Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWZ 7660 GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWZ 7660. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AWZ 7660 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWZ 7660 te teleladen.


WHIRLPOOL AWZ 7660 GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (358 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AWZ 7660 PRODUCT-INFORMATIEBLAD (192 ko)
   WHIRLPOOL AWZ 7660 PROGRAM CHART (191 ko)
   WHIRLPOOL AWZ 7660 INSTRUCTION FOR USE (360 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AWZ 7660GEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] • Gebruik de droogautomaat niet als die tijdens het transport schade heeft opgelopen. Neem contact op met één van de technici van onze Klantenservice. • Het netsnoer mag alleen door een medewerker van de klantenservice worden vervangen. • Na installatie moet de stekker bereikbaar blijven, of moet het mogelijk zijn de meerpolige aansluiting af te koppelen via een schakelaar. [. . . ] Om de buitenkant van de droogautomaat te reinigen gebruikt u een neutraal afwasmiddel en een vochtige doek. Gebruik de droogautomaat niet als er industriële chemicaliën zijn gebruikt voor reiniging. • Kledingstukken die behandeld of verontreinigd zijn met ontvlambare reinigingssprays of -vloeistoffen zoals wasbenzine, slaolie of aërosolsprays mogen niet in deze droogautomaat gedaan worden. • Gebruik of bewaar nooit ontvlambare materialen in de buurt van de droogautomaat. • Veeg pluis van de deurafdichting en de deur met behulp van een vochtige doek. • Wanneer de mazen van het pluisfilter verstopt zijn, moet het worden schoongemaakt met water en een zachte borstel. • Aangezien pluis het filter kan passeren moet het hele filtergebied (ook het gebied onder het filter) van tijd tot tijd worden schoongemaakt met een borstel, een vochtige doek of met een stofzuiger. • Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de Klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door gekwalificeerde technici. Om het risico van brand in de droogtrommel tot een minimum te beperken, moet het volgende in acht worden genomen: Een met olie bevuild kledingstuk kan spontaan in brand vliegen, met name wanneer het wordt blootgesteld aan hittebronnen zoals in een droogtrommel. De artikelen worden warm, waardoor een oxidatiereactie in de olie veroorzaakt wordt. Als de hitte niet kan ontsnappen, kunnen de artikelen heet genoeg worden om vlam te vatten. Het opstapelen of bewaren van met olie bevuilde artikelen kan de hitte belemmeren om te ontsnappen en zo brandgevaar opleveren. Als weefsels met plantaardige olie, bakvet of haarlak toch in de droogautomaat gedroogd moeten worden, dan moeten ze eerst gewassen worden in heet water met extra wasmiddel - dit zal het gevaar verminderen, maar niet elimineren. Kledingstukken die bevuild zijn met stoffen als bakolie, aceton, alcohol, petroleum, kerosine, vlekkenmiddelen, terpentine, wassen en wasverwijderaars moeten in heet water met extra wasmiddel gewassen worden voordat ze in de droogtrommel gedroogd worden. Artikelen als schuimrubber (latexschuim), douchekapjes, waterdicht textiel, artikelen met een rubberen achterkant en kleding of kussens met een schuimrubbervulling mogen niet gedroogd worden in de droogtrommel. • • • • • • • • • 3. • 4. • • • • • • • • • • • Wasverzachters of soortgelijke producten moeten gebruikt worden volgens de instructies van de fabrikant. • Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht hebben gestaan of instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. EG Verklaring van overeenstemming • Deze droogautomaat is ontworpen, geconstrueerd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen: • 2006/95/EG Laagspanningsrichtlijn • 2004/108/EC Richtlijn m. b. t. Elektromagnetische compatibiliteit Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). [. . . ] Opmerking: afhankelijk van het model kan de opening van de klep horizontaal of verticaal zijn. Hierdoor verandert de werking van de klep niet. A B C D 38 HET OPSPOREN VAN STORINGEN/ KLANTENSERVICE Het opsporen van storingen Mocht de droogautomaat storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan alvorens contact op te nemen met de Servicedienst: Het drogen duurt te lang / het wasgoed is niet droog genoeg: • Is het juiste programma geselecteerd?• Was het wasgoed te nat toen het in de trommel geplaatst werd (de centrifugeersnelheid van de wasmachine minder dan 800 tpm?Wanneer de centrifugeersnelheid minder dan 800 tpm is, kan de fout met de waterbak tijdens de droogcyclus optreden)? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AWZ 7660

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AWZ 7660 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag