Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BLPMS 8100 PT GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BLPMS 8100 PT. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL BLPMS 8100 PT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BLPMS 8100 PT te teleladen.


WHIRLPOOL BLPMS 8100 PT GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6865 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL BLPMS 8100 PT INSTRUCTION FOR USE (6843 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL BLPMS 8100 PTGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen; lees deze en volg deze te allen tijde op. Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke risico's voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven. Alle veiligheidswaarschuwingen worden voorafgegaan door het gevarensymbool en door de volgende termen: GEVAAR WAARSCHUWING Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden. Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details van het mogelijke risico dat aanwezig is en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Houd u strikt aan de volgende instructies: - Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert. [. . . ] Stel de functie in door de cursor op “bereidingsduur” te zetten door aan de knop “Navigatie” te draaien. Druk op toets om de parameter te selecteren; “00:00” gaat knipperen op het display. Verander de waarde door aan de knop “Navigatie” te draaien tot de gewenste bereidingsduur verschijnt. Bevestig de gekozen waarde met . EEN BRUIN KORSTJE GEVEN Na afloop van de bereiding wordt, voor de functies waarbij dat kan, op het display de mogelijkheid weergegeven om uw gerecht een oppervlakkig bruin korstje te geven. Deze functie kan alleen geactiveerd worden als u een bereidingstijd hebt ingesteld. - 00:05 BEREIDINGSTIJD Bereiding geëindigd op 20:00 ^ voor verlengen, OK bruinen Bruinen 20:05 EINDTIJD Bruinen geëindigd om 20:05 Als de bereidingstijd is afgelopen, verschijnt “^ op het display voor de verlenging. Door op de toets te drukken, start de oven een bruiningsfase voor de duur van 5 minuten. Deze functie kan slechts éénmaal geactiveerd worden. INSTELLEN VAN HET TIJDSTIP EINDE BEREIDING / UITGESTELDE START U kunt de gewenste eindtijd instellen en het starten van de oven met maximaal 23 uur en 59 minuten uitstellen, te beginnen vanaf de actuele tijd. Deze instelling is alleen beschikbaar als u de oven niet wilt voorverwarmen bij de gekozen functie. 180°C TEMPERATUUR - 00:30 BEREIDINGSTIJD 180°C TEMPERATUUR - 00:30 BEREIDINGSTIJD Nee VOORVERWARMEN Conventioneel 19:20 EINDTIJD Nee VOORVERWARMEN Conventioneel 19:20 EINDTIJD Start Start 180°C TEMPERATUUR - 00:30 BEREIDINGSTIJD 180°C TEMPERATUUR - 00:30 BEREIDINGSTIJD Nee VOORVERWARMEN Conventioneel 20:10 EINDTIJD Nee VOORVERWARMEN Conventioneel 20:10 EINDTIJD Start Start 180°C TEMPERATUUR - 00:30 BEREIDINGSTIJD 180°C TEMPERATUUR - 00:29 BEREIDINGSTIJD Nee VOORVERWARMEN Conventioneel 20:10 EINDTIJD Nee VOORVERWARMEN Conventioneel 20:10 EINDTIJD Start Start Na het instellen van de bereidingsduur verschijnt de tijd waarop de bereiding eindigt op het display (bijvoorbeeld 19:20). Om het einde van de bereiding uit te stellen en daarmee ook het starten van de oven, gaat u als volgt te werk: 1. Zet de cursor ter hoogte van het tijdstip einde bereiding door aan de knop “Navigatie” te draaien. Druk op toets om de parameter te selecteren: de eindtijd gaat knipperen. Verander het tijdstip voor het einde van de bereiding door aan de knop “Navigatie” te draaien tot de gewenste waarde bereikt is. Draai aan de knop “Navigatie” tot de cursor ter hoogte van “Start” staat en druk daarna op toets . Het display geeft aan op welk niveau het gerecht geplaatst moet worden. De oven begint met de bereiding na een wachttijd die berekend wordt op basis van de ingestelde eindtijd (bijvoorbeeld: als een gerecht een bereidingsduur van 20 minuten heeft en als eindtijd 20:10 is ingesteld, dan begint de oven om 19:50 met de bereiding). OPMERKING: tijdens de wachtfase kunt u de oven ook handmatig starten door aan de knop te drukken. “Navigatie” te draaien tot de cursor ter hoogte van “Start” staat en op U kunt de ingestelde waarden (temperatuur, grillniveau, bereidingstijd) op ieder gewenst moment wijzigen zoals beschreven in de voorgaande paragrafen. NL74 INDICATIE VAN DE RESTWARMTE BINNENIN DE OVEN 168° Restwarmte 19:42 Op het eind van elke bereiding, of na het uitschakelen van de oven, verschijnt als de temperatuur in de oven hoger dan 50°C is op het display de temperatuur van dat moment, en de balk die laat zien dat de oven afkoelt. Als de restwarmte onder de 50°C daalt, verschijnt de tijd van de dag op het display. KOOKWEKKER 00 : 00 : 00 (UU) (MM) (SS) 00 : 30 : 00 (UU) (MM) (SS) 01 : 09 : 00 Kookwekker Draai +/- om de timer in te stellen n op ✓ om te starten Draai +/- om de timer in te stellen n op ✓ om te starten Deze functie kan alleen gebruikt worden als de oven uitstaat en is bijvoorbeeld handig om de kooktijd van pasta in te stellen. Druk op als de oven uitgeschakeld is: op het display verschijnt “00:00:00”. Draai aan de knop “Navigatie” om de gewenste tijd in te stellen. Als de ingestelde tijd is verstreken, verschijnt “00:00:00” op het display en klinkt er een geluidssignaal. U kunt de tijd verlengen door deze opnieuw in te stellen, of de kookwekker uitschakelen door op toets te drukken (op het display verschijnt de huidige tijd). RECEPTEN Dankzij de “Intelligent Sensor Technology” kunt u 30 vooraf ingestelde recepten gebruiken met de ideale bereidingsfunctie en temperatuur. [. . . ] De temperaturen en de bereidingstijden zijn indicatief en hangen af van de hoeveelheid voedsel en het type schaal. Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires te gebruiken en indien mogelijk taartvormen of ovenschalen van donker metaal. U kunt ook pannen of vuurvaste of aardewerk schalen gebruiken; de bereidingstijden zijn dan iets langer. Volg voor de beste resultaten zorgvuldig de aanwijzingen in de bereidingstabel met betrekking tot de bijgeleverde schalen en de verschillende steunhoogtes. Het tegelijkertijd bereiden van verschillende gerechten Met de functie “HETE LUCHT” kunt u tegelijkertijd verschillende gerechten bereiden (bijvoorbeeld: vis en groenten) die dezelfde bereidingstijd hebben, op verschillende steunhoogtes. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL BLPMS 8100 PT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL BLPMS 8100 PT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag