Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWO/D 5024 PROGRAMMA OVERZICHT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWO/D 5024. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AWO/D 5024 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWO/D 5024 te teleladen.


WHIRLPOOL AWO/D 5024 PROGRAMMA OVERZICHT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1185 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AWO/D 5024 PRODUCTFICHE (61 ko)
   WHIRLPOOL AWO/D 5024 ENERGIELABEL (145 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AWO/D 5024PROGRAMMA OVERZICHT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Max. Spoelen & Centrifugeren Centrifugeren Afpompen 5. 0 5. 0 – – – – – i : optioneel / Ja : dosiring vereist 1) Voor een betere verzorging van de stukken is de centrifugeersnelheid beperkt in deze programma‘s. Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA 5019 300 01943 VERBRUIKSGEGEVENS Programma Katoen Katoen Katoen Jeans Syntetisch Syntetisch Fijne was Fijne was Gemengde was Snelwas Wol/ Hand Wol/ Hand Katoen 60° * Katoen 60° * Katoen 40° * Effektforbruk 0, 16 W når den er slått av / 0, 16 W når den er slått på. Belading (kg) 5. 0 5. 0 5. 0 5. 0 2. 5 2. 5 1. 5 1. 5 3. 0 3. 0 1. 0 1. 0 5. 0 2. 5 2. 5 Temperatuur (°C) 95 60 40 40 60 40 40 30 40 30 40 koud 60 60 40 Water (l) 53** 44 44 65 50** 45 50 50 45 40 45 45 44 32 32 Energie (kWh) zonder “Snel” 1. 70 0. 85 0. 60 0. 63 0. 70 0. 50 0. 65 0. 50 0. 45 0. 30 0. 60 0. 10 0. 75 0. 65 0. 55 Geschatte programmaduur (uren : minuten) zonder “Snel” 2:00 2:20 2:00 2:15 1:35 1:20 0:50 0:46 1:00 0:30 0:40 0:35 4:00 2:20 *** 2:30 *** met “Snel” 1:35 1:15 1:30 1:14 0:59 - % 55 35 55 De extra functie “Spoelstop” beëindigen: • Druk op de knop “Start/Pauze”; het programma wordt automatisch beëindigd met de centrifugeercyclus van het ingestelde wasprogramma. • Indien u de stukken niet wilt centrifugeren, de programma-keuzeknop op het programma “Afpompen” zetten en de knop “Start/Pauze” nogmaals indrukken. Knop “Centrifugeren” • Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend. • Druk op de knop om een andere centrifugeersnelheid in te stellen. [. . . ] Het water wordt dan alleen afgepompt START-SELECTIE Met de “Start selectie” kunt u het tijdstip instellen waarop de was gedaan wordt, bijvoorbeeld ‘s nachts bij het voordelige elektriciteitstarief. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u de functie “Start selectie” gebruikt. • Druk op de knop “Start selectie” om de uitgestelde tijd van 1, 3, 6, 9 of 12 uur te selecteren. De indicatie naast de knop “Startselectie” gaat branden en gaat uit wanneer het programma begint. • Nadat u op de knop “Start/Pauze” heeft gedrukt, begint het aftellen van de tijdsvertraging. Wanneer het programma start, gaat het indicatielampje van de functie Start selectie uit en gaat het betreffende lampje in de programmafase-indicatie branden. • Nadat de functie “Start selectie” is deactiveerd: kan het aantal uren verminderd worden door opnieuw op de knop “Start selectie” te drukken. De “Start selectie” wissen” . . voordat u op de knop “Start/Pauze” drukt: • Draai de programmaknop naar een andere stand of druk op de knop “Reset”. . . nadat u op de knop “Start/Pauze” hebt gedrukt: • Houd de knop “Start/Pauze” - het indicatielampje van de startselectie gaat uit. EEN PROGRAMMA STARTEN • Draai de kraan open en druk op de knop “Start/ Pauze”. Als de wasmachine van een warwaterklep beschikt, de aansluiting van deze klep aan de toevoer van warm water vermindert het energieverbruik door het verkorten van de tijd nodig om het water te verwarmen, afhankelijk van de temperatuur van het inlaatwater. Het water- en energieverbruik geldt voor standaard ingestelde programma’s met temperatuur en belading volgens de tabel. Als u een andere optie selecteert of als u de centrifugeersnelheid verandert, worden tevens de verbruiksgegevens gewijzigd. Duur van het programma kan verschillen van de boven vermelde waarden, want het hangt van de werkelijk toegepaste werkvoorwaarden af (zie: “Gids voor het oplossen van problemen” in Uw Gebruikshandleiding). Na de beëindiging van het programma en het centrifugeren bij de hoogste snelheid, in de default programma instelling. Vanwege energiebesparingsredenen kan de daadwerkelijke watertemperatuur afwijken van de aangegeven watertemperatuur. ** Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus, voordat het water wordt afgepompt. *** Automatische aanpassing van de duur van het programma na de vaststelling van de omvang van linnen bestemd voor wassen. WASMIDDEL TOEVOEGEN, DE DEUR SLUITEN EN HET PROGRAMMA KIEZEN Geef het wasgoed in de wasmachine, sluit de wasmachine en voeg wasmiddel toe zoals beschreven op de voorpagina en zoals beschreven is in het hoofdstuk “Wasmiddel en nabehandelings-producten” in uw gebruiksaanwijzing. Draai de programmaknop op het gewenste programma en de gewenste temperatuur. Als het programma direct na het selecteren niet wordt gestart, gaat de wasmachine na ongeveer een kwartier automatisch uit. [. . . ] Om de machine weer in te schakelen draait u de programma-keuzeknop op “O” en daarna weer op het gewenste programma. DE GEWENSTE FUNCTIE(S) KIEZEN Druk de knop van de gewenste extra functie in het betreffende indicatielampje gaat branden. Als de combinatie van programma, extra functie(s) en temperatuur niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit. Knop “Snel” • Het maakt sneller wassen mogelijk door het verkorten van de duur van het programma. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AWO/D 5024

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AWO/D 5024 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag