Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZM 8370/IX GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZM 8370/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKZM 8370/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZM 8370/IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKZM 8370/IX GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7322 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKZM 8370/IX ENERGIELABEL (119 ko)
   WHIRLPOOL AKZM 8370/IX RECEPTENBOEK (2173 ko)
   WHIRLPOOL AKZM 8370/IX PRODUCTFICHE (36 ko)
   WHIRLPOOL AKZM 8370/IX INSTALLATIE INSTRUCTIE (1669 ko)
   WHIRLPOOL AKZM 8370/IX RECEPTENBOEK (2173 ko)
   WHIRLPOOL AKZM 8370/IX INSTRUCTION FOR USE (7316 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKZM 8370/IXGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen; lees deze en volg deze te allen tijde op. Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke risico's voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven. Alle veiligheidswaarschuwingen worden voorafgegaan door het gevarensymbool en door de volgende termen: GEVAAR WAARSCHUWING Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden. Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details van het mogelijke risico dat aanwezig is en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Houd u strikt aan de volgende instructies: - Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert. [. . . ] Om het einde van de bereiding uit te stellen en daarmee ook het starten van de oven, gaat u als volgt te werk: 1. Zet de cursor ter hoogte van het tijdstip einde bereiding door aan de knop “Navigatie” te draaien. Druk op toets om de parameter te selecteren: het tijdstip van het einde van de bereiding gaat knipperen. Verander het tijdstip voor het einde van de bereiding door aan de knop “Navigatie” te draaien tot de gewenste waarde bereikt is. Draai aan de knop “Navigatie” tot de cursor ter hoogte van “Start” staat en druk daarna op toets . Het display geeft aan op welk niveau het gerecht geplaatst moet worden. De oven begint met de bereiding na een wachttijd die berekend wordt op basis van de ingestelde eindtijd (bijvoorbeeld: als een gerecht een bereidingsduur van 20 minuten heeft en als eindtijd 20:10 is ingesteld, dan begint de oven om 19:50 met de bereiding). OPMERKING: Tijdens de wachtfase kunt u de oven ook handmatig starten door aan de knop “Navigatie” te draaien tot de cursor ter hoogte van “Start” staat en op te drukken. U kunt de ingestelde waarden (temperatuur, steunhoogte grill, bereidingstijd) op ieder gewenst moment wijzigen zoals beschreven in de voorgaande paragrafen. INDICATIE VAN DE RESTWARMTE BINNENIN DE OVEN (INDIEN AANWEZIG) 168° Restwarmte 19:42 Na afloop van elke bereiding, of na het uitschakelen van de oven, verschijnt als de temperatuur in de oven hoog is op het display van enkele modellen de temperatuur van dat moment, en de balk die laat zien dat de oven afkoelt. Wanneer de binnenkant van de oven afgekoeld is, verschijnt op het display weer het huidige tijdstip. NL83 KOOKWEKKER 00 : 00 : 00 (UU) (MM) (SS) 00 : 30 : 00 (UU) (MM) (SS) 01 : 09 : 00 Kookwekker Draai +/- om de timer in te stellen n op ✓ om te starten Draai +/- om de timer in te stellen n op ✓ om te starten Deze functie kan alleen gebruikt worden als de oven uitstaat en is bijvoorbeeld handig om de kooktijd van pasta in te stellen. Druk, als de oven uitgeschakeld is, op toets : op het display verschijnt “00:00:00”. Draai aan de knop “Navigatie” om de gewenste tijd in te stellen. Als de ingestelde tijd is verstreken, verschijnt “00:00:00” op het display en klinkt er een geluidssignaal. U kunt de tijd verlengen door deze opnieuw in te stellen, of de kookwekker uitschakelen door op toets te drukken (op het display verschijnt de huidige tijd). RECEPTEN Dankzij de “Sixth Sense” technologie kunt u 30 vooraf ingestelde recepten gebruiken met de ideale bereidingsfunctie en temperatuur. U hoeft zich alleen aan de ingrediënten en de bereiding van het gerecht in het bijgeleverde kookboek te houden. Volg voor de rest de volgende instructies: Dessert Vlees Vis 6th Sense: Druk op ✓ om de recepten te bekijken Dessert Vlees Vis 6th Sense: Druk op ✓ om de recepten te bekijken Kebab Varkenskarbonades Varkensschenkel 6th Sense: Zie kookboek voor de beschrijving Kebab Varkenskarbonades Varkensschenkel 6th Sense: Zie kookboek voor de beschrijving Automatisch REGELING - 00:32 BEREIDINGSTIJD Varkenskarbonades Start 19:20 EINDTIJD Plaats voedsel op niveau 3 Druk op ✓ als u klaar bent 1. 7. Kies “RECEPTEN” door aan de knop “Functies” te draaien. Kies het gewenste recept door aan de knop “Navigatie” te draaien. Bevestig uw keuze met de toets : op het display verschijnt de indicatieve bereidingstijd. Zet het gerecht in de oven en draai aan de knop “Navigatie” tot de cursor ter hoogte van “Start” staat en druk daarna op toets . Het display geeft aan op welk niveau het gerecht geplaatst moet worden. Zie de betreffende paragraaf voor het uitstellen van de start van de bereiding. Draai het voedsel a. u. b. Bereiding bijna voltooid Controleer het gerecht Bereiding geëindigd om19:45 Druk op ^ om te verlengen Bereiden OPMERKING: sommige gerechten moeten halverwege de bereidingstijd omgekeerd of doorgeroerd worden: de oven geeft een geluidssignaal en op het display verschijnt wat u moet doen. [. . . ] De temperaturen en de bereidingstijden zijn indicatief en hangen af van de hoeveelheid voedsel en het type schaal. Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires te gebruiken en indien mogelijk taartvormen of ovenschalen van donker metaal. U kunt ook pannen of vuurvaste of aardewerk schalen gebruiken; de bereidingstijden zijn dan iets langer. Volg voor de beste resultaten zorgvuldig de aanwijzingen in de bereidingstabel met betrekking tot de bijgeleverde schalen en de verschillende steunhoogtes. Het tegelijkertijd bereiden van verschillende gerechten Met de functie “HETE LUCHT” kunt u gelijktijdig verschillende gerechten bereiden (bijvoorbeeld: vis en groenten) die dezelfde temperatuur vereisen, op verschillende steunhoogtes. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKZM 8370/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKZM 8370/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag