Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 847/G GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 847/G. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ART 847/G handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 847/G te teleladen.


WHIRLPOOL ART 847/G GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (260 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ART 847/G PRODUCT-INFORMATIEBLAD (49 ko)
   WHIRLPOOL ART 847/G INSTRUCTION FOR USE (297 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ART 847/GGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. MILIEUTIPS 1. Verpakking Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingssymbool. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. [. . . ] 2 . 31 33046nl. fm5 Page 32 Monday, June 12, 2000 11:54 AM GEBRUIK VAN HET KOELVAK Volg voor het bijstellen van de binnentemperatuur de aanwijzingen van het product-informatieblad op. Onderbreken van de werking van het koelvak: Druk opnieuw op de startknop(1) - indien aanwezig- of draai de knop (3) op de stand Uit. • • • Zet geen levensmiddelen in de vakken die nog warm zijn. Het bewaren van groente met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken op het glazen schap van de onderste lade dit beïnvloedt het correct functioneren van het apparaat niet. Bewaren van levensmiddelen in het koelvak Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding. A Gekookt voedsel B Vis, vlees C Groente en fruit D Flessen E Boter F Zuivelproducten Opmerkingen: • De afstand tussen de schappen en de binnenwand achter van de koelkast staat een vrije luchtcirculatie toe. • Zet de levensmiddelen niet tegen de achterwand van het koelvak. GEBRUIK VAN HET VRIESVAK Het vriesvak, gemarkeerd door het symbool suitstekend geschikt voor het invriezen van vers en gekookt voedsel, het maken van ijsblokjes en het bewaren van diepvriesproducten en ingevroren levensmiddelen. Het vriesvak starten Voor apparaten met knoppenpaneel (Afb. • Het groene lampje (5) gaat branden om aan te geven dat het vriesvak functioneert. Voor apparaten zonder knoppenpaneel (Afb. 2): • Wanneer de stekker van het diepvriesvak in het stopcontact wordt gestoken, gaat hij automatisch aan. • Draai, om het diepvriesvak uit te zetten, de knop in de stand Uit. Let op: • Het is niet nodig de knop van de thermostaat in te stellen want dat is al gedaan in de fabriek om een temperatuur te garanderen die geschikt is voor het bewaren van diepvriesproducten in het vriesvak bij een omgevingstemperatuur tussen +20°C en +25°C. • Nadat het vriesvak is ingeschakeld duurt het ongeveer 3 uur voordat de juiste temperaturen voor het conserveren van diepvriesproducten wordt bereikt. 2 Volg voor het bijstellen van de binnentemperatuur de aanwijzingen van het bijgaande product-informatieblad op. Onderbreken van de werking van het vriesvak: Druk opnieuw op de startknop (4) - indien aanwezig- of draai de knop (6) in de stand Uit. 33046nl. fm5 Page 33 Monday, June 12, 2000 11:54 AM GEBRUIK VAN HET VRIESVAK Invriezen van vers voedsel In het vriesvak kunnen levensmiddelen worden ingevroren. De hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren, bij een omgevingstemperatuur van +25°C, is aangegeven op het serienummerplaatje. Druk, 24 uur voordat u de verse levensmiddelen gaat invriezen, op de snelvriesknop (7) of zet de thermostaat op de stand (slechts voor enkele uitvoeringen). Het gele lampje (8) - indien aanwezig- gaat branden en blijft branden tot de uitschakeling. Wikkel en verzegel de levensmiddelen in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken. Plaats de levensmiddelen in de onderste lade, en laat voldoende plaats rondom de pakjes, zodat de lucht goed kan circuleren. Voor een doeltreffendere vriesfunctie is het raadzaam de snelvriesfunctie ook de daaropvolgende 24 uur te laten werken. Druk, als het invriezen voltooid is, opnieuw op de snelvriesknop (7) - indien aanwezig om de functie uit te schakelen, of zet de knop van het vriesvak in de oorspronkelijke stand (alleen voor enkele uitvoeringen). Opmerking: • Het vriesvak behoudt bij stroomuitval gedurende ongeveer 13/14 uur de temperatuur voor het bewaren van levensmiddelen. • Bij de modellen met een of meer koudeaccu's kan deze temperatuur gedurende ongeveer 18/24 uur in stand worden gehouden. [. . . ] Enkele modellen hebben uitstekende zijwanden waardoor zij rechtstreeks tegen het deel erachter kunnen worden geplaatst. Monteer anders afstandstukken (indien bijgeleverd) op de bovenkant van de condensator, die op de achterkant van het apparaat zit. Voor de modellen zonder zijwanden moet er een afstand tussen het meubel en de muur zijn van minstens 4, 5 cm. Reinig de binnenkant (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ART 847/G

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ART 847/G zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag