Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 4861/A PRODUCTKAART

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 4861/A. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ART 4861/A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ART 4861/A te teleladen.


WHIRLPOOL ART 4861/A PRODUCTKAART: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (51 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ART 4861/A INSTALLATIE INSTRUCTIE (2352 ko)
   WHIRLPOOL ART 4861/A PRODUCT FICHE (53 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ART 4861/APRODUCTKAART

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is. Uw leverancier dient binnen 24 uur van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld. Wacht minstens twee uur alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren. MILIEUTIPS Verpakking Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar; dit wordt aangeduid door het recyclingsymbool . Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. [. . . ] Zet geen vloeistoffen in glas in het lagetemperatuurvak, want deze kunnen ontploffen. Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit het lagetemperatuurvak komen aangezien deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken. Om het risico van verstikking en opsluiting in de koelkast te vermijden, mag het kinderen niet worden toegestaan in het apparaat te spelen of zich hierin te verstoppen. Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel hoe dan ook het apparaat af van de stroomtoevoer, alvorens onderhouds- en reinigingswerkzaamheden te gaan plegen. De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door iemand die daartoe geautoriseerd is. • • • • • • Conformiteitsverklaring Dit apparaat is geschikt voor aanraking met voedingsmiddelen en is in overeenstemming met het D. L. 108 van 25. 01. 1992 (Europese Richtlijn 89/109/EEG). Informatie Voor apparaten met isobuthaan (R600a) Isobuthaan is een natuurlijk gas dat geen invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is. Het is derhalve noodzakelijk te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn. Elektrische platen • Gebruik het apparaat alleen als het helemaal compleet is met alle veiligheidsvoorzieningen. Het oppervlak van de verwarmingsplaten en de kookplaten worden heet tijdens het gebruik, houd daarom kleine kinderen uit de buurt. • Leg beslist geen voedsel op papier of in schalen van synthetisch materiaal op een warm fornuis. Als er elektrische apparaten worden aangesloten op stopcontacten in de buurt van het mini-keuken, let er dan op dat de snoeren niet in aanraking komen met de warme platen. 45 GEBRUIK VAN DE KOELKAST Het gebruik van adapters, meervoudige stopcontacten en verlengsnoeren wordt afgeraden. Zorg er bovendien voor dat al ingevroren voedsel niet in aanraking komt met het voedsel dat nog moet worden ingevroren. Zet nooit warm voedsel in het lagetemperatuurvak, vries voedsel niet opnieuw in als het ook maar gedeeltelijk ontdooid is, maar verbruik het binnen 24 uur. Bewaar geen vloeistoffen in glazen houders. Ontdooien Als de koelkast niet is voorzien van vak of , vindt het ontdooien automatisch plaats. Tijdens de ontdooicyclus kunnen er waterdruppels langs de achterwand van het vak lopen. Het water wordt samengevoerd door een kanaal en stroomt weg in een bakje onder compressor, van waaruit het verdampt. - Als de koelkast wel is voorzien van vak of , wordt geadviseerd om het ijs aan de binnenkant van deze vakken regelmatig schoon te maken, om het energieverbruik te beperken. Wij adviseren hoe dan ook het vak telkens te ontdooien wanneer het ijs 3 mm dik geworden is. Ga als volgt te werk voor het ontdooien: - haal de stekker uit het stopcontact; - verwijder het voedsel uit vak of ; - draai de thermostaat op de stand z; - vang het water dat ontstaat tijdens het ontdooien met een doek of een spons op; Maak de wanden van het vak na het ontdooien droog, steek de stekker in het stopcontact, draai de thermostaat op de gewenste stand volgens de aanwijzingen in de paragraaf “Instelling van de temperatuur”. Ook voor dit model vindt het ontdooien van het koelvak automatisch plaats. Let op: Door de temperatuurtoename tijdens het ontdooien kan de bewaarperiode van de ingevroren levensmiddelen verkort worden. IJsblokjes maken Vul de ijsbakjes voor drie kwart met water en zet hen in het vak. Als de bakjes aan de onderkant aan het vak vastvriezen probeer hen dan niet los te maken met scherpe of puntige voorwerpen, maar gebruik liever het handvat an een lepel. [. . . ] Reinig de buitenkant met een zachte doek. • Bij langere afwezigheid 1. Laat de deur open als het apparaat buiten gebruik is, om te voorkomen dat er schimmel, onaangename geuren of oxydatie ontstaan. • Reinig tijdens het ontdooien de binnenkant van het lagetemperatuurvak (indien aanwezig). • Reinig het koelvak geregeld met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ART 4861/A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ART 4861/A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag