD 00:00 BEREIDINGSTIJD 00:30 BEREIDINGSTIJD 19:30 EINDTIJD 19:30 EINDTIJD 19:30 EINDTIJD Hete lucht Voltooid! 180°C 00:00 BEREIDINGSTIJD 19:30 EINDTIJD Met deze functie kunt u gerechten gedurende een ingestelde tijd bereiden, van minimaal 1 minuut tot de maximale tijd van de geselecteerde functie, waarna de oven automatisch uitgeschakeld wordt. Stel de functie in door naar “Bereidingstijd” te gaan met de toetsen en . Druk op toets om de parameter te selecteren; “00:00” gaat knipperen op het display. Verander de waarde met de toetsen en tot de gewenste bereidingsduur verschijnt. NL85 EEN BRUIN KORSTJE GEVEN Na afloop van de bereiding wordt, voor de functies waarbij dat kan, op het display de mogelijkheid weergegeven om uw gerecht een oppervlakkig bruin korstje te geven. Deze functie kan alleen geactiveerd worden als u een bereidingstijd hebt ingesteld. Bruinen Bezig Bruinen Voltooid! Bereiding geëindigd op19:30 ^ v. bruinen Bruinen geëindigd op 19:36 00:05 BEREIDINGSTIJD 19:36 EINDTIJD 00:00 BEREIDINGSTIJD 19:36 EINDTIJD Als de bereidingstijd is afgelopen, verschijnt op het display “^ v. Door op de toets te drukken, start de oven een bruiningsfase voor de duur van 5 minuten. Deze functie kan slechts éénmaal geactiveerd worden. INSTELLEN VAN HET TIJDSTIP EINDE BEREIDING / UITGESTELDE START U kunt de gewenste eindtijd instellen en het starten van de oven met maximaal 23 uur en 59 minuten uitstellen, te beginnen vanaf de actuele tijd. Deze instelling is alleen beschikbaar als u de oven niet wilt voorverwarmen bij de gekozen functie. Hete lucht 180°C Geen voorverw. Hete lucht 180°C Geen voorverw. Hete lucht Start uitgesteld 180°C 01:14 BEREIDINGSTIJD 00:30 BEREIDINGSTIJD 00:30 BEREIDINGSTIJD 19:45 EINDTIJD 21:00 EINDTIJD 21:00 EINDTIJD Hete lucht Start uitgesteld Hete lucht Bereiden 180°C 00:00 BEREIDINGSTIJD 180°C 21:00 00:29 BEREIDINGSTIJD 21:00 EINDTIJD EINDTIJD Na het instellen van de bereidingsduur verschijnt de tijd waarop de bereiding eindigt op het display (bijvoorbeeld 19:45). Om het einde van de bereiding uit te stellen en daarmee ook het starten van de oven, gaat u als volgt te werk: 1. Druk op toets om de parameter te selecteren: de eindtijd gaat knipperen. Verander het tijdstip voor het einde van de bereiding met de toetsen en tot u de gewenste waarde heeft. Het display geeft aan op welk niveau het gerecht geplaatst moet worden. De oven begint met de bereiding na een wachttijd die berekend wordt op basis van de ingestelde eindtijd (bijvoorbeeld: als een gerecht een bereidingsduur van 30 minuten heeft en als eindtijd 21:00 is ingesteld, dan begint de oven om 20:30 met de bereiding). OPMERKING: tijdens de wachtfase kunt u de oven ook handmatig starten door op te drukken. U kunt de ingestelde waarden (temperatuur, grillniveau, bereidingstijd) op ieder gewenst moment wijzigen met de toetsen en en de toets , zoals beschreven in de voorgaande paragrafen. NL86 INDICATIE VAN DE RESTWARMTE BINNENIN DE OVEN 102°C RESTWARMTE Bruinen geëindigd op 19:36 18:37 Op het eind van elke bereiding, of na het uitschakelen van de oven, verschijnt als de temperatuur in de oven hoger dan 50° C is op het display de temperatuur van dat moment, en de balk die laat zien dat de oven afkoelt. [. . . ] De temperaturen en de bereidingstijden zijn indicatief en hangen af van de hoeveelheid voedsel en het type schaal. Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires te gebruiken en indien mogelijk taartvormen of ovenschalen van donker metaal. U kunt ook pannen of vuurvaste of aardewerk schalen gebruiken; de bereidingstijden zijn dan iets langer. Volg voor de beste resultaten zorgvuldig de aanwijzigen in de bereidingstabel met betrekking tot de bijgeleverde schalen en de verschillende steunhoogtes. Het tegelijkertijd bereiden van verschillende gerechten Met de functie “HETE LUCHT” kunt u tegelijkertijd verschillende gerechten bereiden (bijvoorbeeld: vis en groenten) die dezelfde bereidingstijd hebben, op verschillende steunhoogtes. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL BLTC 8100/ES/R

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL BLTC 8100/ES/R zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag