Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 863/A/NF GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 863/A/NF. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ART 863/A/NF handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 863/A/NF te teleladen.


WHIRLPOOL ART 863/A/NF GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (49 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ART 863/A/NF PRODUCT-INFORMATIEBLAD (238 ko)
   WHIRLPOOL ART 863/A/NF PRODUCT FICHE (52 ko)
   WHIRLPOOL ART 863/A/NF PROGRAM CHART (237 ko)
   WHIRLPOOL ART 863/A/NF INSTRUCTION FOR USE (237 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ART 863/A/NFGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Reinig de binnenkant van het product alvorens het in gebruik te nemen. MILIEUTIPS 1. [. . . ] Dit product kan een gefluorideerd broeikasgas bevatten dat onder het Protocol van Kyoto valt; het koelgas zit in een hermetisch verzegeld systeem. Conformiteitsverklaring • Dit apparaat is bestemd voor het conserveren van voedingsmiddelen en is vervaardigd in overeenstemming met de Verordening (EG) nr. 1935/2004 • Dit apparaat is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met: - veiligheidsvoorschriften van de “Laagspanningsrichtlijn” 2006/95/EG (die de richtlijn 73/23/EEG en latere verordeningen vervangt); - de veiligheidsvereisten van de “EMC”-richtlijn 2004/108/EG. De elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze op een efficiënt werkende installatie is aangesloten, die volgens de wettelijke voorschriften is geaard. REINIGING, DESINFECTERING EN ONDERHOUD VAN DE IJS- EN/OF WATERDISPENSER (indien aanwezig) Indien de desinfecteringsinstructies niet worden nageleefd, kan de hygiënische veiligheid van het getapte water in gevaar worden gebracht. • Bij het eerste gebruik van het apparaat en telkens nadat het filter is vervangen, wordt geadviseerd om 9-14 liter water af te tappen of het water gedurende 6-7 minuten weg te laten stromen (dit hoeft niet aaneengesloten te gebeuren maar moet wel vóór consumptie plaatsvinden). Tevens moet het ijs dat gedurende de eerste 24 uur is gemaakt worden weggegooid. • Als de waterdispenser langer dan 4-5 dagen niet is gebruikt, adviseren wij om het circuit te reinigen door eerst een liter water af te tappen. • Zorg ervoor dat uw handen bij het terugplaatsen van de uitneembare watertap (indien aanwezig) hygiënisch schoon zijn. • Wij adviseren om voor de periodieke reiniging van de ijsbak of ijslade alleen drinkwater te gebruiken. • Het filter moet worden vervangen zodra het bedieningspaneel dit aangeeft of nadat het ijs-/waterdispensersysteem langer dan 30 dagen niet is gebruikt. • Geadviseerd wordt om bij iedere vervanging van het filter het ijsblokjes- en/of watertapsysteem te desinfecteren met een desinfecterende oplossing die geschikt is voor materialen die in aanraking komen met voedsel (op basis van natriumhypochloriet) en die de eigenschappen van de materialen niet aantast, of gebruik de "Desinfectie-set" die verkrijgbaar is bij de Klantenservice. • De onderdelen van de ijs- en waterdispenser mogen uitsluitend worden vervangen door originele, door de fabrikant geleverde onderdelen. • Technische ingrepen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel of door de klantenservice. 11 ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN INSTALLATIE • Het apparaat moet door twee of meerdere personen worden verplaatst en geïnstalleerd. • Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat om te voorkomen dat de vloer beschadigd raakt (b. v. • Zorg ervoor dat het product tijdens de installatie de voedingskabel niet beschadigt. • Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven het apparaat om een goede ventilatie te garanderen of volg de installatie-instructies. • Houd de ventilatie-openingen van het apparaat vrij van obstakels. • Beschadig de leidingen van het koelcircuit van de koelkast niet. • Installeer het product waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het product. Het apparaat is afgesteld om te werken in ruimten waarin de temperatuur binnen de volgende waarden ligt, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de klimaatklasse die op het serienummerplaatje staat aangegeven: het is mogelijk dat het apparaat niet goed functioneert als het voor een lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een hogere of lagere temperatuur dan het genoemde bereik. [. . . ] • Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak, omdat glazen potten of flessen kunnen barsten. • Leg onverpakt voedsel niet tegen de interne onderdelen van de koelkast of het vriesvak aan. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien bovenstaande adviezen en voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn genomen. • Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning. • Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding de bij het nieuwe apparaat geleverde slang en niet die van het vorige apparaat. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ART 863/A/NF

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ART 863/A/NF zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag