Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZM 755/IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZM 755/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKZM 755/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZM 755/IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKZM 755/IX PRODUCT-INFORMATIEBLAD: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7124 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKZM 755/IX PRODUCTFICHE (36 ko)
   WHIRLPOOL AKZM 755/IX ENERGIELABEL (119 ko)
   WHIRLPOOL AKZM 755/IX PROGRAM CHART (7170 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKZM 755/IXPRODUCT-INFORMATIEBLAD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzingen, die te allen tijde moeten worden gelezen en opgevolgd. Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke risico’s voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven. Alle veiligheidsberichten worden voorafgegaan door het waarschuwingssymbool en door de volgende termen: GEVAAR WAARSCHUWING Duidt op een gevaarlijke situatie die ernstig letsel veroorzaakt. Duidt op een gevaarlijke situatie die ernstig letsel kan veroorzaken. Alle veiligheidsberichten geven het mogelijke gevaar aan en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Houd u strikt aan de volgende instructies: Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert. [. . . ] OPMERKING: zie voor het overzicht en de beschrijving van de functies de specifieke tabel op pag. I. Weergave van de actieve verwarmingselementen voor de verschillende functies Symbolen met betrekking tot het tijdsbeheer: timer, bereidingsduur, tijdstip einde bereiding, huidig tijdstip Informatie met betrekking tot de voorgekozen functies Automatische functie BROOD/PIZZA gekozen Indicatie ovendeur gesloten tijdens de automatische reinigingscyclus (pyrolyse) Binnentemperatuur oven Pyrolysefunctie Bruiningsgraad Speciale functies: ontdooien, warmhouden, laten rijzen INSCHAKELING VAN DE OVEN - INSTELLING HUIDIG TIJDSTIP Nadat de oven is aangesloten op het elektriciteitsnet, moet het huidige tijdstip worden ingesteld. Draai de knop “Navigatie” tot het juiste uur wordt weergegeven. Druk op de toets om te bevestigen; Op het display knipperen de twee cijfers die de minuten aangeven. Draai de knop “Navigatie” tot de juiste minuten worden weergegeven. Zie, om het huidige tijdstip te wijzigen, bijvoorbeeld na een stroomuitval, de volgende paragraaf (INSTELLINGEN). KEUZE VAN DE BEREIDINGSFUNCTIES 1. 2. Draai de knop “Functies” op de voorgekozen functie: de bereidingsinstellingen verschijnen op het display. Als de voorgestelde parameters overeenkomen met de gewenste instellingen, drukt u op de toets . Om ze te wijzigen gaat u te werk zoals hierna is beschreven. INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR/GRILLVERMOGEN Ga als volgt te werk om de temperatuur of het grillvermogen te wijzigen: 1. Draai de knop “Navigatie” tot de gewenste waarde wordt weergegeven. De oven bevestigt de keuze automatisch nadat er 10 seconden zijn verstreken na de laatste handeling. NL40 SNEL VOORVERWARMEN 1. 3. Kies de functie Snel voorverwarmen door de knop “Functies” op het symbool te zetten. 4. Bevestig met de toets : de instellingen verschijnen op het display. Als de temperatuur overeenkomt met de gewenste temperatuur, druk dan op de toets . Om de instelling te wijzigen gaat u te werk zoals beschreven in de vorige paragrafen. Als de ingestelde temperatuur bereikt is, dan wordt de melding vervangen door de bijbehorende waarde (bijv. Na afloop van de voorverwarmingsfase selecteert de oven automatisch de statische functie . Als u een andere bereidingsfunctie wilt instellen, draai dan aan de knop “Functies” en selecteer de gewenste functie. INSTELLING VAN DE BEREIDINGSDUUR Met deze functie kunt u gerechten gedurende een ingestelde tijd bereiden, van minimaal 1 minuut tot de maximale tijd van de geselecteerde functie, waarna de oven automatisch uitgeschakeld wordt. 1. Nadat u de temperatuur bevestigd heeft, gaat het symbool knipperen. 2. Draai aan de knop “Navigatie” tot de gewenste bereidingsduur wordt weergegeven. De oven bevestigt de keuze automatisch nadat er 10 seconden zijn verstreken na de laatste handeling. INSTELLEN VAN HET TIJDSTIP EINDE BEREIDING / UITGESTELDE START BELANGRIJK: de instelling uitgestelde start is niet beschikbaar voor de volgende functies: SNEL VOORVERWARMEN, BROOD/PIZZA. OPMERKING: met deze instelling wordt de gekozen temperatuur meer geleidelijk bereikt, daarom worden de bereidingstijden iets langer ten opzichte van de tijden die in de bereidingstabel zijn vermeld. U kunt de gewenste eindtijd instellen en het starten van de oven met maximaal 23 uur en 59 minuten uitstellen, te beginnen vanaf het huidige tijdstip. Na het instellen van de bereidingsduur verschijnt de tijd waarop de bereiding eindigt op het display (bijvoorbeeld 15:45) en gaat het symbool knipperen. Om het einde van de bereiding uit te stellen en daarmee ook het starten van de oven, gaat u als volgt te werk: 1. [. . . ] De temperaturen en de bereidingstijden zijn indicatief en hangen af van de hoeveelheid voedsel en het type schaal. Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires te gebruiken en indien mogelijk taartvormen of ovenschalen van donker metaal. U kunt ook pannen of vuurvaste of aardewerk schalen gebruiken; de bereidingstijden zijn dan iets langer. Volg voor de beste resultaten zorgvuldig de aanwijzingen in de bereidingstabel met betrekking tot de bijgeleverde schalen en de verschillende steunhoogtes. Het tegelijkertijd bereiden van verschillende gerechten Met de functie “TURBO HETE LUCHT” kunt u tegelijkertijd verschillende gerechten bereiden (bijvoorbeeld: vis en groenten) die dezelfde bereidingstijd hebben, op verschillende steunhoogtes. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKZM 755/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKZM 755/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag