Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWO 8567 UM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWO 8567 UM. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AWO 8567 UM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWO 8567 UM te teleladen.


WHIRLPOOL AWO 8567 UM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (237 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AWO 8567 UM PRODUCTFICHE (61 ko)
   WHIRLPOOL AWO 8567 UM PROGRAMMA OVERZICHT (2059 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AWO 8567 UM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor een betere verzorging van de stukken wordt de centrifugeersnelheid in dit programma beperkt tot 400 toeren/min. Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA 5019 301 06142 Black process 45. 0° 100. 0 LPI 30106142NL. fm Page 2 Wednesday, January 16, 2008 5:49 PM VERBRUIKSGEGEVENS Programma Kookwas Bonte was met “Eco”*** Bonte was Synthetisch Synthetisch Fijne was Gemengde was Wol Handwas Temperatuur Belading (°C) (kg) 95 7, 0 60 7, 0 40 7, 0 60 3, 0 40 3, 0 30 1, 5 40 4, 0 30 4, 0 40 1, 0 40 1, 0 Water (l) 74** 69 69 46** 42 60 48 48 60 45 Energie (kWh) 2, 10 1, 33 0, 75 0, 80 0, 40 0, 50 0, 50 0, 25 0, 55 0, 55 Geschatte programmaduur (uren : minuten)* 2:10 2:20 2:05 1:35 1:20 0:45 1:00 0:30 0:45 0:40 • Als de centrifugeersnelheid “0” wordt ingesteld, wordt het centrifugeren aan het einde geannuleerd, maar wordt er wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen. START SELECTIE Met de “Start selectie” kunt u het tijdstip instellen waarop de was gedaan wordt, bijvoorbeeld’s nachts bij het voordelige elektriciteitstarief. • Druk op de knop “Start selectie” om het gewenste aantal uren (van 1 tot 23) te selecteren; • Druk op de knop “Start/Pauze”. De indicatie naast de knop “Start selectie” gaat branden en het aftellen van de vertragingstijd begint. [. . . ] • De indicatie van de vertraging verdwijnt wanneer het programma start en wordt vervangen door de resterende programmatijd. • Nadat u op de knop “Start/Pauze” heeft gedrukt, kan het aantal uren verminderd worden door opnieuw op de knop “Start selectie” te drukken. De “Start selectie” wissen . . voordat u op de knop “Start/Pauze” drukt: • Draai de programmaknop naar een andere stand of druk op de knop “Reset”. . . nadat u op de knop “Start/Pauze” hebt gedrukt: • Houd de knop “Reset” minimaal 3 seconden ingedrukt - de vertragingstijd verdwijnt van het tijdsdisplay. EEN PROGRAMMA STARTEN Draai de kraan open en druk op de knop “Start/ Pauze”. Het indicatielampje naast de knop “Start/ Pauze” gaat branden. De fasewijzer van het programma toont de huidige programmafase, en gaat van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugeren/Afpompen. Door variaties in belading en de temperatuur van het toevoerwater wordt de resterende tijd opnieuw berekend in bepaalde programmafases. INDICATIE “DEUR OPEN” Voor de start en na het einde van een programma brandt het lampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus, voordat het water wordt afgepompt. ** *** Referentieprogramma voor het energielabel. WASMIDDEL TOEVOEGEN, DE DEUR SLUITEN EN HET PROGRAMMA KIEZEN Voeg wasmiddel toe zoals beschreven op de voorpagina en zoals beschreven is in het hoofdstuk “Wasmiddel en nabehandelingsproducten” in uw gebruiksaanwijzing. Draai de programmaknop op het gewenste programma en de gewenste temperatuur. Het tijdsdisplay geeft de duur van het gekozen programma aan (in uren en minuten) en het lampje van de “Start/Pauze”-knop gaat knipperen. Het indicatielampje van de ingestelde centrifugeersnelheid gaat branden. DE GEWENSTE FUNCTIE(S) KIEZEN Druk de knop(pen) van de gewenste extra functie(s) in - het betreffende indicatielampje gaat branden. Als de combinatie van programma, extra functie(s) en temperatuur niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit. Ongeschikte combinaties van extra functies worden automatisch ongedaan gemaakt. Knop “Eco” • Met een gewijzigd temperatuurprofiel en een iets langere wasduur, wordt de optimale combinatie van een uitstekend wasresultaat en een nog lager energieverbruik gerealiseerd. [. . . ] Knop “Eco” • Met een gewijzigd temperatuurprofiel en een iets langere wasduur, wordt de optimale combinatie van een uitstekend wasresultaat en een nog lager energieverbruik gerealiseerd. Knop “Voorwas” • Alleen nuttig voor sterk vervuild wasgoed (bijvoorbeeld bij zand, korrelig vuil). Knop “Gemakkelijk strijken” • Kan bij de programma’s “Kookwas”, “Synthetisch” en “Gemengde was” worden gebruikt om het strijken te vergemakkelijken. • Verhoogt de hoeveelheid water en de was wordt zachtjes gecentrifugeerd. Knop “Intensief spoelen” • Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AWO 8567 UM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AWO 8567 UM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag