Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ARC 104/1/A GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ARC 104/1/A. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL ARC 104/1/A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL ARC 104/1/A te teleladen.


WHIRLPOOL ARC 104/1/A GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1184 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL ARC 104/1/A MANUAL DE INSTRUÇÕES (8784 ko)
   WHIRLPOOL ARC 104/1/A PRODUCT FICHE (50 ko)
   WHIRLPOOL ARC 104/1/A INSTRUCTION FOR USE (1215 ko)
   WHIRLPOOL ARC 104/1/A MANUAL DE INSTRUÇÕES (8784 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL ARC 104/1/AGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Afdanken/verwerken Het apparaat is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled. Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Door ervoor te zorgen dat dit apparaat op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het symbool op het apparaat of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. [. . . ] Opmerking: De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deur wordt geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de binnentemperatuur van de koelkast. De stand van de thermostaatknop dient op grond van deze factoren te worden aangepast. Bewaren van levensmiddelen in het koelvak Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding. A Gekookt voedsel B Vis, vlees C Groente en fruit D Flessen E Kaas Opmerkingen: • De afstand tussen de schappen en de achterste binnenwand van de koelkast zorgt voor een vrije luchtcirculatie. • Zet de levensmiddelen niet tegen de achterwand van het koelvak. Let op Het bewaren van groente met een hoog watergehalte kan condensvorming veroorzaken op de glazen schappen van de groenten- en fruitlade: dit beïnvloedt het correct functioneren van het apparaat niet. 39 60202006NL. fm Page 40 Monday, December 4, 2006 11:43 AM GEBRUIK VAN HET LAGETEMPERATUURVAK Het lagetemperatuurvak heeft . IIn het vak kunnen diepvriesproducten worden bewaard gedurende de periode die op de verpakking vermeld is en kunnen ook verse levensmiddelen worden ingevroren. De hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren staat aangegeven op het typeplaatje. Opmerking: In het lagetemperatuurvak kan ook bij een stroomuitval de juiste temperatuur worden gehandhaafd voor het bewaren van voedsel. Het wordt geadviseerd om gedurende een dergelijke periode de deur van het vak niet te openen. Invriezen van vers voedsel (alleen in het vak ) Belangrijk • Wikkel en verzegel de in te vriezen verse levensmiddelen in: aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken die geschikt zijn voor invriezen. • Zet het in te vriezen voedsel in het bovenste vak, laat voldoende ruimte om de pakjes heen zodat de lucht goed kan circuleren. • Draai de thermostaatknop een half teken naar de lagere cijfers wanneer u de voedingsmiddelen in het vriesvak zet, om een optimale invriesprocedure te bewerkstelligen. Apparaten met een vak In de tabel hiernaast kunt u zien hoeveel maanden verse ingevroren levensmiddelen bewaard kunnen worden. Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten: • de verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid. • De diepvriesproducten moeten als laatste worden gekocht en in isolerende tassen worden vervoerd. • Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het lagetemperatuurvak. • De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd. • Variaties in temperatuur moeten vermeden worden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd. • De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd. IJsblokjes maken • Vul het ijsbakje voor 2/3 met water en zet het in het lagetemperatuurvak • Gebruik, indien het ijsbakje aan de bodem van het lagetemperatuurvak is vastgevroren, geen puntige of scherpe voorwerpen om het los te maken. [. . . ] Til de deur op van de pen van het onderste scharnier en leg hem op een niet-krassend oppervlak. Verwijder de twee schroeven (8) terwijl u het onderste scharnier ondersteunt (2). Verwijder het pootje links voor (4) en verplaats het naar de rechterkant. Alvorens het onderste scharnier (2) weer te plaatsen moet de pen van het scharnier (9) worden verwijderd en moet de richting van het scharnier (2) worden omgekeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL ARC 104/1/A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL ARC 104/1/A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag