Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BLIMS 9100 PT GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BLIMS 9100 PT. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL BLIMS 9100 PT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BLIMS 9100 PT te teleladen.


WHIRLPOOL BLIMS 9100 PT GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10017 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL BLIMS 9100 PT INSTRUCTION FOR USE (10158 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL BLIMS 9100 PTGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde moeten worden gelezen en opgevolgd. Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke risico's voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven. Alle veiligheidswaarschuwingen worden voorafgegaan door het gevarensymbool en door de volgende termen: GEVAAR Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. WAARSCHUWING Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden. Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details van het mogelijke risico dat aanwezig is en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Houd u strikt aan de volgende instructies: - Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert. [. . . ] Inductiemodus vereist dat alle bereidingsbewerkingen een koude start hebben. NL110 SNEL VOORVERWARMEN (Alleen Standaardfuncties) 180°C TEMPERATUUR - 00:02 PLAATSEN IN 180°C TEMPERATUUR - 00:02 PLAATSEN IN 180°C TEMPERATUUR - 00:02 PLAATSEN IN Snel voorverwarmen Voorverwarmen Oven is heet! Ga als volgt te werk om de oven snel voor te verwarmen: 1. Selecteer de functie “snel voorverwarmen” met de toetsen . Bevestig met de toets : de instellingen worden op het scherm weergegeven. Als de temperatuur overeenkomt met de gewenste temperatuur, druk dan op . Om de temperatuur te wijzigen gaat u te werk zoals in de vorige paragrafen beschreven is. Een geluidssignaal geeft aan dat de oven de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Na afloop van de voorverwarmingsfase selecteert de oven automatisch de statische functie . Als u een andere bereidingsfunctie wilt instellen, druk dan op en selecteer de gewenste functie. INSTELLING VAN DE BEREIDINGSDUUR 180°C TEMPERATUUR --:-BEREIDINGSTIJD 180°C TEMPERATUUR - 00:00 UU MM 180°C TEMPERATUUR - 00:20 UU MM Nee VOORVERWARMEN Hete lucht --:-EINDTIJD Nee VOORVERWARMEN Hete lucht --:-EINDTIJD Nee VOORVERWARMEN Hete lucht 19:20 EINDTIJD Met deze functie kunt u gerechten gedurende een ingestelde tijd bereiden, van minimaal 1 minuut tot de maximale tijd van de geselecteerde functie, waarna de oven automatisch uitgeschakeld wordt. Stel de functie in door de cursor op “bereidingsduur” te zetten met de toetsen . Druk op toets om de instelling te selecteren; “00:00” knippert in het display. Verander de waarde met de toetsen en tot de gewenste bereidingsduur verschijnt. Bevestig de gekozen waarde met . GRATINEREN (Alleen Standaardfuncties) Na afloop van de bereiding wordt, voor de functies waarbij dat kan, op het display de mogelijkheid weergegeven om uw gerecht een oppervlakkig bruin korstje te geven. Deze functie kan alleen geactiveerd worden als u een bereidingstijd hebt ingesteld. - 00:05 BEREIDINGSTIJD Bereiding geëindigd op 20:00 ^ voor verlengen, OK bruinen Bruinen 20:05 EINDTIJD Bruinen geëindigd om 20:05 Als de bereidingstijd is afgelopen, verschijnt “^ voor verlengen, OK bruinen” in het display. Door op de toets te drukken, start de oven een bruiningsfase voor de duur van 5 minuten. Deze functie kan slechts éénmaal geactiveerd worden. INSTELLEN VAN HET TIJDSTIP EINDE BEREIDING / UITGESTELDE START U kunt de gewenste eindtijd instellen en het starten van de oven met maximaal 23 uur en 59 minuten uitstellen, te beginnen vanaf het huidige tijdstip. Deze instelling is alleen beschikbaar als u de oven niet wilt voorverwarmen bij de gekozen functie. 180°C TEMPERATUUR - 00:20 UU MM 180°C TEMPERATUUR - 00:20 UU MM 180°C TEMPERATUUR - 00:20 UU MM Nee VOORVERWARMEN Hete lucht 19:20 EINDTIJD Nee VOORVERWARMEN Hete lucht 19:20 EINDTIJD Nee VOORVERWARMEN Hete lucht 20:10 EINDTIJD Na het instellen van de bereidingsduur verschijnt de tijd waarop de bereiding eindigt op het display (bijvoorbeeld 19:20). Om het einde van de bereiding uit te stellen en daarmee ook het starten van de oven, gaat u als volgt te werk: 1. Zet de cursor met de toetsen op “tijdstip einde bereiding”. Druk op toets om de parameter te selecteren: de eindtijd gaat knipperen. Verander het tijdstip voor het einde van de bereiding met de toetsen en tot u de gewenste waarde heeft. Het display geeft aan op welk niveau het gerecht geplaatst moet worden. [. . . ] Voor bereiding op meerdere steunhoogtes selecteert u de functie met ventilatie en zet u de taartvormen in zigzagvorm op de roosters, zodat de lucht goed kan circuleren. Om te controleren of de taart gaar is steekt u een satéprikker in het dikste gedeelte van de taart. Als u taartvormen met antiaanbaklaag gebruikt, vet dan niet de randen in, omdat de taart dan mogelijk niet goed rijst aan de zijkanten. Als het gebak “inzakt” tijdens het bakken, gebruik dan de volgende keer een lagere temperatuur, verminder bijvoorbeeld de hoeveelheid vocht of meng het beslag voorzichtiger. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL BLIMS 9100 PT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL BLIMS 9100 PT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag