Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZM 834/IX INSTALLATIE INSTRUCTIE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZM 834/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKZM 834/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZM 834/IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKZM 834/IX INSTALLATIE INSTRUCTIE: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (791 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKZM 834/IX PRODUCTFICHE (36 ko)
   WHIRLPOOL AKZM 834/IX ENERGIELABEL (119 ko)
   WHIRLPOOL AKZM 834/IX PROGRAM CHART (6982 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKZM 834/IXINSTALLATIE INSTRUCTIE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd u strikt aan de volgende aanwijzingen: de stekker van het apparaat moet altijd uit het stopcontact getrokken zijn voordat welke installatiehandeling dan ook verricht wordt. Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het apparaat, behalve als dit expliciet aangegeven wordt in de gebruikshandleiding. De voedingskabel van het apparaat moet lang genoeg zijn om het apparaat vanuit de inbouwpositie in het meubel te kunnen aansluiten op het stopcontact van de netvoeding. [. . . ] Het plaatsen van de andere accessoires, zoals de opvangbak en de bakplaat voor koekjes gebeurt op precies dezelfde manier. Het uitstekende gedeelte op de bak en de plaat zorgt voor de blokkering. WAARSCHUWING Gebruik, wanneer u het gerecht na de bereiding uit de oven haalt, ovenwanten en let erop dat u de binnenkant van de deur niet aanraakt die onverwacht dicht zou kunnen gaan, waardoor brandwonden veroorzaakt kunnen worden. BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL Recepten Traditioneel Speciale functies Traditionele bereidingsfuncties (manueel) AANRAAKTOETSEN: druk op het betreffende symbool om de toets te gebruiken (u hoeft niet hard te drukken). Aan/Uit om het HOOFDMENU te openen of om terug te keren naar het beginscherm om de 10 meest gebruikte functies te openen om terug te keren naar het vorige scherm en om door de functies/opties te navigeren of vooringestelde waarden te regelen om de instellingen te selecteren en te bevestigen om de bereiding te starten NL59 OVERZICHT FUNCTIES Nadat de oven ingeschakeld is geeft het display door op te drukken de volgende indicaties weer. A B Recepten Traditioneel Speciale functies Traditionele bereidingsfuncties (manueel) C D A. D. Afbeelding van de gemarkeerde functie Gemarkeerde functie die geselecteerd kan worden door te drukken op Andere beschikbare functies Beschrijving van de gemarkeerde functie DETAILS FUNCTIE Nadat u de gewenste functie heeft geselecteerd, geeft het display door op details weer. Gebraden kip te drukken andere opties en 180°C Geen voorverw. BEREIDINGSTIJD Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 00:00 00:00 EINDTIJD Om tussen de verschillende zones heen en weer te gaan gebruikt u de pijltoetsen en : de waarden die gewijzigd kunnen worden verschijnen in een groter lettertype en in donkerder grijs. Druk op om de waarde te selecteren, wijzig de waarde met en en bevestig deze met de toets . EERSTE GEBRUIK - SELECTEREN VAN DE TAAL EN INSTELLEN VAN DE TIJD Voor een correct gebruik van de oven moet u bij de eerste inschakeling de gewenste taal selecteren en de actuele tijd instellen. Druk op : het display geeft een lijst met de eerste drie beschikbare talen weer. Als u de gewenste taal gemarkeerd heeft, drukt u op om deze te selecteren. Nadat u de taal geselecteerd heeft, geeft het display knipperend 12:00 aan. Bevestig de instelling door op te drukken: het display geeft de lijst met functies weer. NL60 KEUZE VAN DE BEREIDINGSFUNCTIES Recepten Hete lucht Traditioneel Speciale functies Traditionele bereidingsfuncties (manueel) Turbo hete lucht Snel voorverwarmen Traditionele bereidingsfuncties (manueel) 1. 2. 3. Druk op als de oven uitgeschakeld is; op het display verschijnen de bereidingsfuncties. Druk op de toetsen en om door de verschillende mogelijkheden te navigeren: de functie die u kunt selecteren wordt in donkerder grijs weergegeven op het display. Op het eind van de voorverwarmingsfase selecteert de oven automatisch de statische functie . Als u een andere bereidingsfunctie wilt instellen, druk dan op 4. en selecteer de gewenste functie. NL62 INSTELLING VAN DE BEREIDINGSDUUR Hete lucht 180°C Geen voorverw. BEREIDINGSTIJD Hete lucht 180°C Geen voorverw. BEREIDINGSTIJD Hete lucht Bereiden 180°C 00:29 BEREIDINGSTIJD 00:00 19:30 EINDTIJD 00:30 19:30 EINDTIJD 19:30 EINDTIJD Hete lucht Voltooid! 180°C 00:00 BEREIDINGSTIJD 19:30 EINDTIJD Met deze functie kunt u gerechten gedurende een ingestelde tijd bereiden, van minimaal 1 minuut tot de maximale tijd van de geselecteerde functie, waarna de oven automatisch uitgeschakeld wordt. Stel de functie in door naar “Bereidingstijd” te gaan met de toetsen en . Druk op toets om de parameter te selecteren; “00:00” gaat knipperen op het display. Verander de waarde met de toetsen en tot de gewenste bereidingsduur verschijnt. Bevestig de gekozen waarde met . EEN BRUIN KORSTJE GEVEN Na afloop van de bereiding wordt, voor de functies waarbij dat kan, op het display de mogelijkheid weergegeven om uw gerecht een oppervlakkig bruin korstje te geven. Deze functie kan alleen geactiveerd worden als u een bereidingstijd hebt ingesteld. Bruinen Bezig Bruinen Voltooid! Bereiding geëindigd op19:30 ^ v. bruinen Bruinen geëindigd op 19:36 00:05 BEREIDINGSTIJD 19:36 EINDTIJD 00:00 BEREIDINGSTIJD 19:36 EINDTIJD Als de bereidingstijd is afgelopen, verschijnt op het display “^ v. Door op de toets te drukken, start de oven een bruiningsfase voor de duur van 5 minuten. Deze functie kan slechts éénmaal geactiveerd worden. NL63 INSTELLEN VAN HET TIJDSTIP EINDE BEREIDING / UITGESTELDE START U kunt de gewenste eindtijd instellen en het starten van de oven met maximaal 23 uur en 59 minuten uitstellen, te beginnen vanaf de actuele tijd. Deze instelling is alleen beschikbaar als u de oven niet wilt voorverwarmen bij de gekozen functie. Hete lucht 180°C Geen voorverw. BEREIDINGSTIJD Hete lucht 180°C Geen voorverw. BEREIDINGSTIJD Hete lucht Start uitgesteld 180°C 01:14 BEREIDINGSTIJD 00:30 19:45 EINDTIJD 00:30 21:00 EINDTIJD 21:00 EINDTIJD Hete lucht Start uitgesteld Hete lucht Bereiden 180°C 00:00 BEREIDINGSTIJD 180°C 21:00 00:29 BEREIDINGSTIJD 21:00 EINDTIJD EINDTIJD Na het instellen van de bereidingsduur verschijnt de tijd waarop de bereiding eindigt op het display (bijvoorbeeld 19:45). [. . . ] aardappelen TURBO GRILL - 3 Gemiddeld 45-55 Gegratineerde groenten TURBO GRILL - 3 Hoog 10-15 Lasagne en vlees HETE LUCHT - 1-4 200 50-100 Vlees en aardappelen HETE LUCHT - 1-4 200 45-100 Vis en groente HETE LUCHT - 1-4 180 30-50 NL72 Recept Functie Voorver- Steunhoogte warmen (van onder) 3 Temperatuur (°C) auto Tijd (min) 10-15 Accessoires Opvangbak/bakplaat of rooster Steunhoogte 4: ovenschaal op rooster Steunhoogte 1: opvangbak of bakplaat Steunhoogte 5: ovenschaal op rooster - 1-4 auto 15-20 Diepvriespizza’s BEVROREN VOEDSEL 1-3-5 auto 20-30 Steunhoogte 3: opvangbak of bakplaat Steunhoogte 1: ovenschaal op rooster Steunhoogte 5: ovenschaal op rooster Steunhoogte 4: opvangbak of bakplaat Steunhoogte 3: opvangbak of bakplaat Steunhoogte 1: ovenschaal op rooster - 1-3-4-5 auto 20-30 NL73 Tabel Geteste recepten (in overeenstemming met de norm IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 en DIN 3360-12:07:07) Recept Functie Voorver- Steunhoogte Temperatuur Tijd warmen (van onder) (°C) (min) 3 1-4 170 160 20-30 20-30 Accessoires en opmerkingen IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8. 4. 1 Koekjes van kruimeldeeg (Shortbread) CONVENTIONEEL HETE LUCHT Opvangbak / bakplaat Steunhoogte 4: bakplaat Steunhoogte 1: opvangbak IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8. 4. 2 CONVENTIONEEL HETE LUCHT - 3 1-4 170 160 25-35 30-40 Opvangbak / bakplaat Steunhoogte 4: bakplaat Steunhoogte 1: opvangbak Steunhoogte 5: ovenschaal op rooster Kleine cakejes (Small cakes) HETE LUCHT - 1-3-5 160 35-45 Steunhoogte 3: bakplaat Steunhoogte 1: opvangbak IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8. 5. 1 Cake (Fatless sponge CONVENTIONEEL cake) IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 8. 5. 2 CONVENTIONEEL - 2 170 30-40 Taartvorm op rooster - 2/3 1-4 185 175 70-90 75-95 Taartvorm op rooster Steunhoogte 4: taartvorm op rooster Steunhoogte 1: taartvorm op rooster Twee appeltaarten (Two apple pies) HETE LUCHT IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 9. 1. 1 Toast GRILL - 5 Hoog 3-5 Rooster IEC 60350:99+A1:05 +A2:08 § 9. 2. 1 Burgers DIN 3360-12:07 § 6. 5. 2. 3 Appeltaart, taart in vorm (Apple pie, cake in tin) DIN 3360-12:07 § 6. 6 Varkensbraadstuk (Pork Roast) MAXI COOKING CONVENTIONEEL HETE LUCHT GRILL - 5 Hoog 20-30 Steunhoogte 5: rooster (draai het voedsel halverwege de bereidingstijd om) Steunhoogte 4: opvangbak met water - 3 1-4 180 160 35-45 55-65 Opvangbak / bakplaat Steunhoogte 4: bakplaat Steunhoogte 1: opvangbak - 2 170 110-150 Steunhoogte 2: opvangbak DIN 3360-12:07 annex C CONVENTIONEEL - 3 1-4 170 170 40-50 45-55 Opvangbak / bakplaat Steunhoogte 4: bakplaat Steunhoogte 1: opvangbak Platte taart (Flat cake) HETE LUCHT In de bereidingstabel worden de ideale functies en temperaturen gegeven voor de beste resultaten voor elk type recept. Als u een gerecht wilt bereiden met de geventileerde functie op één steunhoogte, wordt geadviseerd de derde steunhoogte te gebruiken en dezelfde temperatuur als voor “HETE LUCHT” op meerdere steunhoogtes. Laat bij grillen 3-4 cm van de voorste rand van het rooster vrij om dit na afloop van de bereiding makkelijker eruit te kunnen halen. NL74 GEBRUIKSADVIEZEN EN -SUGGESTIES Lezen van de bereidingstabel De tabel geeft aan welke functie het best gebruikt kan worden voor een bepaald gerecht, dat op één of meerdere steunhoogtes tegelijk kan worden bereid. De bereidingstijden gelden vanaf het moment dat het gerecht in de oven wordt gezet, zonder de voorverwarmingstijd (indien nodig). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKZM 834/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKZM 834/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag