Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AMW496WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AMW496WH. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AMW496WH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AMW496WH te teleladen.


WHIRLPOOL AMW496WH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1221 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AMW496WH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Hierdoor kan een elektrische schok, brand of een ander ongeval ontstaan. GEBRUIK GEEN VERLENGSNOER: ALS HET NETSNOER TE KORT IS, laat dan door een gekwalificeerde elektricien of servicetechnicus een stopcontact in de buurt van het apparaat installeren. De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die veroorzaakt zijn doordat de gebruiker deze aanwijzingen niet in acht heeft genomen. 2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN LEES DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR RAADPLEGING IN DE TOEKOMST LAAT KINDEREN het apparaat alleen onder toezicht VERWARM OF GEBRUIK GEEN ONTVLAMBARE MATERIALEN van volwassenen gebruiken en na voldoende uitin of bij de oven. De dampen kunnen brand of leg, zodat het kind het apparaat veilig kan geeen explosie veroorzaken. [. . . ] PLATEAUDRAGER GEBRUIK ALTIJD DE PLATEAUDRAGER als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats de plateaudrager in de oven. GLAZEN DRAAIPLATEAU GEBRUIK HET GLAZEN DRAAIPLATEAU bij alle toepassingen. Het vangt spetters, sappen en kruimels op waardoor de ovenruimte anders vuil zou worden. Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager. STARTBEVEILIGING / TOETSVERGRENDELING DEZE BEVEILIGING WORDT AUTOMATISCH GEACTIVEERD, N MINUUT NADAT de oven naar "stand-by" is gegaan. (De oven is "stand-by" als de 24-uursklok wordt weergegeven of (als de klok niet is ingesteld) als het display leeg is). ALS DE DEUR GEOPEND EN GESLOTEN WORDT, bijvoorbeeld om er voedsel in te zetten, wordt de veiligheidsvergrendeling uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "DOOR" (Deur). 5 DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN DE BEREIDING ONDERBREKEN: DE BEREIDING KAN WORDEN ONDERBROKEN om het voedsel te controleren, om te draaien of door te roeren, door de deur te openen. OM DE BEREIDING VERDER TE LATEN GAAN: SLUIT DE DEUR en druk EENMAAL op de starttoets. DOOR DE STARTTOETS TWEEMAAL in te drukken, verlengt u de tijd met 30 seconden. ALS U NIET VERDER WILT GAAN: HAAL HET VOEDSEL UIT DE OVEN, sluit de deur en druk op de STOP toets. ER KLINKT EEN PIEPSIGNAAL, n- of tweemaal per minuut, 10 minuten lang, wanneer de bereiding voltooid is Druk op de stoptoets of open de deur om het signaal uit te schakelen. OPMERKING: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is. AFKOELEN ALS EEN FUNCTIE KLAAR IS, kan de oven een afkoelprocedure uitvoeren. DE AFKOELPROCEDURE kan zonder schadelijke gevolgen voor de oven worden onderbroken door de deur te openen. OPENEN VAN DE DEUR DRUK OP DE TOETS OM DE DEUR OPEN TE DOEN. 6 KOOKWEKKER ?? GEBRUIK DEZE FUNCTIE als u een kookwekker nodig hebt om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren en pasta of voor het laten rijzen van deeg. DRUK OP DE +/- TOETSEN om de benodigde tijd in te stellen. DRUK DE VERMOGENTOETS meerdere malen in om het vermogen op 0 W in te stellen. U HOORT U EEN GELUIDSSIGNAAL wanneer de ingestelde tijd verstreken is. KLOK HET DISPLAY IS LEEG WANNEER HET APPARAAT VOOR HET EERST WORDT AANGESLO TEN en na een stroomstoring. Als de klok niet wordt ingesteld, blijft het display leeg totdat de bereidingstijd wordt ingesteld. ?? DRUK OP DE STOPTOETS (3 seconden) totdat het linkercijfer (uren) knippert. DRUK OP DE +/- TOETSEN om de uren in te stellen. DRUK OP DE STARTTOETS. DRUK OP DE +/- TOETSEN om de minuten in te stellen. DRUK NOGMAALS OP DE STARTTOETS. DE KLOK IS INGESTELD en werkt. OPMERKING: LAAT DE DEUR OPEN TERWIJL U DE KLOK INSTELT. Anders moet elke stap binnen 60 seconden worden uitgevoerd. 7 BEREIDEN EN OPWARMEN MET DE MICROGOLVEN ?? GEBRUIK DEZE FUNCTIE voor normale bereidingen en het opwarmen van bijvoorbeeld groenten, vis, aardappelen en vlees. ? [. . . ] DIT APPARAAT is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EC inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (WEEE). Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuist wegwerpen van dit product. H ET SYMBOOL op het pro- duct of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AMW496WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AMW496WH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag