Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ARZ 009/A /8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ARZ 009/A /8. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ARZ 009/A /8 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ARZ 009/A /8 te teleladen.


WHIRLPOOL ARZ 009/A /8 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1036 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ARZ 009/A /8 ENERGIELABEL (96 ko)
   WHIRLPOOL ARZ 009/A /8 PRODUCTFICHE (51 ko)
   WHIRLPOOL ARZ 009/A /8 PROGRAMMA OVERZICHT (96 ko)
   WHIRLPOOL ARZ 009/A /8 PRODUCTINFORMATIEBLAD (319 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ARZ 009/A /8

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Druk voor de inschakeling van het vak langer dan één seconde op de knop die in de afbeelding is weergegeven totdat het symbool gaat branden. Druk opnieuw langer dan een seconden op de knop om het vak uit te schakelen Voor een correcte werking van het 'nulgradenvak' is het volgende noodzakelijk: - het koelvak moet ingeschakeld zijn - de temperatuur in het koelvak moet tussen de +2°C en +6°C zijn - de lade moet geplaatst zijn om de inschakeling mogelijk te maken - er mogen geen speciale functies zijn geselecteerd (Stand-by, Cooling-Off, Vacation - indien aanwezig). Als één van deze speciale functies is geselecteerd, dan moet het 'nulgradenvak' handmatig worden uitgeschakeld en moeten de verse levensmiddelen uit het vak worden verwijderd. [. . . ] Om het energieverbruik te optimaliseren wordt geadviseerd om het 'nulgradenvak' uit te schakelen en om het vak te verwijderen. Reinig het vak en zijn onderdelen regelmatig met een doek en een oplossing van lauw water en specifieke neutrale schoonmaakmiddelen die speciaal bestemd zijn voor het reinigen van de binnenkant van een koelkast (zorg ervoor om het witte plastic schap onder de lade niet in het water onder te dompelen). Voordat u het vak schoonmaakt (ook de buitenkant), moet de lade zodanig worden verwijderd dat het vak van het elektriciteitsnet is losgekoppeld. Gebruik nooit schuurmiddelen. 32 HET GEBRUIK VAN HET VRIESVAK (indien aanwezig) In het vriesvak kunnen ook verse levensmiddelen ingevroren worden. De hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren staat aangegeven op het typeplaatje. 1 is de aanbevolen plaats aangegeven voor levensmiddelen die ingevroren moeten worden, als er een rooster aanwezig is, als er geen rooster is bijgeleverd is de aanbevolen plaats aangegeven in Fig. • Plaats de levensmiddelen in het midden van het vak zonder dat ze in aanraking komen met de reeds ingevroren levensmiddelen, houd ze op een afstand van ongeveer 20 mm (fig. In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse, ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden. Reinig regelmatig de afvoeropening van het dooiwater met behulp van het bijgeleverde gereedschap om een constante afvoer van het dooiwater zeker te stellen. 1) Ontdooien van het vak (indien aanwezig) Wij raden u aan het vak een of twee maal per jaar te ontdooien, of wanneer de ijslaag te dik is geworden. De hoeveelheid en de snelheid waarmee zich het ijs vormt, hangt af van de omgeving waarin het apparaat zich bevindt en van de frequentie waarmee de deur van het vriesvak wordt geopend. Dit is normaal en heeft geen invloed op het correct functioneren van het apparaat. • Open de deur en haal alle levensmiddelen uit het vriesvak, en zet ze op een heel koele plaats of in een koeltas. • Reinig de binnenkant van de vriezer met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel. Steek de stekker weer in het stopcontact en start het apparaat volgens de aanwijzingen uit hoofdstuk "In werking stellen van het koelvak". De instellingen en keuzes die gemaakt werden voordat het apparaat ontdooid werd worden hersteld. Fig. [. . . ] Ga na of u de storingen zelf kunt verhelpen (zie "Storingen opsporen"). Als dit niet het geval is, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur. Vermeld de volgende gegevens: • de aard van de storing • het model • het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat) • uw volledige adres • uw telefoonnummer Opmerking: Het omkeren van de deur van het apparaat door onze klantenservice wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt. INSTALLATIE • Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ARZ 009/A /8

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ARZ 009/A /8 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag