Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWM 5140 PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWM 5140. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AWM 5140 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AWM 5140 te teleladen.


WHIRLPOOL AWM 5140 PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4256 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AWM 5140 INSTALLATIE (404 ko)
   WHIRLPOOL AWM 5140 INSTALLATION (404 ko)
   WHIRLPOOL AWM 5140 INSTALLAZIONE (404 ko)
   WHIRLPOOL AWM 5140 GUIDE D'INSTALLATION (404 ko)
   WHIRLPOOL AWM 5140 AUFSTELLUNGSANLEITUNG (404 ko)
   WHIRLPOOL AWM 5140 INSTALLATION (404 ko)
   WHIRLPOOL AWM 5140 PROGRAM CHART (4349 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AWM 5140PRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT EERSTE WASPROGRAMMA ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE KINDERBEVEILIGING VOORBEREIDING VAN HET WASSEN WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN WASPROGRAMMA HET VERWIJDEREN VAN HET FILTER VOOR VREEMDE VOORWERPEN AFVOEREN VAN HET RESTWATER ONDERHOUD EN REINIGING HET OPSPOREN VAN STORINGEN KLANTENSERVICE TRANSPORT EN BEHANDELING INSTALLATIE 52 VOORDAT U DE WASMACHINE GEBRUIKT 1. Verwijder de verpakking en controleer de machine • Controleer na het uitpakken of de wasmachine niet beschadigd is. • Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen, enzovoort) buiten bereik van kinderen, aangezien dit een gevaar kan vormen. 6. Elektrische aansluitingen 2. Verwijder de veiligheidsbeugels • De wasmachine is voorzien van veiligheidsbeugels om te voorkomen dat de interne onderdelen van het apparaat beschadigen tijdens transport. Voordat u de wasautomaat in gebruik neemt, dient u de veiligheidsbeugels te verwijderen (zie “De veiligheidsbeugels plaatsen/verwijderen”). 3. Installeer de wasmachine • Verwijder de beschermende folie van het regelpaneel. • Plaats de wasmachine op een stabiele en vlakke ondergrond, zo mogelijk in de hoek van een vertrek. [. . . ] Wasprogramma voortzetten na spoelstop: • Druk nog eens op de knop “Spoelstop”; de centrifugeercyclus wordt gekozen aan de hand van het geselecteerde programma. Indien u de stukken niet wilt centrifugeren, de programmakeuzeknop op het programma “Afpompen” zetten. • Met deze knop kunt u de voorgeprogrammeerde automatische maximumcentrifugeersnelheid verlagen. Bij enkele programma's is de centrifugeersnelheid beperkt om uw wasgoed voorzichtig te behandelen. Opmerking: indien “Niet centrifugeren” is gekozen: • er wordt niet gecentrifugeerd tijdens de programma's voor “Wol” en “Tere weefsels”. • Bij de programma's voor “Katoen” en “Synthetisch” wordt, voor een goede spoeling, met een lagere snelheid gecentrifugeerd tussen de spoelbeurten door. • Bij deze optie wordt het water slechts tot 20°C verwarmd. Startselectie (afhankelijk van model) 1. Stel het programma, de temperatuur, eventuele extra functies en de centrifugeersnelheid in. 3. Houd de knop “Startselectie” gedurende 6 seconden ingedrukt en selecteer de tijd: 2, 4, 6 of 8 uur. • De startselectie kan worden aangepast: zet de machine uit en weer aan en druk nogmaals op “Startselectie”. • De startselectie annuleren: als u geen startselectie wilt toepassen, zet u de machine uit en weer aan. Als het programma of functies gewijzigd worden nadat de startselectie is ingesteld, wordt het programma gestart als de gewenste tijd is bereikt. Als startselectie is ingesteld, dient u, als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, een doseringshulpmiddel te gebruiken dat rechtstreeks in de trommel geplaatst wordt. Deurvergrendeling Nadat het programma gestart is, wordt de deur automatisch geblokkeerd tot aan het einde van het programma. Als de programmakeuzeknop op “Stop” gezet is of als de stroom uitvalt, wordt de deur na ongeveer één minuut ontgrendeld. Open de deur in dat geval niet, aangezien er heet water uit de wasmachine kan stromen. Einde programma De programmakeuzeknop staat op de stoppositie. 2. Schakel de gekozen extra functies uit door op de betreffende knoppen te drukken. 4. Wacht totdat de deur wordt ontgrendeld (ongeveer één minuut). Doe de deur niet helemaal dicht maar laat hem op een kier staan, om de trommel te laten drogen. Programma wijzigen 1. Druk op de “AAN/UIT”-toets. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma. Functies wijzigen Er kunnen extra functies worden geactiveerd of gedeactiveerd zonder de wasmachine uit te zetten. Programmaonderbreking of pauze Indien een programma voor bepaalde tijd onderbroken moet worden en vervolgens weer moet worden hervat: 1. Druk op de “AAN/UIT”-toets. 2. Druk na de gewenste pauze nogmaals op de knop “AAN/UIT”. Als het actuele programma voortijdig beëindigd en geannuleerd moet worden, moet het water eerst worden weggepompt voordat de deur mag worden geopend: 1. Druk op de knop “AAN/UIT” om de wasmachine uit te schakelen. 3. Druk op de knop “AAN/UIT” om het programma “Afpompen” te starten. 59 Het programma annuleren HET VERWIJDEREN VAN HET FILTER VOOR VREEMDE VOORWERPEN 1. Verwijder het gekleurde doseringshulpmiddel uit de wasmiddellade en gebruikt het om het filterdeksel open te maken. [. . . ] Indien de wasautomaat op een houten balkenvloer wordt geplaatst, het apparaat op een hardboard plaat van 60 x 60 cm groot en 3 cm dik zetten. De plaat aan de vloer bevestigen. 65 Werkblad voor onderbouwmodellen Installeer de wasautomaat alleen onder een doorlopend werkblad. Als het apparaat wordt ingebouwd, mag dat alleen gebeuren met behulp van het UBS veiligheidsblad. Dit kan worden verkregen bij de speciaalzaak of via de Klantenservice. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AWM 5140

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AWM 5140 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag