Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWO 8577 UM PRODUCTKAART

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWO 8577 UM. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AWO 8577 UM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWO 8577 UM te teleladen.


WHIRLPOOL AWO 8577 UM PRODUCTKAART: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (60 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AWO 8577 UMPRODUCTKAART

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Sluit de deur door deze dicht te drukken, zonder te veel kracht te gebruiken, tot u een klik hoort. KINDERBEVEILIGING (INDIEN BESCHIKBAAR) Om het apparaat te beschermen tegen onjuist gebruik draait u de plastic schroef aan de binnenkant van de deur. Gebruik hiervoor de dikke afgeronde hoek van het gekleurde inzetstuk van het wasmiddelbakje of een muntstuk: • Gleuf verticaal: de deur kan niet vergrendeld worden • Gleuf horizontaal - normale positie: de deur kan weer worden vergrendeld VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA Om eventueel restwater te verwijderen, dat gebruikt is bij het testen van de wasmachine in de fabriek, kunt u een kort wasprogramma zonder wasgoed draaien. Kies een kort programma en start het (zie de beknopte handleiding). 45 Black process 45. 0° 100. 0 LPI 30105536aNL. fm Page 46 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM VOORBEREIDING VAN HET WASSEN 1. Sorteer het wasgoed op. . . • Textielsoort/symbool op het etiket Katoen, gemengde weefsels, easy care/synthetische weefsels, wol, textiel dat met de hand gewassen moet worden • Kleur Scheid bonte en witte was. Was gekleurd wasgoed de eerste keer apart • Belading Was stukken van verschillende grootte door elkaar; dit zorgt voor een betere verdeling in de trommel en een optimaal wasresultaat. [. . . ] • Vloeibare wasmiddelen kunnen worden gebruikt voor programma’s met voorwas. • Om bij het gebruik van geconcentreerde waspoeders en vloeibare wasmiddelen problemen bij de verdeling te voorkomen, gebruikt u het bij het wasmiddel geleverde doseringshulpmiddel en plaatst u dit rechtstreeks in de trommel. • Let erop dat ontkalkingsmiddelen, textielverf en bleekmiddelen, als u ze gebruikt, geschikt zijn voor de wasmachine. Ontkalkingsmiddelen kunnen componenten bevatten die onderdelen van uw wasmachine kunnen aantasten. Selecteer het programma “Spoelen en Centrifugeren”, verlaag de snelheid tot 800 tpm en start het programma. Giet de stijfseloplossing in bakje terwijl het water in de wasmiddellade loopt. Als er na het einde van het programma restanten stijfsel in de wasmiddellade zitten, moet deze indien nodig worden gereinigd (zie “Reiniging en Onderhoud”). Zie ook de gebruiksaanwijzing van het stijfsel. 47 Black process 45. 0° 100. 0 LPI 30105536aNL. fm Page 48 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM VERWIJDEREN VAN HET FILTER Controleer en reinig het filter regelmatig, minstens 2 of 3 maal per jaar. Dit geldt in het bijzonder: • Als het apparaat niet goed afvoert of als het niet centrifugeert. knopen, munten, veiligheidsspelden) BELANGRIJK: laat het water afkoelen voordat u het laat weglopen. Open het deurtje van het filter met behulp van het gekleurde inzetstuk uit de wasmiddellade. Draai de handgreep langzaam tegen de klok in totdat het water eruit loopt. Voor modellen met een indicatielampje “Waterkraan dicht”, gaat het rode indicatielampje branden. Draai de kraan open en druk op de knop “Start/Pauze”-knop. De wasmachine stopt tijdens het programma (verschilt afhankelijk van het model). Controleer of: • het lampje “Spoelstop” knippert; schakel deze extra functie uit door nogmaals op de knop te drukken Bij modellen met een LCD-display: controleer of de functie “Spoelstop” is ingesteld en het symbool “Spoelstop” verschijnt op het display; schakel deze extra functie uit door op de “ ”knop te drukken of het programma “Afpompen” te selecteren • er een ander programma is geselecteerd en de “Start” of “Start/Pauze”-knop knippert. Selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op de “Start/Pauze”-knop • de deur is geopend en het “Start/Pauze”-lampje knippert. Bij modellen met LCDdisplay verschijnt het volgende op het display: “PAUZE!” • het veiligheidssysteem van de wasmachine geactiveerd is (zie de tabel “Tabel omschrijvingen storingen”) 50 • Indien het wasgoed na het centrifugeren nog nat is, kleinere stukken wasgoed toevoegen en het centrifugeerprogramma opnieuw starten • Sterke schuimvorming kan de centrifugeercyclus blokkeren. Gebruik de juiste dosering wasmiddel Bij modellen met LCD-display verschijnt het volgende op het display: • Controleer of de selectieknop voor de centrifugeersnelheid niet ingesteld is op “0” Black process 45. 0° 100. 0 LPI 30105536aNL. fm Page 51 Thursday, December 30, 2004 10:53 AM De resterende programmatijd die op het display weergegeven wordt (indien beschikbaar) “springt” plotseling met een paar minuten op of neer, of de eerder weergegeven programmatijd wordt met enige tijd verlengd/verkort: Dit is een normale eigenschap van de wasmachine om zich aan factoren aan te passen waar de tijdsduur van het wasprogramma invloed op kan hebben, b. v. : • overvloedige schuimvorming • belading uit balans door enkele zware stukken wasgoed • verlengde verwarmingstijd door een verminderde afgifte van warm water Door deze invloeden wordt de programmatijd opnieuw berekend en, indien nodig, aangepast. Bovendien bepaalt de wasmachine de lading tijdens het vullen en, indien nodig, past de machine de weergave van de oorspronkelijke programmering aan. Tabel omschrijvingen storingen Het kleine indicatielampje brandt. “Waterkraan dicht” “Pomp reinigen” Waterstop Digitaal display “FH” “FP” van “F15” tot en met “F19” “FA” Omschrijving storing “Storing in de watertoevoer” “Storing in de afvoer” "Storing elektrische module" “Storing waterstop” Tabel omschrijvingen storingen bij modellen met LCD-display LCD-display Start/Pauze-knop knippert tot en met knippert knippert knippert Omschrijving storing Storing in de watertoevoer Defect in een elektrisch onderdeel Storing in de afvoer Storing waterstop Controleer of: • de waterkraan helemaal open is en de watertoevoerdruk hoog genoeg is; • de afvoerslang geknikt is • de filters in de watertoevoer verstopt zijn (zie“Onderhoud en reiniging/Filter waterslang”) • het water in de afvoerslang bevroren is • de wasmachine een veiligheidsslang heeft en de veiligheidsklep openstaat (rode indicator in het venster van de veiligheidsklep); vervang de slang in dit geval door een nieuwe veiligheidsslang Steek de stekker weer in het stopcontact. Selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op de “Aan/Uit”-toets. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice (zie “Klantenservice”). [. . . ] Op het display wordt “FA” of afwisselend “F” en “A” weergegeven en de pomp draait. Schakel de wasmachine uit, trek de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Kantel het apparaat voorzichtig voorover en laat het water naar buiten stromen. Draai de waterkraan open (als het water onmiddellijk in de wasmachine stroomt, zonder dat deze aangezet is, is er sprake van een storing. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AWO 8577 UM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AWO 8577 UM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag