Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWZ 226 GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWZ 226. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AWZ 226 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWZ 226 te teleladen.


WHIRLPOOL AWZ 226 GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10490 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AWZ 226 PRODUCT-INFORMATIEBLAD (146 ko)
   WHIRLPOOL AWZ 226 PROGRAM CHART (143 ko)
   WHIRLPOOL AWZ 226 INSTRUCTION FOR USE (10487 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AWZ 226GEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elektrische Aansluitingen • Elektrische aansluitingen dienen uitgevoerd te worden door een deskundige monteur in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de geldende standaard veiligheidsvoorschriften. • De elektrische aansluiting dienen te voldoen aan de voorschriften van uw plaatselijke elektriciteitsmaatschappij. • Informatie over het voltage, stroomverbruik en de vereiste zekering vindt u vermeld op het plaatje aan de achterzijde van de droogautomaat. • De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade die voortkomt uit veronachtzaming van deze instructies. [. . . ] • Gebruik altijd de maximaal toegestane centrifugeersnelheid van uw wasmachine. U zult tijd en energie besparen bij het uitvoeren van een droogcyclus. • Plaats uw droogautomaat in een ruimte met een temperatuur tussen 15° C en 20° C. • Selecteer altijd het juiste programma/de juiste droogtijd voor de lading om de gewenste droogresultaten te krijgen. • Bij het drogen van katoen bijvoorbeeld: droog strijkdroge en kastdroge ladingen samen. Start met de instelling strijkdroog programma/droogtijd, verwijder de was die gestreken moet worden aan het einde van de droogcyclus en droog de rest van de lading op de instelling kastdroog. De droogautomaat dient verwijderd te worden in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften inzake afvalverwerking. • Snijd het netsnoer door voordat u de droogautomaat afdankt, zodat hij geen stroomtoevoer kan krijgen. Algemene adviezen: • Zet de programma- of tijdkeuzeknop na het gebruik altijd op “0”. • Voor het schoonmaken of onderhoud, dient u de droogautomaat uit te zetten en de stekker daarvan uit het stopcontact te halen. • Om de buitenkant van de droogautomaat te reinigen gebruikt u een neutraal afwasmiddel en een vochtige doek. • Veeg pluis van de deur afdichting en de deur met behulp van een vochtige doek. 21 • • Wanneer de mazen van het pluisfilter verstopt zijn, moet het worden schoongemaakt met water en een zachte borstel. Indien nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de Klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend worden vervangen door gekwalificeerde technici. EC Verklaring van overeenstemming Deze droogautomaat is ontworpen, geconstrueerd en gedistribueerd in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften van de EG-richtlijnen: • 93/68/EG. • De droogautomaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en voor de beschreven doeleinden. BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT 1. Deur Als u de deur wilt openen: trekt u aan de hendel Als u de deur wilt sluiten: drukt u deze licht aan totdat hij sluit. Filter 1 2 4 3 DE AFVOER AANSLUITEN Bij levering uit de fabriek vindt u de ontluchtingsslang samen met de adapter in de trommel. Opmerking: Wordt de ontluchtingsslang niet meegeleverd, dan dient de kit AMH 577 (verkrijgbaar bij uw dealer) gebruikt te worden. De ontluchtingsslang installeren 1. [. . . ] Maak de twee schroeven boven en onder het deurvergrendelingssysteem los. De deurvergrendeling verwijderen: Druk met een schroevendraaier de kleine spant in de bovenste opening naar beneden en haal de deurvergrendeling eruit door deze naar u toe te trekken. Draai de deur om: Maak de deur vast aan de gewenste kant met behulp van de twee schroeven. Bevestig het deurvergrendelingssysteem aan de tegenoverliggende kant en vergrendel deze stevig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AWZ 226

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AWZ 226 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag