Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWZ 8377 GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWZ 8377. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AWZ 8377 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWZ 8377 te teleladen.


WHIRLPOOL AWZ 8377 GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (374 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AWZ 8377 ENERGIELABEL (181 ko)
   WHIRLPOOL AWZ 8377 PRODUCTFICHE (48 ko)
   WHIRLPOOL AWZ 8377 PRODUCTINFORMATIEBLAD (324 ko)
   WHIRLPOOL AWZ 8377 PRODUCT-INFORMATIEBLAD (203 ko)
   WHIRLPOOL AWZ 8377 PROGRAM CHART (202 ko)
   WHIRLPOOL AWZ 8377 INSTRUCTION FOR USE (376 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AWZ 8377GEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Voordat u onderhoud uitvoert, verdient het aanbeveling de stekker van de droogautomaat uit het stopcontact te trekken. • Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het transport schade heeft opgelopen. Neem contact op met één van de technici van onze Klantenservice. • Het netsnoer mag alleen door een medewerker van de klantenservice worden vervangen. [. . . ] Om de buitenkant van de droogautomaat te reinigen gebruikt u een neutraal afwasmiddel en een vochtige doek. Veeg pluis van de deurafdichting en de deur met behulp van een vochtige doek. • Wanneer de mazen van het pluisfilter verstopt zijn, moet het worden schoongemaakt met water en een zachte borstel. • Aangezien pluis het filter kan passeren moet het hele filtergebied (ook het gebied onder het filter) van tijd tot tijd worden schoongemaakt met een borstel, een vochtige doek of met een stofzuiger. • Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de Klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door gekwalificeerde technici. Om het risico van brand in de droogtrommel tot een minimum te beperken, moet het volgende in acht worden genomen: Gebruik geen ontvlambare reinigingsmiddelen. Gebruik de droogautomaat niet als er industriële chemicaliën zijn gebruikt voor reiniging. Kledingstukken die behandeld of verontreinigd zijn met ontvlambare reinigingssprays of -vloeistoffen zoals wasbenzine, slaolie of aërosolsprays mogen niet in deze droogautomaat gedaan worden. Kledingstukken die bevuild zijn met stoffen als bakolie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenmiddelen, terpentine, wassen en wasverwijderaars moeten in heet water met extra wasmiddel gewassen worden voordat ze in de droogtrommel gedroogd worden. Een met olie bevuild kledingstuk kan spontaan in brand vliegen, met name wanneer het wordt blootgesteld aan hittebronnen zoals in een droogtrommel. De artikelen worden warm, waardoor een oxidatiereactie in de olie veroorzaakt wordt. Als de hitte niet kan ontsnappen, kunnen de artikelen heet genoeg worden om vlam te vatten. Het opstapelen of bewaren van met olie bevuilde artikelen kan de hitte belemmeren om te ontsnappen en zo brandgevaar opleveren. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. Als weefsels met plantaardige olie, bakvet of haarlak toch in de droogautomaat gedroogd moeten worden, dan moeten ze eerst gewassen worden in heet water met extra wasmiddel - dit zal het gevaar verminderen, maar niet elimineren. • • • • • • • • • • • • 3. • • 4. [. . . ] • Sluit de ontluchtingsslang niet op een rookkanaal of een mechanische luchtverversingsleiding aan. Verbind de slang alleen met ventilatiesystemen die tegen vocht beveiligd zijn. • Zorg voor voldoende ventilatie om terugstroom van gassen van apparaten die op brandstof werken (inclusief open vuren) in de kamer te vermijden. • Branden de lampjes “EINDE” en “Anti-kreuk”? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AWZ 8377

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AWZ 8377 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag