Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AMD352

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AMD352. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AMD352 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AMD352 te teleladen.


WHIRLPOOL AMD352 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8736 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AMD352 (8733 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AMD352

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] VOOR U HET APPARAAT GEBRUIKT Om uw nieuwe apparaat zo goed mogelijk te gebruiken, vragen wij dat u de instructies voor de gebruiker grondig doorneemt en ze bij de hand houdt om ze later te kunnen raadplegen. VOORZORGSMAATREGELEN • De installatie en het onderhoud/de reparatie moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus, in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de lokale veiligheidsnormen. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat tenzij dit specifiek is opgenomen in de instructies voor de gebruiker. • Trek niet aan het netsnoer om het uit het stopcontact te trekken. Draai of duw niet aan het netsnoer en zorg ervoor dat het niet kapot is. [. . . ] Verwarmen • Installeer het apparaat op een plaats waar het gewicht ervan wordt gedragen zodat het apparaat minder luid kan werken. • Installeer de buitenunit op een plaats waar de afgevoerde lucht en het geluid van het werkende apparaat uw buren niet stoort. • Plaats geen obstakels voor de luchtuitlaat van de buitenunit, waardoor het geluidsniveau kan versterken. Kenmerken van beveiligingsapparaat Wacht minstens 3 minuten voor u de unit opnieuw start als deze stopt met werken of als u een andere modus kiest tijdens de werking. Nadat u de stekker hebt aangesloten en het apparaat onmiddellijk inschakelt, kan een vertraging van 20 seconden optreden voor het apparaat begint te werken. Als de werking volledig is gestopt, drukt u opnieuw op de toets AAN/UIT om het apparaat opnieuw op te starten. Kenmerken van modus KOELEN Antivries Wanneer de temperatuur van de warmtewisselaar binnen onder 0°C zakt, zal de compressor stoppen met werken om het apparaat te beschermen. Kenmerken van de modus VERWARMEN Voorverwarmen Om te vermijden dat er koude lucht uit het apparaat wordt geblazen, zijn er 2 tot 5 minuten nodig om de binnenunit voor te verwarmen bij de start van de modus VERWARMEN. De ventilator van de binnenunit zal niet werken tijdens het voorverwarmen. Ontdooien In de modus VERWARMEN zal het apparaat automatisch ontdooien (ijs verwijderen) om de doeltreffendheid te verhogen. Tijdens het ontdooien stopt de ventilator en wordt "H1" weergegeven op het voorpaneel. Wanneer het ontdooien voltooid is, keert het apparaat automatisch terug naar de modus VERWARMEN. 89 ONDERHOUD Voorpaneel binnenunit reinigen 1. Trek de stekker uit het stopcontact Schakel het apparaat eerst uit voor u de stekker uit het stopcontact trekt. Voorpaneel verwijderen Open het voorpaneel zoals afgebeeld met de pijl (Afb. Trek hard aan de gleuven aan de zijkant van het voorpaneel om het voorpaneel eraf te nemen (Afb. Voorpaneel reinigen Veeg het voorpaneel schoon met een zachte en schone doek. Gebruik lauw water (minder dan 40°C) om te reinigen als het apparaat erg vuil is. Plaats het voorpaneel terug en sluit het Plaats het voorpaneel terug en sluit het door het naar beneden te duwen. Opmerking: • Gebruik geen producten zoals benzine of polijstmiddel om het apparaat te reinigen. Luchtfilter reinigen Het luchtfilter moet worden gereinigd na ongeveer 100 uur gebruik. Reinig het luchtfilter om de twee weken als de airconditioner in een extreem stoffige omgeving wordt gebruikt. Stekker uit stopcontact trekken Schakel het apparaat eerst uit voor u de stekker uit het stopcontact trekt. [. . . ] Sluit de draden individueel aan op de aansluitklemmen op het schakelbord in overeenstemming met de aansluiting van de binnenunit. 3) Plaats de toegangsdeur terug in de oorspronkelijke positie en draai de schroef aan. OPMERKING: (afhankelijk van het model) De kast moet worden verwijderd om de verbindingen met de aansluitklemmen van de binnenunit uit te voeren. toegangsdeur OMVORMER 9K/12K/18K AAN/UIT 9K/12K/18K Blauw Zwart Geel-Groen Bruin Stroomkabel GeelGroen Blauw Zwart Kabelklem Stroomkabel Violet Oranje Kabelklem Kabel ontdooien Kabelklem 97 LET OP: 1. Zorg ervoor dat de kleur van de draden en het nummer van de aansluitklem van de buitenunit dezelfde zijn als die van de binnenunit. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AMD352

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AMD352 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag