Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BCTMS 9101 PT GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BCTMS 9101 PT. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL BCTMS 9101 PT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL BCTMS 9101 PT te teleladen.


WHIRLPOOL BCTMS 9101 PT GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9723 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL BCTMS 9101 PT INSTRUCTION FOR USE (10096 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL BCTMS 9101 PTGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen; lees deze en volg deze te allen tijde op. Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke risico's voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven. Alle veiligheidswaarschuwingen worden voorafgegaan door het gevarensymbool en door de volgende termen: GEVAAR WAARSCHUWING Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden. Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details van het mogelijke risico dat aanwezig is en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Houd u strikt aan de volgende instructies: - Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert. [. . . ] Om het einde van de bereiding uit te stellen en daarmee ook het starten van de oven, gaat u als volgt te werk: 1. Zet de cursor met de toetsen op “tijdstip einde bereiding”. Druk op toets om de parameter te selecteren: de eindtijd gaat knipperen. Verander het tijdstip voor het einde van de bereiding met de toetsen en tot u de gewenste waarde heeft. Het display geeft aan op welk niveau het gerecht geplaatst moet worden. De oven begint met de bereiding na een wachttijd die berekend wordt op basis van de ingestelde eindtijd (bijvoorbeeld: als een gerecht een bereidingsduur van 20 minuten heeft en als eindtijd 20:10 is ingesteld, dan begint de oven om 19:50 met de bereiding). OPMERKING: tijdens de wachtfase kunt u de oven ook handmatig starten door op te drukken. U kunt de ingestelde waarden (temperatuur, grillniveau, bereidingstijd) op ieder gewenst moment wijzigen met de toetsen en de toets , zoals beschreven in de voorgaande paragrafen. INDICATIE VAN DE RESTWARMTE BINNENIN DE OVEN 168° Restwarmte 19:42 Op het eind van elke bereiding, of na het uitschakelen van de oven, verschijnt als de temperatuur in de oven hoger dan 50°C is op het display de temperatuur van dat moment, en de balk die laat zien dat de oven afkoelt. Als de restwarmte onder de 50°C daalt, verschijnt de tijd van de dag op het display. KOOKWEKKER 00 : 00 : 00 (UU) (MM) (SS) 01 : 10 : 00 (UU) (MM) (SS) 01 : 09 : 00 Timer Druk op om de timer in te stellen en op ✓ om te starten Druk op om de timer in te stellen en op ✓ om te starten Deze functie alleen gebruikt worden als de oven uitstaat en is bijvoorbeeld handig om de kooktijd van pasta in te stellen. Druk op als de oven uitgeschakeld is : op het display verschijnt “00:00:00”. Als de ingestelde tijd is verstreken, verschijnt “00:00:00” op het display en klinkt er een geluidssignaal. U kunt de tijd verlengen door deze opnieuw in te stellen, of de kookwekker uitschakelen door op toets te drukken (op het display verschijnt de huidige tijd). NL86 RECEPTEN Dankzij de “Intelligent sensor technology” kunt u 30 vooraf ingestelde recepten gebruiken met de ideale bereidingsfunctie en temperatuur. U hoeft zich alleen aan de ingrediënten en de bereiding van het gerecht in het bijgeleverde kookboek te houden. Volg voor de rest de volgende instructies: Instellingen Recepten Traditioneel Volautomatische recepten Vis Gevogelte Groenten Volautomatische recepten Kippenborst Gebraden kip Recepten: Zie kookboek voor de beschrijving Automatisch REGELING - 00:45 BEREIDINGSTIJD Automatisch REGELING - 00:44 BEREIDINGSTIJD Gebraden kip 19:45 EINDTIJD Plaats voedsel op niveau 33 Druk op als u klaar bent Bereiden 19:45 EINDTIJD 1. Bevestig met de toets : op het display verschijnt de indicatieve bereidingstijd. Het display geeft aan op welk niveau het gerecht geplaatst moet worden. Zie de betreffende paragraaf voor het uitstellen van de start van de bereiding. Draai het voedsel a. u. b. Bereiding bijna voltooid Controleer het gerecht Bereiding geëindigd om19:45 Druk op ^ om te verlengen Bereiden Opmerkingen: sommige gerechten moeten halverwege de bereidingstijd omgekeerd of doorgeroerd worden: de oven geeft een geluidssignaal en op het display verschijnt wat u moet doen. De aanvankelijk weergegeven bereidingstijd is zuiver indicatief: deze kan tijdens de bereiding automatisch worden verlengd. Voordat de bereidingstijd afloopt, vraagt de oven om te controleren of het gerecht de door u gewenste bereidingsgraad heeft. Als dit niet het geval is, kunt u de bereidingstijd handmatig verlengen met de toetsen . GAARTHERMOMETER Met de bijgeleverde gaarthermometer kunt u, tijdens de bereiding, de exacte temperatuur, tussen 0° en 100°C, binnenin het gerecht meten, om een optimale bereiding te garanderen. U kunt de gewenste binnentemperatuur programmeren afhankelijk van het te bereiden gerecht. De correcte plaatsing van de thermometer is belangrijk om het gewenste bereidingsresultaat te kunnen bereiken. [. . . ] De temperaturen en de bereidingstijden zijn indicatief en hangen af van de hoeveelheid voedsel en het type schaal. Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires te gebruiken en indien mogelijk taartvormen of ovenschalen van donker metaal. U kunt ook pannen of vuurvaste of aardewerk schalen gebruiken; de bereidingstijden zijn dan iets langer. Volg voor de beste resultaten zorgvuldig de aanwijzingen in de bereidingstabel met betrekking tot de bijgeleverde schalen en de verschillende steunhoogtes. Het tegelijkertijd bereiden van verschillende gerechten Met de functie “HETE LUCHT” kunt u tegelijkertijd verschillende gerechten bereiden (bijvoorbeeld: vis en groenten) die dezelfde bereidingstijd hebben, op verschillende steunhoogtes. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL BCTMS 9101 PT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL BCTMS 9101 PT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag