Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AMW 496

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AMW 496. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AMW 496 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AMW 496 te teleladen.


WHIRLPOOL AMW 496 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1188 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AMW 496 WH INSTRUCTION FOR USE (1075 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AMW 496

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer of de ovendeur goed sluit en of de afdichtstrip tussen de deur en de oven niet beschadigd is. Maak de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek. ALS HET NETSNOER TE KORT IS, laat dan door een gekwalificeerde elektricien of servicetechnicus een stopcontact in de buurt van het apparaat installeren. GEBRUIK HET APPARAAT NIET als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. [. . . ] PLATEAUDRAGER GEBRUIK ALTIJD DE PLATEAUDRAGER als steun onder het glazen draaiplateau. GLAZEN DRAAIPLATEAU GEBRUIK HET GLAZEN DRAAIPLATEAU bij alle toepassingen. Het vangt spetters, sappen en kruimels op waardoor de ovenruimte anders vuil zou worden. CRISPHANDGREEP GEBRUIK DE MEEGELEVERDE SPECIALE CRISPHANDGREEP om de hete crispplaat uit de oven te halen. Gebruik altijd het glazen draaiplateau als steun wanneer u de crispplaat gebruikt. ZET GEEN KEUKENGEREI op de crispplaat omdat deze snel erg heet wordt en het voorwerp dan waarschijnlijk zou beschadigen. Gebruik altijd de crispfunctie bij het voorverwarmen van de crispplaat. GEBRUIKT geschikt STARTBEVEILIGING / TOETSVERGRENDELING DEZE BEVEILIGING WORDT AUTOMATISCH GEACTIVEERD, ÉÉN MINUUT NADAT de oven naar “stand-by” is gegaan. (De oven is “stand-by” als de 24-uursklok wordt weergegeven of (als de klok niet is ingesteld) als het display leeg is). ALS DE DEUR GEOPEND EN GESLOTEN WORDT, bijvoorbeeld om er voedsel in te zetten, wordt de veiligheidsvergrendeling uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display “DOOR” (Deur). 5 DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN DE BEREIDING ONDERBREKEN: DE BEREIDING KAN WORDEN ONDERBROKEN om het voedsel te controleren, om te draaien of door te roeren, door de deur te openen. OM DE BEREIDING VERDER TE LATEN GAAN: SLUIT DE DEUR en druk EENMAAL op de starttoets. SCHERM UITSTEKENDE GEDEELTEN VAN af met stukjes aluminiumfolie wanneer ze warm beginnen te worden (b. v. kippenpoten en vleugeltjes). VOEDSEL DRAAI EEN GROOT STUK VLEES halverwege het ontdooien om. GEKOOKT VOEDSEL, STOOFSCHOTELS EN VLEESSAUZEN ontdooien beter als ze halverwege de ontdooitijd omgeroerd worden. BIJ ONTDOOIEN is het beter te stoppen kort voordat het voedsel geheel ontdooid is; het ontdooien wordt dan voltooid terwijl u het voedsel even laat staan. ALS U HET VOEDSEL NA HET ONTDOOIEN EVEN LAAT STAAN WORDT HET RESULTAAT ALTIJD BETER, omdat de temperatuur dan gelijkmatig door het voedsel verdeeld wordt. 9 JET ONTDOOIEN DEZE FUNCTIE DIENT UITSLUITEND TE WORDEN GEBRUIKT als het nettogewicht tussen 100 g en 2 kg ligt. PLAATS HET VOEDSEL altijd op het glazen draaiplateau.     DRUK OP DE JET ONTDOOIEN-TOETS.   STEL MET DE + / - TOETSEN het gewicht van het voedsel in. HALVERWEGE HET ONTDOOIEN stopt de oven en wordt het verzoek TURN FOOD (voedsel omdraaien) weergegeven. In dit geval zal het ontdooien langer duren. GEWICHT: VOOR DEZE FUNCTIE MOET het nettogewicht van het voedsel bekend zijn. TIJDENS DE WERKING kunt u het grillelement in- en uitschakelen door op de grilltoets te drukken. MOGELIJKE VERMOGENNIVEAU VAN DE MAGNETRON bij gebruik van de grill is begrensd door een fabrieksinstelling. Het is mogelijk de magnetronfunctie uit te schakelen door het magnetronvermogen te verlagen tot 0 W. [. . . ] GEBRUIK DE MAGNETRON NIET wanneer het draaiplateau eruit genomen is om het schoon te maken. GEBRUIK EEN MILD SCHOONMAAKMIDDEL, water en een zachte doek om de ovenruimte, voor- en achterkant van de deur en de deursponning schoon te maken. ZORG ERVOOR DAT ER GEEN VET- of voedselresten in de deursponning achterblijven. IN GEVAL VAN HARDNEKKIGE vlekken laat u gedurende 2 of 3 minuten een kopje water in de oven koken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AMW 496

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AMW 496 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag