Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 6710 GK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 6710 GK. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ART 6710 GK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 6710 GK te teleladen.


WHIRLPOOL ART 6710 GK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (87 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ART 6710 GK PRODUCTFICHE (51 ko)
   WHIRLPOOL ART 6710 GK ENERGIELABEL (97 ko)
   WHIRLPOOL ART 6710 GK PROGRAMMA OVERZICHT (504 ko)
   WHIRLPOOL ART 6710 GK PRODUCTINFORMATIEBLAD (545 ko)
   WHIRLPOOL ART 6710 GK GEZONDHEID, VEILIGHEID EN MILIEU (103 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ART 6710 GK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Op die manier worden nare luchtjes en schimmelvorming voorkomen. IN GEVAL VAN STROOMUITVAL Houd de deuren dicht, op die manier blijven de levensmiddelen zo lang mogelijk koud. Als de stroomuitval erg lang duurt kan het black out-alarm afgaan (afhankelijk van het model). KOELVAK Het koelvak is geschikt voor het bewaren van verse levensmiddelen en dranken. De aanwezigheid van waterdruppels op de achterwand aan de binnenkant van het vak duidt erop dat het apparaat bezig is automatisch te ontdooien. Het dooiwater wordt via een afvoeropening in een opvangbak geleid, waar het verdampt. [. . . ] Let op: de accessoires van de koelkast mogen niet in de afwasmachine worden gewassen. Opmerking: de omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deuren worden geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de twee vakken. Opmerking: als er sprake is van hoge vochtigheid in het koelvak en met name op de glazen schappen, kan zich condenswater vormen. In dat geval adviseren wij u houders die vloeistoffen bevatten (bijvoorbeeld: pannen bouillon) goed af te sluiten, levensmiddelen met een hoog vochtgehalte (bijvoorbeeld: groenten) te verpakken en de temperatuur op een minder koude stand te zetten. Verwijderen van de groente- en fruitlade (afhankelijk van het model) Als uw apparaat alleen een groente- en fruitlade heeft, adviseren wij om de twee onderste deurvakken leeg te maken (en eventueel te verwijderen) om de lade gemakkelijker naar buiten te kunnen trekken. Ventilator en antibacterieel-antigeurfilter (afhankelijk van het model) De ventilator zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling in het vak waardoor de levensmiddelen beter geconserveerd worden en een te hoge vochtigheid wordt beperkt. De ventilator kan handmatig worden in- of uitgeschakeld (zie Beknopte Handleiding). Als hij ingeschakeld is, werkt hij automatisch als dat nodig is. 23 VRIESVAK In het vriesvak kunnen diepgevroren levensmiddelen (gedurende de periode die aangegeven is op de verpakking) bewaard worden en kunnen verse levensmiddelen ingevroren worden. De hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren staat aangegeven op het typeplaatje. Zet de verse levensmiddelen in de invrieszone in het vriesvak (zie Beknopte Handleiding) en laat voldoende ruimte rondom de pakjes, zodat de lucht kan circuleren. Het opnieuw invriezen van gedeeltelijk ontdooide levensmiddelen wordt afgeraden. Het is van belang dat de voedingsmiddelen zo worden ingepakt dat er geen water, vocht of condens in kan komen. Verwijder de afdekking van de lade met behulp van de koppelingen op de onderkant van de afdekking (Afbeelding 2) Om het vlees- en visvak weer in gebruik te nemen, dient u ervoor te zorgen dat de afdekplaat van de lade weer geplaatst wordt, voordat u de lade zelf terugzet en de functie weer in werking stelt. Druk drie seconden op de knop 'Vlees- en visvak' op het bedieningspaneel totdat het gele lampje uitgaat. Om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden, wordt aangeraden om het vlees- en visvak uit te schakelen en om de onderdelen eruit te verwijderen (behalve het schap boven de groente- en fruitladen). Afb. 2 25 “NULGRADENVAK” (afhankelijk van het model) Het 'nulgradenvak' is speciaal ontwikkeld om een lage temperatuur en een juiste vochtigheidsgraad te behouden teneinde verse levensmiddelen langer te kunnen bewaren (bijvoorbeeld vlees, vis, winterfruit en -groenten). In- en uitschakelen van het vak De temperatuur in het vak is ongeveer 0° als het vak ingeschakeld is. Druk voor de inschakeling van het vak langer dan één seconde op de knop die in de afbeelding is weergegeven totdat het symbool gaat branden. Druk opnieuw langer dan een seconden op de knop om het vak uit te schakelen Voor een correcte werking van het 'nulgradenvak' is het volgende noodzakelijk: - het koelvak moet ingeschakeld zijn - de temperatuur in het koelvak moet tussen de +2°C en +6°C zijn - de lade moet geplaatst zijn om de inschakeling mogelijk te maken - er mogen geen speciale functies zijn geselecteerd (Stand-by, Cooling-Off, Vacation - indien aanwezig). Als één van deze speciale functies is geselecteerd, dan moet het 'nulgradenvak' handmatig worden uitgeschakeld en moeten de verse levensmiddelen uit het vak worden verwijderd. Als het vak niet handmatig wordt uitgeschakeld, zal het na ongeveer 8 uur automatisch worden uitgeschakeld. Opmerking: - als het symbool bij inschakeling van het vak niet gaat branden, dient u te controleren of de lade goed geplaatst is; neem contact op met een erkende klantenservice, als het probleem aanhoudt - als het vak is ingeschakeld en de lade is geopend, dan kan het symbool van het bedieningspaneel automatisch uitgaan. Als de lade weer wordt geplaatst, wordt het symbool weer ingeschakeld - ongeacht de status van het vak is een zacht geluid hoorbaar. Dit is normaal - als het vak niet in werking is, is de temperatuur in het vak afhankelijk van de algemene temperatuur in het koelvak. [. . . ] Dit is normaal - als het vak niet in werking is, is de temperatuur in het vak afhankelijk van de algemene temperatuur in het koelvak. In dit geval wordt geadviseerd om fruit en groenten te bewaren die niet gevoelig zijn voor koude (bosvruchten, appels, abrikozen, wortels, spinazie, sla, enz. ). Belangrijk: als de functie geactiveerd is en er levensmiddelen met een hoog watergehalte aanwezig zijn, kan zich condens op de schappen vormen. Let goed op bij het plaatsen van kleine levensmiddelen en houders op het bovenste schap van het 'nulgradenvak' om te voorkomen dat ze tussen de lade en de achterwand van het koelvak kunnen vallen. 26 Verwijderen van het 'nulgradenvak': Voor meer ruimte in de koelkast kan het 'nulgradenvak' worden verwijderd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ART 6710 GK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ART 6710 GK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag