Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AMW 423/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AMW 423/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AMW 423/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AMW 423/IX te teleladen.


WHIRLPOOL AMW 423/IX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1229 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AMW 423/IX PRODUCTINFORMATIEBLAD (460 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AMW 423/IX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ALS HET NETSNOER VERVANGEN MOET WORDEN, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, dat verkrijgbaar is via onze klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudsmonteur worden vervangen. ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN MOGEN UITSLUITEND DOOR EEN BEVOEGDE ONDERHOUDSMONTEUR WORDEN UITGEVOERD. Het is gevaarlijk voor N NL ongetrainde personen om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij beschermkappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven. [. . . ] Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terecht komen. ZORG ERVOOR dat het ovengedeelte leeg is vóór de montage. Controleer of de ovendeur goed sluit en of de afdichtstrip tussen de deur en de oven niet beschadigd is. Maak de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek 33 NL GEBRUIK HET APPARAAT NIET als het netsnoer beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. ALS HET NETSNOER TE KORT IS, laat dan door een gekwalificeerde elektricien of onderhoudsmonteur een stopcontact dicht bij het apparaat aanleggen. DE VOEDINGSKABEL moet lang genoeg zijn om het apparaat, nadat dit is ingebouwd in het meubel, te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding. OM DE INSTALLATIE conform de geldende veiligheidsnormen te laten zijn is er een meerpolige schakelaar nodig met een minimum afstand van 3 mm tussen de contacten. NA HET AANSLUITEN U KUNT DE OVEN ALLEEN INSCHAKELEN als de deur stevig gesloten is. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard. De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die veroorzaakt zijn doordat de gebruiker deze aanwijzingen niet in acht heeft genomen. 34 ACCESSOIRES ALGEMEEN ER ZIJN VERSCHILLENDE accessoires verkrijgbaar. Let erop, voordat u deze koopt, dat zij geschikt zijn voor magnetrongebruik. CONTROLEER VOOR GEBRUIK OF HET KOOKGEREI DAT U GEBRUIKT geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat. ZORG ERVOOR DAT VOEDSEL EN KOOKGEREI niet in aanraking komen met de binnenkant van de magnetronoven. Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen. NADAT HET BEREIDINGSPROCES GESTART IS: Kunt u de bereidingstijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de Starttoets te drukken. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen in te drukken. OOK HET VERMOGEN KAN WORDEN GEWIJZIGD, DOOR OP DE VERMOGENTOETS te drukken. Druk meerdere keren op de vermogentoets om het vermogen te veranderen. VERMOGEN ALLEEN MICROGOLVEN VERMOGEN AANBEVOLEN GEBRUIK: OPWARMEN VAN DRANKEN, water, heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, moet u een lager 750 W vermogen kiezen. eiwitrijke sauzen, kaas- en eiergerechten en voor het afmaken van stoofschotels. 350 W LATEN SUDDEREN VAN STOOFSCHOTELS, smelten van boter. 0W INSTELLEN van de tijd om het voedsel te laten staan (alleen bij gebruik van de kookwekker). 38 JET START GEBRUIK DEZE FUNCTIE voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee. q q DRUK OP DE STARTTOETS. NL DEZE FUNCTIE START AUTOMATISCH met het maximale magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt, wordt de tijd met 30 seconden verlengd. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen in te drukken nadat de functie is gestart. HANDMATIG ONTDOOIEN VOLG DE WERKWIJZE voor “Bereiden en opwarmen met de magnetron” en kies vermogensniveau 160 W wanneer u handmatig ontdooit. BEVROREN VOEDSEL IN EEN PLASTIC ZAK, plastic folie of kartonnen verpakking kan rechtstreeks in de oven geplaatst worden als de verpakking maar geen metalen delen bevat (b. v. SCHERM UITSTEKENDE GEDEELTEN VAN VOEDSEL af met stukjes aluminiumfolie wanneer ze warm beginnen te worden (b. v. [. . . ] ONDERHOUD MAG UITSLUITEND DOOR EEN BEVOEGDE ONDERHOUDSMONTEUR WORDEN UITGEVOERD. Voor iemand zonder specifieke training is het gevaarlijk om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren; daarbij moeten beschermkappen verwijderd worden die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven. VERWIJDER DE BESCHERMKAPPEN NIET. NL MILIEUTIPS DE VERPAKKING kan volledig worden gerecycled, zoals wordt aangegeven door het recyclingsymbool. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz. ) buiten het bereik van kinderen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AMW 423/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AMW 423/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag