Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 870 GK PRODUCTKAART

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 870 GK. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ART 870 GK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 870 GK te teleladen.


WHIRLPOOL ART 870 GK PRODUCTKAART: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (51 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ART 870 GK PRODUCT FICHE (53 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ART 870 GKPRODUCTKAART

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat het apparaat niet in het milieu achter, maar breng het naar een speciaal verzamelcentrum voor terugwinning van koelgassen. Informatie: Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a - isobuthaan). Voor nadere details zie het serienummerplaatje op het apparaat. 32 33057-NL. fm5 Page 33 Saturday, January 16, 1999 10:35 AM ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN • Gebruik het koelvak uitsluitend voor het bewaren van verse levensmiddelen en het vriesvak uitsluitend voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes. Let erop dat de ventilatie-openingen van het apparaat niet worden afgedekt of verstopt raken. [. . . ] • Bij het openen van de deur gaat het lampje in het apparaat branden. • Een alarmsignaal(alleen op de elektronische modellen) waarschuwt wanneer de deur langer dan 1 minuut open blijft; wanneer u de deur weer sluit, wordt dit signaal uitgeschakeld. • Het groene lampje (2) gaat branden om aan te geven dat het koelvak functioneert. . 33 33057-NL. fm5 Page 34 Saturday, January 16, 1999 10:35 AM GEBRUIK VAN HET KOELVAK Volg voor het bijstellen van de binnentemperatuur de aanwijzingen van het product-informatieblad op. Onderbreken van de werking van het koelvak: Druk opnieuw op de startknop van het koelvak (1). Het bewaren van groente met een hoog watergehalte kan condensvorming in de onderste lade veroorzaken: dit beïnvloedt het correct functioneren van het apparaat niet. Bewaren van levensmiddelen in het koelvak Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding. A Gekookte levensmiddelen B Vis, vlees C Groente en fruit D Flessen E Boter F Zuivelproducten Opmerkingen: • De afstand tussen de schappen en de binnenwand achter van de koelkast staat een vrije luchtcirculatie toe. • Zet de levensmiddelen niet tegen de achterwand van het koelvak. • Zet geen levensmiddelen in de vakken die nog warm zijn. GEBRUIK VAN HET VRIESVAK Druk op de startknop van het vriesvak (4). Het groene lampje (5) gaat branden om aan te geven dat het vriesvak functioneert. Bij de elektronische uitvoeringen knippert het groene lampje totdat de ingestelde temperatuur bereikt is, daarna brandt het ononderbroken. Een geluidssignaal klinkt - alleen bij de elektronische versies- (uitzetten met drukknop (10) ). • Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak. • De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd. MAANDEN LEVENSMIDDELEN • • • Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd. De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten dienen altijd te worden opgevolgd. 35 33057-NL. fm5 Page 36 Saturday, January 16, 1999 10:35 AM GEBRUIK VAN HET VRIESVAK Maken van ijsblokjes • Vul het ijsbakje voor 3/4 met water en zet het op de bodem van het vriesvak. Voor het versnellen van de ijsblokjesvorming is het raadzaam het ijsbakje op de bodem van de eerste lade te zetten (zie afbeelding) en niet op het blad dat de koudeaccu's draagt (indien bijgeleverd). Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van het vriesvak is vastgevroren, geen puntige of scherpe voorwerpen om het los te maken. . • ONTDOOIEN VAN HET VRIESVAK Wij raden u aan het vriesvak een of twee maal per jaar te ontdooien, of wanneer de ijsvorming op de wanden drie centimeter dik is geworden. Het is raadzaam het vriesvak te ontdooien wanneer u weinig voorraad heeft. Druk, 24 uur voordat u gaat ontdooien, op de snelvriesknop (7) (ongeveer 2” voor de elektronische uitvoeringen). Open de deur en haal alle levensmiddelen uit het vriesvak; wikkel ze strak tegen elkaar in kranten en zet ze op een koele plek of in een isolerende tas. Trek het afvoerkanaal voor dooiwater uit het onderste deel van het vriesvak. [. . . ] • Reinig geregeld de condensator (radiator), aan de achterkant van het apparaat, en de basis met een stofzuiger of een borstel. Bij langdurige afwezigheid 1. Laat de deuren open om te voorkomen dat er onaangename geuren ontstaan. 37 33057-NL. fm5 Page 38 Saturday, January 16, 1999 10:35 AM STORINGEN OPSPOREN 1. • uw volledige adres • uw telefoonnummer Opmerking: Het omkeren van de deuren van het apparaat door onze Klantenservice wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt. 38 33057-NL. fm5 Page 39 Saturday, January 16, 1999 10:35 AM INSTALLATIE • • • Installeer het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ART 870 GK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ART 870 GK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag