Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZM 756/IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZM 756/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKZM 756/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZM 756/IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKZM 756/IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6768 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKZM 756/IX PRODUCTFICHE (36 ko)
   WHIRLPOOL AKZM 756/IX ENERGIELABEL (118 ko)
   WHIRLPOOL AKZM 756/IX INSTALLATIE INSTRUCTIE (1669 ko)
   WHIRLPOOL AKZM 756/IX PROGRAM CHART (6854 ko)
   WHIRLPOOL AKZM 756/IX INSTRUCTION FOR USE (6851 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKZM 756/IXPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde moeten worden gelezen en opgevolgd. Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke risico’s voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven. Alle veiligheidsberichten worden voorafgegaan door het waarschuwingssymbool en door de volgende termen: GEVAAR WAARSCHUWING Duidt op een gevaarlijke situatie die ernstig letsel veroorzaakt. Duidt op een gevaarlijke situatie die ernstig letsel kan veroorzaken. Alle veiligheidsberichten geven het mogelijke gevaar aan en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Houd u strikt aan de volgende instructies: Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert. [. . . ] Als de voorgestelde parameters overeenkomen met de gewenste instellingen, drukt u op de toets . Om ze te wijzigen gaat u te werk zoals hierna is beschreven. INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR/GRILLVERMOGEN Ga als volgt te werk om de temperatuur of het grillvermogen te wijzigen: 1. Draai de knop “Navigatie” tot de gewenste waarde wordt weergegeven. De oven bevestigt de keuze automatisch nadat er 10 seconden zijn verstreken na de laatste handeling. NL40 SNEL VOORVERWARMEN 1. 3. Kies de functie Snel voorverwarmen door de knop “Functies” op het symbool te zetten. 4. Bevestig met de toets : de instellingen verschijnen op het display. Als de temperatuur overeenkomt met de gewenste temperatuur, druk dan op de toets . Om de instelling te wijzigen gaat u te werk zoals beschreven in de vorige paragrafen. Als de ingestelde temperatuur bereikt is, dan wordt de melding vervangen door de bijbehorende waarde (bijv. Na afloop van de voorverwarmingsfase selecteert de oven automatisch de statische functie . Als u een andere bereidingsfunctie wilt instellen, draai dan aan de knop “Functies” en selecteer de gewenste functie. INSTELLING VAN DE BEREIDINGSDUUR Met deze functie kunt u gerechten gedurende een ingestelde tijd bereiden, van minimaal 1 minuut tot de maximale tijd van de geselecteerde functie, waarna de oven automatisch uitgeschakeld wordt. 1. Nadat u de temperatuur bevestigd heeft, gaat het symbool knipperen. 2. Draai aan de knop Instelling tot de gewenste bereidingsduur wordt weergegeven. De oven bevestigt de keuze automatisch nadat er 10 seconden zijn verstreken na de laatste handeling. INSTELLEN VAN HET TIJDSTIP EINDE BEREIDING / UITGESTELDE START BELANGRIJK: de instelling uitgestelde start is niet beschikbaar voor de volgende functies: SNEL VOORVERWARMEN, BROOD/PIZZA, HETELUCHT VOORZICHTIG. OPMERKING: met deze instelling wordt de gekozen temperatuur meer geleidelijk bereikt, daarom worden de bereidingstijden iets langer ten opzichte van de tijden die in de bereidingstabel zijn vermeld. U kunt de gewenste eindtijd instellen en het starten van de oven met maximaal 23 uur en 59 minuten uitstellen, te beginnen vanaf het huidige tijdstip. Na het instellen van de bereidingsduur verschijnt de tijd waarop de bereiding eindigt op het display (bijvoorbeeld 15:45) en gaat het symbool knipperen. Om het einde van de bereiding uit te stellen en daarmee ook het starten van de oven, gaat u als volgt te werk: 1. Draai aan de knop “Navigatie” tot het tijdstip waarop u de bereiding wilt beëindigen (bijvoorbeeld 16:00) wordt weergegeven. Bevestig de gekozen waarde door op toets te drukken: de twee puntjes van het uur van het tijdstip einde bereiding knipperen, om aan te geven dat de instelling correct is uitgevoerd. De oven zal automatisch later gestart worden om de bereiding op het ingestelde tijdstip te voltooien. U kunt de ingestelde waarden (temperatuur, niveau van de grill, bereidingstijd) te allen tijde wijzigen met behulp van de toets om terug te gaan, de knop “Navigatie” om de waarden te wijzigen en de toets om te bevestigen. INDICATIE VAN DE RESTWARMTE BINNENIN DE OVEN Na afloop van elke bereiding, of na het uitschakelen van de oven, verschijnt, als de temperatuur in de oven hoger dan 50 °C is, op het display de melding HOT met de temperatuur van dat moment. Als de restwarmte onder de 50 °C daalt, verschijnt het tijdstip van de dag weer op het display. NL41 KOOKWEKKER Deze functie kan alleen gebruikt worden als de oven uitstaat en is bijvoorbeeld handig om de kooktijd van pasta in te stellen. Met de knop “Functies” op nul, draait u de knop “Navigatie” tot de gewenste tijdsduur wordt weergegeven. Als de ingestelde tijd is verstreken, verschijnt “0:00” op het display en klinkt er een geluidssignaal. [. . . ] De temperaturen en de bereidingstijden zijn indicatief en hangen af van de hoeveelheid voedsel en het type schaal. Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires te gebruiken en indien mogelijk taartvormen of ovenschalen van donker metaal. U kunt ook pannen of vuurvaste of aardewerk schalen gebruiken; de bereidingstijden zijn dan iets langer. Volg voor de beste resultaten zorgvuldig de aanwijzingen in de bereidingstabel met betrekking tot de bijgeleverde schalen en de verschillende steunhoogtes. Het tegelijkertijd bereiden van verschillende gerechten Met de functie “HETELUCHT VOORZICHTIG” kunt u tegelijkertijd verschillende gerechten bereiden (bijvoorbeeld: vis en groenten) die dezelfde bereidingstijd hebben, op verschillende steunhoogtes. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKZM 756/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKZM 756/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag