Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ARG 574/3 GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ARG 574/3. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ARG 574/3 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ARG 574/3 te teleladen.


WHIRLPOOL ARG 574/3 GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (329 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ARG 574/3 INSTALLATIE (679 ko)
   WHIRLPOOL ARG 574/3 INSTALACIÓN (679 ko)
   WHIRLPOOL ARG 574/3 INSTALLATION (679 ko)
   WHIRLPOOL ARG 574/3 INSTALLAZIONE (679 ko)
   WHIRLPOOL ARG 574/3 GUIDE D'INSTALLATION (679 ko)
   WHIRLPOOL ARG 574/3 AUFSTELLUNGSANLEITUNG (679 ko)
   WHIRLPOOL ARG 574/3 INSTALLATION (679 ko)
   WHIRLPOOL ARG 574/3 INSTRUCTION FOR USE (354 ko)
   WHIRLPOOL ARG 574/3 LIBRO DE INSTRUCCIONES (329 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ARG 574/3GEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen enz. ) moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden, aangezien het een bron van gevaar kan vormen. Afdanken van het apparaat Het product is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval. [. . . ] • Het apparaat moet door twee of meerdere personen worden verplaatst en geïnstalleerd. Het apparaat is afgesteld om te werken in ruimten waarin de temperatuur binnen de volgende waarden ligt, die op hun beurt weer afhankelijk zijn van de klimaatklasse die op het typeplaatje staat aangegeven: Het is mogelijk dat het apparaat niet goed functioneert als het voor een lange tijd in een ruimte wordt gelaten met een hogere of lagere temperatuur dan het genoemde bereik. Klimaatklasse SN N ST T Omg. (°F) Van 50 tot 90 Van 61 tot 90 Van 64 tot 100 Van 64 tot 110 • Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat om te voorkomen dat de vloer beschadigd raakt (b. v. • Gebruik geen andere mechanische, elektrische of chemische systemen die het ontdooiproces versnellen dan door de fabrikant zijn aanbevolen. • Beschadig de leidingen van het koelcircuit van de koelkast niet. • Gebruik of plaats geen elektrische apparaten in de vakken van het apparaat, als hiervoor geen uitdrukkelijke toestemming door de fabrikant is gegeven. • Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door jonge kinderen of zieke personen zonder lichamelijke controle. • Om het risico te vermijden dat kinderen in de koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen niet worden toegestaan in het product te spelen of zich erin te verstoppen. • De voedingskabel mag alleen door gekwalificeerd personeel worden gewijzigd of vervangen. • Het apparaat moet van het elektriciteitsnet kunnen worden afgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te trekken of via de tweepolige schakelaar die voor het stopcontact is geplaatst. • Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning in uw woning • Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (indien bijgeleverd). • De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien bovenstaande adviezen en voorzorgsmaatregelen niet in acht zijn genomen. 36 60802015NL. fm Page 37 Tuesday, December 27, 2005 12:11 PM GEBRUIK VAN HET KOELVAK Dit apparaat is een koelkast met een vriesvak met sterren. Of is een koelkast met een vriesvak met sterren.  Ingebruikneming van het apparaat Als de stekker van het apparaat in het stopcontact gestoken is, en de thermostaat (A) niet op het symbool z staat, gaat de binnenverlichting telkens branden wanneer de deur geopend wordt. Nadat de temperatuur is ingesteld – zoals beschreven wordt in het volgende hoofdstuk – is het apparaat gereed om te werken. Regeling van de temperatuur - Als u de temperatuur in het koelvak wilt wijzigen, draait u de thermostaatknop: • op de lagere cijfers 1-2/MIN wanneer u wilt dat de temperatuur in het vak MINDER KOUD is; • op de middencijfers 3-4/MED voor een GEMIDDELD HOGE temperatuur; • op de hogere cijfers 5-7/MAX voor een KOUDERE temperatuur. Thermostaat op z: de functies van het apparaat en de verlichting worden onderbroken. Opmerking: De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de koelkast. De stand van de thermostaatknop dient op grond van deze factoren te worden aangepast. Belangrijk • De instelling van de thermostaat (A) is afhankelijk van de plaats waar het apparaat geïnstalleerd is, van de temperatuur van het vertrek en de frequentie waarmee de deur geopend wordt  Bewaren van levensmiddelen in het koelvak: ! [. . . ] Vermeld de volgende gegevens: • de aard van de storing, • het model, • het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat), • uw volledige adres en, • uw telefoonnummer. Opmerking: Het omkeren van de deuren van het apparaat door de Klantenservice wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt. INSTALLATIE & Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. Installatie in een warme omgeving, rechtstreekse blootstelling aan de zon of opstelling van het apparaat in de buurt van een warmtebron (kachel, fornuis) verhogen het stroomverbruik en dienen te worden vermeden. Indien dit niet mogelijk is, moeten de volgende minimumafstanden worden aangehouden: 30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen of petroleum 3 cm vanaf elektrische fornuizen. • Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ARG 574/3

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ARG 574/3 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag