Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AMD092

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AMD092. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AMD092 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AMD092 te teleladen.


WHIRLPOOL AMD092 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1318 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AMD092 (1305 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AMD092

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 501932602037A:Layout 1 24-11-2009 10:58 Pagina 49 VEILIGHEIDSMAATREGELEN • Installeer het apparaat niet als deze op de stroomvoorziening aangesloten is. • De installatie en de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen door een gekwalificeerd technicus in overeenstemming met de aanwijzingen van de producent en de plaatselijk van kracht zijnde veiligheidsnormen uit te worden gevoerd. Voer nooit reparaties uit of vervang onderdelen van het apparaat tenzij dit specifiek aangegeven staan in de instructies voor gebruik. • Zorg ervoor dat de voedingskabel lang genoeg is om de correcte aansluiting mogelijk te maken. [. . . ] U Knop U OPMERKING: De Sleep (slapen) modaliteit is niet mogelijk als de Fan Only (alleen ventilator) geselecteerd is. op het bedieningspaneel uitgaan. Als u deze knop indrukt stuurt de afstandbediening elke 10 minuten een signaal met de actuele kamertemperatuur naar de unit. Breng de afstandbediening dus aan op een plek waar hij op correcte wijze het signaal aan de unit door kan geven. Druk de knop eenmaal in om de functie te activeren en druk de knop nogmaals in om de functie te deactiveren. Als de unit binnen 30 minuten het signaal van de afstandbediening niet ontvangen heeft zal de unit op normale wijze functioneren aan de hand van de temperatuur rondom hem tot hij het signaal van de afstandbediening kan ontvangen. Sleep (slapen) modaliteit Druk op de Sleep (slapen) knop op de afstandbediening en de indicator op de LCD licht op. Het apparaat functioneert in de Sleep mode en de snelheid van de ventilator wordt automatisch op de lage snelheid gezet. OPMERKINGEN: • In de modaliteit Cooling (koelen) als de huidige kamertemperatuur 26°C of hoger is zal de ingestelde temperatuur niet worden gewijzigd op het moment dat de Sleep mode geactiveerd wordt. Is dit niet het geval dan neemt tijdens het eerste uur de temperatuur automatisch met 1°C toe. • In de modaliteit Heating (verwarmen) zal de ingestelde temperatuur tijdens de eerste 3 uur automatisch met 1°C afnemen. • De ingestelde temperatuur zal tijdens de laatste 7 uur in de Sleep (slapen) modaliteit niet langer toenemen. Druk op de MODE (modaliteit) knop om te kiezen voor Cooling (koelen), Dry (drogen) of Heating (verwarmen). OPMERKINGEN: • De temperatuur en de richting van de luchtstroom kunnen tijdens de Sleep (slapen) Modaliteit worden gewijzigd. • Druk wederom op MODE, ON/OFF, 6th SENSE, JET of SLEEP om de Sleep (slapen) modaliteit te deactiveren of wacht 8 uur lang tot de air conditioner zich automatisch uitschakeld. De Richting van de Luchtstroom Veranderen Op Afstandbediening of Bedieningspaneel Druk eenmaal op SWING (draaien) om de verticale richting van de luchtstroom te veranderen. Druk nogmaals op de knop om de lamellen voor de luchtstroom in de gewenste stand tot stilstand te brengen. Swing (draaien) Normale Geluiden Tijdens de normale functionering van uw air conditioner kunt u de volgende geluiden horen: • Beweging van lucht afkomstig van de ventilator. • Trillingen of geluid als gevolg van de slechte constructie van ramen of muren. • Een hoog zomend of kloppend geluid geproduceerd door het in en uitschakelen van de moderne en zeer efficiente compressor. 56 501932602037A:Layout 1 24-11-2009 10:59 Pagina 57 ONDERHOUD De air conditioner legen (aan de hand van de aanwijzingen reservoir vol (Water Full) van het hoofdstuk “Uw draagbare air conditioner opstarten”). Verwijder voorzichtig het apparaat en breng hem naar een afvoer of naar buiten om het water te verwijderen. Verwijder de stop van de afvoerslang uit het uiteinde van de primaire afvoerslang en verwijder het water. OPMERKING: Als de air conditioner na gebruik opgeslagen dient te worden, raadpleeg "Opslag na Gebruik. " 6. Breng de stop van de afvoerslang en de secundaire afvoerstop weer aan. Sluit de primaire afvoerslang weer op de klem voor de afvoerslang aan. [. . . ] Het kan echter noodzakelijk blijken dat u een aantal aspecten van de installatieprocedures in het geval van bepaalde soorten ramen aan dient te passen. Maak gebruik van 4 schroeven (bijgesloten) en sluit de afvoeradapter raam aan op de kit raamschuif. Maak het regenscherm vast met behulp van eerder verwijderde twee schroeven, de pakkingen en de moeren. OPMERKING: de openingen in de kit raamschuif zijn aangebracht voor het bevestigen van het regenscherm voor horizontale en verticale installaties. A. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AMD092

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AMD092 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag