Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWO 6567 UM PROGRAMMA OVERZICHT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWO 6567 UM. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AWO 6567 UM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWO 6567 UM te teleladen.


WHIRLPOOL AWO 6567 UM PROGRAMMA OVERZICHT: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2059 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AWO 6567 UM PRODUCTFICHE (61 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AWO 6567 UMPROGRAMMA OVERZICHT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zwarte en donkere kledingstukken van katoen, gemengde weefsels met katoen en polyester. Speciaal programma om kleurvervaging en plaatselijke verkleuring te verminderen. Gebruik bij voorkeur een speciaal vloeibaar wasmiddel voor donkere kleding bij dit programma. Kortgedragen kleding van katoen, synthetische vezels en gemengde weefsels met katoen. [. . . ] • Als u centrifugeersnelheid “0” kiest, wordt de laatste centrifugeercyclus geannuleerd en wordt het water alleen afgepompt. Het controlelampje aan linkerzijde geeft aan dat de “Eco monitor” actief is. De vier controlelampjes ernaast geven de hoogte van het verbruik aan: naarmate het voorspelde stroomverbruik van uw programma-instelling geringer is, gaan er minder controlelampjes branden. Dit is afhankelijk van het programma, de temperatuur, de gekozen functies en de omvang van de waslading. Om die reden kan de voorspelde hoogte van het stroomverbruik aangepast worden zodra de wasmachine de waslading detecteert. EEN PROGRAMMA STARTEN Draai de kraan open en druk op de toets “Start/Pauze” . Als de wasgoedlading is gedetecteerd of de programmaduur is aangepast, wordt een animatie op het display weergegeven. CONTROLELAMPJE “DEUR OPEN” Voor de start en na het einde van een programma brandt het controlelampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Als u een dringende reden heeft om de deur te openen terwijl er een programma loopt, raadpleeg dan “Reset een lopend programma”. Katoen ** Kort 15' Verbruikswaarden zijn gemeten onder genormaliseerde omstandigheden, in overeenstemming met IEC/EN 60456. In de thuissituatie kunnen ze variëren afhankelijk van de individuele watertoevoerdruk en -temperatuur, de belading en het type wasprogramma. De aangegeven verbruiksgegevens zijn gebaseerd op een inlaatwatertemperatuur van ca. Indien uw wasmachine is uitgerust met een warmwater-inlaatklep, zal het energieverbruik afnemen als de machine via de klep op de warmwatervoorziening wordt aangesloten; de opwarmtijden worden dan korten, afhankelijk van de watertemperatuur in het warmwatersysteem. Water- en energieverbruik verwijzen naar de standaardinstelling van de programma's, aan de temperaturen en lading aangeduid in de tabel. Als u de instellingen van de functies of wijzigingen aanpast, verandert ook de centrifugeersnelheid en de verbruiksgegevens. De programmaduur kan afwijken van bovengenoemde waarden, omdat deze afhankelijk is van de werkingscondities op dat tijdstip (zie ook “Problemen oplossen” in de gebruiksaanwijzing). Vanwege energiebesparing kan de werkelijke watertemperatuur afwijken van de verklaarde cyclustemperatuur. ** Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus voordat het water wordt afgepompt. *** Automatische aanpassing van de programmaduur na detectie van de hoeveelheid wasgoed. EINDE CYCLUS INSTELLEN Met deze functie kunt u de voltooiing van uw programma tot een later tijdstip uitstellen: druk op de toets om te kiezen na hoeveel uur u het programma wilt beëindigen. Op deze manier kunt u ervoor kiezen uw wasgoed op een specifiek tijdstip gereed te hebben en daarmee bijvoorbeeld van gunstiger energietarieven gedurende de nacht profiteren. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel wanneer u de toets “Einde van de cyclus” indrukt. • De tijd tot het einde van de cyclus kan worden gekozen in volle uren (van 1 tot 24 uur). Wanneer u op de toets drukt, wordt de kortst mogelijke tijd weergegeven; houd de toets ingedrukt om alle beschikbare tijden te doorlopen. De keuze kan worden verwijderd door de toets ingedrukt te houden totdat de waarde “0:00” verschijnt. [. . . ] Toets “Clean+” • Kies deze extra functie als u vlekkenverwijderaar gebruikt (poeder, bijvoorbeeld “Vanish”) - hierdoor wordt het effect van de vlekkenverwijderaar verhoogd voor betere resultaten. • Voeg de juiste hoeveelheid vlekkenverwijderaar (poeder) toe in het bakje voor hoofdwasmiddel, samen met uw wasmiddel (gebruik alleen waspoeder bij deze functie). • Deze functie kan het programma met maximaal 15 minuten verlengen. • Geschikt voor gebruik van vlekkenverwijderaars en bleekmiddelen op basis van zuurstof. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AWO 6567 UM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AWO 6567 UM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag