Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 687/IX GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 687/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ART 687/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 687/IX te teleladen.


WHIRLPOOL ART 687/IX GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (372 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ART 687/IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD (243 ko)
   WHIRLPOOL ART 687/IX PROGRAM CHART (243 ko)
   WHIRLPOOL ART 687/IX INSTRUCTION FOR USE (350 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ART 687/IXGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u hem afdankt. Maak het apparaat onbruikbaar door de elektrische voedingskabel door te snijden. Laat het apparaat niet in het milieu achter, maar breng het naar een speciaal verzamelcentrum voor terugwinning van koelgassen. [. . . ] Bovendien kan vers voedsel worden ingevroren door het boven op het rooster te zetten, op het hoogste niveau, terwijl u al ingevroren producten in het onderste deel van het vak zet, zodanig dat ze niet in contact komen met het nog in te vriezen voedsel. De hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren is aangegeven op het serienummerplaatje (naast de groenteen fruitlade). Opmerking: Het vriesvak is in staat de juiste temperatuur voor conservering van het voedsel ook te handhaven wanneer de energie uitvalt. Het wordt echter geadviseerd om gedurende de stroomuitval de deur van het vriesvak niet te openen. Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten: • De verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid. • De diepvriesproducten dienen als laatste te worden gekocht en in isolerende tassen te worden vervoerd. • Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak. • De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd. • Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd. • De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten dienen altijd te worden opgevolgd. Invriezen van vers voedsel Schakel, 24 uur voordat u de verse voedingsmiddelen die bevroren moeten worden in het vriesvak zet, de schakelaar (F) in om het vriesproces te verbeteren (als de schakelaar aanwezig is). • Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken, op voorwaarde dat ze geschikt zijn voor diepvriesproducten. • Plaats de in te vriezen levensmiddelen in de bovenste ruimte en laat voldoende ruimte om de pakjes heen zodat de lucht goed kan circuleren. De laadcapaciteit van het vak kan worden vergroot door het onderste rooster (indien aanwezig) weg te nemen. • Draai de thermostaatknop, wanneer u de levensmiddelen in het vak zet die bevroren moeten worden, een halve stand naar de lagere waarden (bijvoorbeeld: van 3 op 2, 5). • Het invriezen duurt 24 uur; zet de thermostaatknop terug op de stand die gebruikt werd vòòr het invriezen (bijvoorbeeld: van 2, 5 op 3). • De hoeveelheid levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren, bij een omgevingstemperatuur van +25°C, is aangegeven in kg. [. . . ] Laat de onderste en bovenste ventilatieruimte niet verstopt raken De binnenzijde schoonmaken (zie het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”) • De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan personen, dieren of voor schade aan voorwerpen, die veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften. Indien de stekker en het stopcontact niet overeenkomen, het stopcontact laten vervangen door een gekwalificeerde technicus. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ART 687/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ART 687/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag