Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ARG 851/A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ARG 851/A. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ARG 851/A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ARG 851/A te teleladen.


WHIRLPOOL ARG 851/A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (87 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ARG 851/A PRODUCTFICHE (51 ko)
   WHIRLPOOL ARG 851/A ENERGIELABEL (96 ko)
   WHIRLPOOL ARG 851/A PROGRAMMA OVERZICHT (517 ko)
   WHIRLPOOL ARG 851/A PRODUCTINFORMATIEBLAD (338 ko)
   WHIRLPOOL ARG 851/A INSTALLATIE INSTRUCTIE (5066 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ARG 851/A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Laat het apparaat zelfs niet voor enkele dagen onbewaakt achter, omdat het een bron van gevaar voor kinderen is. Informatie: Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a). Voor apparaten met isobutaan (R600a): Isobutaan is een natuurlijk gas dat het milieu niet belast, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn. [. . . ] • Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt van de koelkast of andere elektrische huishoudelijke apparatuur. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken. • Laat voor een goede ventilatie een ruimte van 1 cm aan beide zijkanten en boven het apparaat vrij. • Houd de ventilatie-openingen in de behuizing van het apparaat of in de omkasting vrij van enige obstructies. • Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers moeten op een waterleidingnet worden aangesloten dat uitsluitend drinkwater levert. De ijsmakers en/of waterdispensers die niet rechtstreeks op het waterleidingnet zijn aangesloten, mogen uitsluitend met drinkwater worden gevuld. • Installeer het apparaat waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het apparaat. • Gebruik de koelkast niet in omgevingen waar de temperatuur kan dalen onder 13°C. • Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat om te voorkomen dat de vloer beschadigd raakt (b. v. • Gebruik geen mechanische systemen of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve dan die door de fabrikant zijn aanbevolen. • Gebruik geen elektrische apparaten aan de binnenkant van de vriesvakken voor diepvriesproducten, als die van een ander type zijn dan aanbevolen door de fabrikant. Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten: • De verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid. • De diepvriesproducten dienen in isolerende tassen te worden vervoerd. • Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak. • De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd. • Variaties in temperatuur moeten worden vermeden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd. • De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd. IJsblokjes maken • Vul het ijsbakje (9) voor 3/4 met water en zet het op de bodem van het vriesvak. • Gebruik de handgreep van een lepel om de bakjes die zich aan het vak hebben vastgehecht los te maken. Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen. ᕆ 37 6nl33038. fm Page 38 Thursday, September 23, 2004 5:33 PM HET VRIESVAK ONTDOOIEN EN REINIGEN Haal eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u onderhoud gaat plegen op het apparaat of het gaat schoonmaken. [. . . ] Sluit het apparaat na de reiniging weer aan op het elektriciteitsnet. Gebruik geen schuurmiddelen. Als u de vriezer langere tijd niet gebruikt. • Laat de deur open om te voorkomen dat er onaangename geuren ontstaan. ᕇ 38 6nl33038. fm Page 39 Thursday, September 23, 2004 5:33 PM STORINGEN OPSPOREN 1. •Verhinderen de voedingsmiddelen een correcte sluiting van de deuren? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ARG 851/A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ARG 851/A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag