Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ARGR 914 S INSTALLATIE INSTRUCTIE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ARGR 914 S. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ARGR 914 S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ARGR 914 S te teleladen.


WHIRLPOOL ARGR 914 S INSTALLATIE INSTRUCTIE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (298 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ARGR 914 S INSTALLATION (418 ko)
   WHIRLPOOL ARGR 914 S PRODUCT FICHE (51 ko)
   WHIRLPOOL ARGR 914 S INSTRUCTION FOR USE (49 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ARGR 914 SINSTALLATIE INSTRUCTIE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Maak het apparaat op het moment dat het wordt afgedankt onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden en de deuren en schappen te verwijderen, zodat kinderen niet gemakkelijk in het apparaat kunnen kruipen. Volg bij het afdanken van het apparaat de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking en breng het naar een speciaal afvalverwerkingscentrum, en laat het niet onbewaakt achter, ook niet voor slechts een paar dagen, aangezien het voor kinderen een bron van gevaar kan opleveren. [. . . ] • Laat een vrije ruimte aan de zijkanten en boven het apparaat om een goede ventilatie te garanderen of volg de installatie-instructies. • Houd de ventilatie-openingen van het apparaat vrij van obstakels. • De voedingskabel mag alleen door gekwalificeerd personeel worden gewijzigd of vervangen. • Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst. • Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning • Gebruik voor de aansluiting op de waterleiding de bij het nieuwe apparaat geleverde slang en niet die van het vorige apparaat. • Installeer het apparaat waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het apparaat. • Het apparaat moet door twee of meerdere personen worden verplaatst en geïnstalleerd. • Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat om te voorkomen dat de vloer beschadigd raakt (bv. Het apparaat is afgesteld om te werken in ruimten waarin de temperatuur binnen de volgende waarden ligt, afhankelijk van de klimaatklasse die op het typeplaatje staat aangegeven. Het is mogelijk dat het apparaat niet goed functioneert als het voor een lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een hogere of lagere temperatuur dan het genoemde bereik. Klimaatklasse SN N ST T Omg. (°F) Van 50 tot 90 Van 61 tot 90 Van 61 tot 100 Van 61 tot 110 • Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt van het apparaat of van andere elektrische huishoudelijke apparatuur. Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid. ! 37 60802045NL. fm Page 38 Thursday, November 8, 2007 3:47 PM GEBRUIK VAN HET VRIESVAK Alleen voor apparaten met of met : " Als het vriesvak heeft, kunnen er al ingevroren voedingsmiddelen in worden bewaard. Als het vriesvak heeft, kunnen de voedingsmiddelen er maandenlang in bewaard worden en kunnen bovendien verse voedingsmiddelen worden ingevroren. Op het serienummerplaatje (zie paragraaf “Beschrijving van het apparaat, ref. Invriezen van levensmiddelen • Zet de thermostaat (1) op de stand 3-4. • Leg de in te vriezen levensmiddelen in het midden van het vriesvak met . • Bevroren levensmiddelen mogen niet in contact komen met in te vriezen levensmiddelen (houd een afstand van ongeveer 20 mm). Belangrijk: Wikkel het voedsel en verzegel het in: • aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken. Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten: • De verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid. • De diepvriesproducten dienen in isolerende tassen te worden vervoerd. • Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak. [. . . ] • Haal de levensmiddelen uit het vriesvak met of en draai de thermostaat op z. • Wikkel de diepvriesproducten strak tegen elkaar in kranten (of in een deken) en zet hen op een koele plaats. • Reinig het vriesvak met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel. # Reinig de binnenkant van het gat regelmatig om een constante en correcte afvoer van het dooiwater zeker te stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ARGR 914 S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ARGR 914 S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag