Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 765/A GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 765/A. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ART 765/A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 765/A te teleladen.


WHIRLPOOL ART 765/A GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (610 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ART 765/A PRODUCT-INFORMATIEBLAD (220 ko)
   WHIRLPOOL ART 765/A KURZANLEITUNG (221 ko)
   WHIRLPOOL ART 765/A PROGRAM CHART (219 ko)
   WHIRLPOOL ART 765/A INSTRUCTION FOR USE (418 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ART 765/AGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSAANWIJZING ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN INSTALLATIE ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE WERKING VAN DE KOELKAST EN DE VRIEZER GEBRUIK VAN HET KOELGEDEELTE GEBRUIK VAN HET VRIESGEDEELTE PERIODIEK ONDERHOUD EN REINIGING VAN HET APPARAAT OPSPOREN VAN STORINGEN KLANTENSERVICE 46 ALVORENS HET APPARAAT TE GEBRUIKEN • Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen, hierin vindt u een beschrijving van het apparaat en adviezen voor het conserveren van voedingsmiddelen. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld. [. . . ] Om het alarm deur open volledig te verwijderen moet de deur van het apparaat weer worden gesloten. 51 GEBRUIK VAN HET VRIESGEDEELTE Het vriesgedeelte heeft sterren. Er kunnen diepvriesproducten in worden bewaard gedurende de periode die op de verpakking vermeld wordt. Verder kunnen er verse levensmiddelen ingevroren worden door ze op het bovenste draagplateau of in de bovenste lade te leggen en de reeds bevroren levensmiddelen in de andere laden te leggen zodat zij niet in aanraking komen met de levensmiddelen die nog ingevroren moeten worden. De hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren staat aangegeven op het typeplaatje. Regeling van de temperatuur De temperatuur is in de fabriek vooringesteld op -18°C (display 4). Om de temperatuurinstelling te wijzigen drukt u op de knoppen (2) of (3) op het bedieningspaneel totdat de gewenste waarde is bereikt. Instelbare temperatuurlimiet: • -17°C minst koude temperatuur • -24°C koudste temperatuur Snelvriesfunctie (ook genoemd: “Extra Lading” of “Super” of “Snel vriezen”) Als u een grote hoeveelheid vers voedsel in de vriezer legt, is het raadzaam om 24 uur ervoor de snelvriesfunctie in te schakelen met de knop (13) op het bedieningspaneel; zodoende worden de levensmiddelen ingevroren volgens de gegevens op het serienummerplaatje. De functie “Snel vriezen” wordt automatisch uitgeschakeld na 48 uur De functie kan ook handmatig worden uitgeschakeld door opnieuw op dezelfde toets te drukken (het gele lampje (12) gaat uit). Belangrijk • Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, MAANDEN polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakjes die geschikt zijn voor in te vriezen levensmiddelen. 2-6 • Leg de in te vriezen levensmiddelen in de bovenste lade of op het hoogste draagplateau en laat voldoende ruimte om de pakjes heen V O over zodat de lucht vrij kan circuleren. Belangrijk In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden. Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten: • De verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid. E D S E L 4-8 6-12 52 GEBRUIK VAN HET VRIESGEDEELTE • De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd. • Leg de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesgedeelte. • De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd. • Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. • De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd. • De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd. Alarmen vriesgedeelte Temperatuuralarm vriesgedeelte Tijdens het functioneren van het apparaat of gedurende de invriesfase kan het rode lampje (10) gaan branden en tegelijkertijd klinkt een geluidssignaal dat aangeeft dat de temperatuur in het vriesgedeelte niet optimaal is voor de conservering. Dit kan zich voordoen in de volgende gevallen: • bij het in werking stellen; • bij het weer inschakelen na ontdooien of schoonmaken; • wanneer er te veel in te vriezen voedsel in het vriesgedeelte is gezet; • wanneer de deur van de vriezer niet perfect sluit. Wanneer de optimale temperatuur is bereikt, gaat het rode lampje (10) automatisch uit. Alarm black-out (Schakelaar elektrische energie) Als op het display van de vriezer (4) een knipperende temperatuurwaarde aanwezig is het lampje (10) knippert, het geluidssignaal ingeschakeld is en de regeltoetsen van de temperatuur geblokkeerd zijn, dan betekent dat dat er een stroomonderbreking (black-out) is geweest gedurende een dusdanige tijd dat de handhaving van de juiste bewaartemperatuur niet gegarandeerd kon worden. [. . . ] • Functioneren de beveiligingen van het elektriciteitsnet in uw woning goed?• Wordt de luchtcirculatie door de ventilatieroosters aan de onderkant van het apparaat gehinderd?(zie “Periodiek onderhoud en reiniging van het apparaat”). • Alarm deur open geactiveerd (verlichting uit en de displays branden continu) - Controleer dat de deur van het koelgedeelte op correcte wijze afsluit om dit alarm te kunnen deactiveren (bij het afsluiten van de deur dienen de displays van het bedieningspaneel uit te gaan). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ART 765/A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ART 765/A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag