Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 945/G GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 945/G. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ART 945/G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 945/G te teleladen.


WHIRLPOOL ART 945/G GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (111 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ART 945/G PRODUCT-INFORMATIEBLAD (69 ko)
   WHIRLPOOL ART 945/G PROGRAM CHART (69 ko)
   WHIRLPOOL ART 945/G INSTRUCTION FOR USE (115 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ART 945/GGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Informatie: Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a – isobuthaan). Zie voor nadere details het typeplaatje op het apparaat. ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN • Gebruik het koelvak uitsluitend voor het bewaren van verse levensmiddelen en het vriesvak uitsluitend voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes. • Let erop dat de ventilatie-openingen van het apparaat niet worden afgedekt of verstopt raken. • Zet geen vloeistoffen in glas in het vriesvak want deze kunnen ontploffen. [. . . ] 28 • Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u begint met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden. • De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door iemand die daartoe bevoegd is. Conformiteitsverklaring Dit apparaat is geschikt om in aanraking te komen met voedingsmiddelen en is in overeenstemming met het D. L. Voor apparaten met isobutaan (R600a) Isobutaan is een natuurlijk gas dat het milieu niet belast, maar wel ontvlambaar is. Het is derhalve noodzakelijk te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn. 6nl33021. fm5 Page 29 Tuesday, March 5, 2002 9:17 AM GEBRUIK VAN HET KOELVAK Dit apparaat is een koelkast met een vriesvak met sterren. De koelkast kan functioneren bij omgevingstemperaturen tussen +10°C en +38°C. Optimale prestaties worden verkregen bij temperaturen tussen +16°C en +32°C. Met de thermostaat kan de temperatuur in beide vakken worden ingesteld: koelvak en vriesvak. Voor een goed functioneren van het apparaat en een betere conservering van het voedsel adviseren wij u de thermostaat overeenkomstig de aanwijzingen van het bijgaande productinformatieblad in te stellen. Als u de temperatuur in het koelvak wilt wijzigen, draait u de thermostaatknop: • op de lagere cijfers/MIN wanneer u wilt dat de temperatuur in het vak MINDER KOUD is; • op de hogere cijfers/MAX voor een KOUDERE temperatuur. Thermostaat op q: de functies van het apparaat en de verlichting worden onderbroken. Reinig de binnenkant met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel. Opmerking: Gebruik, om onherstelbare schade aan het vriesvak te voorkomen, geen puntige of scherpe metalen voorwerpen om het ijs te verwijderen en verwarm het vriesvak niet kunstmatig. REINIGEN VAN HET KOELVAK Reinig het koelvak geregeld. De aanwezigheid van waterdruppels op de achterwand aan de binnenkant van het koelvak duidt erop dat het apparaat bezig is automatisch te ontdooien. Het dooiwater wordt via een afvoeropening in een opvangbak geleid, waar het verdampt. Reinig regelmatig de afvoeropening van het dooiwater, met behulp van het bijgeleverde gereedschap, om een constante afvoer van het dooiwater zeker te stellen. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact, voordat u reinigingswerkzaamheden gaat beginnen. • Gebruik een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik geen schuurmiddelen. 31 6nl33021. fm5 Page 32 Tuesday, March 5, 2002 9:17 AM REINIGING EN ONDERHOUD Voor inbouwapparaten • Reinig regelmatig de ventilatieroosters met een stofzuiger of een borstel (zie afbeelding A). • Reinig de buitenkant met een zachte doek. Vrij geïnstalleerde apparaten • Reinig regelmatig de condensator aan de achterkant van het apparaat met een stofzuiger of een borstel (zie afbeelding B). Laat de deuren open om te voorkomen dat er onaangename geuren ontstaan. Afb. Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 1, en vervolgens: • Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact. [. . . ] Om bij het lampje te kunnen komen, zie de aanwijzingen en tekening in de bijgaande tabel. • Controleer het lampje en vervang het, zo nodig, door een nieuw exemplaar. Opmerkingen: • Het feit dat de rand aan de voorkant van de koelkast warm is wijst niet op een defect maar dient om condensvorming te voorkomen. • Het koelcircuit kan borrelen of expansiegeluiden maken; dat is normaal. 32 6nl33021. fm5 Page 33 Tuesday, March 5, 2002 9:17 AM KLANTENSERVICE Voordat u contact opneemt met de Klantenservice: 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ART 945/G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ART 945/G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag