Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AMW 509/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AMW 509/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AMW 509/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AMW 509/IX te teleladen.


WHIRLPOOL AMW 509/IX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (50484 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AMW 509/IX PRODUCTINFORMATIEBLAD (600 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AMW 509/IX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Garraumtür des Mikrowellengeräts muss dicht mit dem Rahmen abschließen und die innen liegende Türdichtung darf nicht beschädigt sein. für eine vollständige Beschreibung bitte die Tabelle auf Seite 57 einsehen. Dieses Display zeigt die Uhr, die Symbole für die 6th Sense und manuellen Garfunktionen sowie die Details für alle Funktionen an. Zur Bestätigung drücken Sie HINWEIS: Wenn Sie die Uhrzeit später bei ausgeschaltetem Gerät ändern wollen, halten Sie mindestens eine Sekunde lang gedrückt und wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte. [. . . ] Het netsnoer van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het meubel te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding. Om de installatie conform de geldende veiligheidsnormen te laten zijn is er een meerpolige schakelaar nodig met een minimum afstand van 3 mm tussen de contacten. NA DE AANSLUITING U kunt het apparaat alleen inschakelen als de deur goed gesloten is. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor letsel bij personen of dieren of schade aan voorwerpen die het gevolg is van het niet naleven van deze eis. Na een elektriciteitsstoring dient de klok opnieuw te worden ingesteld. 2 AAN/UIT Wanneer het apparaat wordt UITgeschakeld, wordt alleen de 24-uursklok weergegeven. DE BEREIDING BEËINDIGEN Zodra de bereidingstijd verstreken is, geeft het rechterdisplay de tekst “End” weer en een zoemer gaat af. oPMERKING: Drukken op beëindigt altijd een geactiveerd bereidingsprogramma en schakelt het apparaat UIT. DE BEREIDING OPNIEUW STARTEN Druk op om de bereiding met 30 seconden te verlengen wanneer End op het display staat. Telkens als u op de knop drukt , worden 30 seconden toegevoegd aan de bereidingstijd. OPMERKING: het apparaat houdt de instellingen alleen 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is. de voorgeprogrammeerde waarde wordt weergegeven en het °C/°F icoontje knippert. Rond om de gewenste temperatuur in te OPMERKING: in de modus Snel Ontdooien werkt het apparaat na twee minuten automatisch verder als het voedsel niet is omgedraaid. Druk op om te bevestigen en voer de wizard modus verder uit of druk op om snel aan de slag te gaan. OPMERKING: als u op °C / W drukt tijdens een bereidingsprogramma, kunt u de temperatuur bijstellen. 3  INSTELLEN VAN HET MAGNETRONVERMOGEN Om het vermogensniveau in te stellen voor alle bereidingsprogramma's waar dat mogelijk is (Magnetron , Grill Combi , Turbogrill Combi Hete lucht Combi ). Rond om het gewenste vermogen in te Draai rond om de doeltemperatuur in te stellen. Druk op om te bevestigen en voer de wizard om snel aan de modus verder uit of druk op slag te gaan. OPMERKING: als u op °C / W drukt tijdens een bereidingsprogramma, kunt u het magnetronvermogen bijstellen. 8 INSTELLEN VAN DE DUUR Om de duur van een bereidingsprogramma in te stellen, behalve voor de functies van en Snel voorverwarmen . 6th Sense De voorgeprogrammeerde waarde wordt weergegeven en knippert. Zet geen voedsel in de ovenruimte vóór het einde van het snelvoorverwarmingsprogramma. [. . . ] Gekookt voedsel, stoofschotels en vleessauzen ontdooien beter als u ze tijdens het ontdooien omroert. NL86 NA HET GEBRUIK ONDERHOUD EN REINIGING Normaal gesproken is schoonmaken de enige vorm van onderhoud die nodig is. Als het apparaat niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het ovenoppervlak leiden, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden. adviezen Gebruik geen metalen schuursponsjes , agressieve schuurmiddelen , staalwol , ruwe doeken , enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AMW 509/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AMW 509/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag