Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZM 7540/IX GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZM 7540/IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKZM 7540/IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZM 7540/IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKZM 7540/IX GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6513 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKZM 7540/IX RECEPTENBOEK (2271 ko)
   WHIRLPOOL AKZM 7540/IX PRODUCTFICHE (36 ko)
   WHIRLPOOL AKZM 7540/IX ENERGIELABEL (119 ko)
   WHIRLPOOL AKZM 7540/IX INSTALLATIE INSTRUCTIE (1669 ko)
   WHIRLPOOL AKZM 7540/IX RECEPTENBOEK (2271 ko)
   WHIRLPOOL AKZM 7540/IX INSTRUCTION FOR USE (6504 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKZM 7540/IXGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen; lees deze en volg deze te allen tijde op. Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke risico's voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven. Alle veiligheidswaarschuwingen worden voorafgegaan door het gevarensymbool en door de volgende termen: GEVAAR WAARSCHUWING Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden. Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details van het mogelijke risico dat aanwezig is en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Houd u strikt aan de volgende instructies: - Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert. [. . . ] Nadat u de taal geselecteerd heeft, geeft het display knipperend 12:00 aan. Bevestig de instelling door op te drukken. KEUZE VAN DE BEREIDINGSFUNCTIES 180C TEMPERATURE --:-COOK TIME 180C TEMPERATURE --:-COOK TIME Yes PREHEAT Convection Bake --:-END TIME Yes PREHEAT Convection Bake --:-END TIME Start Start 1. 2. 3. Draai aan de knop ?Functies?wanneer de oven is uitgeschakeld; op het display worden de bereidingsfuncties of de bij elke functie horende submenu's weergegeven. N. B. :zie de tabel op pagina 103 en 104 voor de lijst en een beschrijving van de functies. door de verschillende beschikbare mogelijkheden bladeren: de gekozen functie wordt in het wit aangegeven in het midden van het display. Als de voorgeselecteerde waarden goed zijn, draait u aan de knop ?Navigatie?staat en drukt u op de toets ; ga in andere gevallen verder zoals hierboven aangegeven om de waarden te wijzigen. --:-COOK TIME INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR/GRILLVERMOGEN 180C TEMPERATURE 180C TEMPERATURE --:-COOK TIME No PREHEAT Conventional --:-END TIME No PREHEAT Conventional --:-END TIME Start Start 200C TEMPERATURE --:-COOK TIME 200C TEMPERATURE --:-COOK TIME No PREHEAT Conventional --:-END TIME No PREHEAT Conventional --:-END TIME Start Start Ga als volgt te werk om de temperatuur of het grillvermogen te wijzigen: 1. Controleer of de cursor naast de temperatuurwaarde staat (zone 3); druk op toets om de parameter te selecteren die u wilt wijzigen: de temperatuurwaarden gaan knipperen. Het display geeft aan op welk niveau het gerecht geplaatst moet worden. De ingestelde temperatuur kan op dezelfde manier ook tijdens de bereiding veranderd worden. Als de bereiding voltooid is, verschijnt het bericht ?einde bereiding?. op 0 (nul) te draaien, of de bereiding verlengen door de knop ?Navigatie?Bij het uitschakelen verschijnt er een balk op het display die de huidige temperatuur in de oven aangeeft. NL98 VOORVERWARMING VAN DE OVENRUIMTE 200C TEMPERATURE --:-COOK TIME 200C TEMPERATURE --:-COOK TIME No PREHEAT Conventional --:-END TIME No PREHEAT Conventional --:-END TIME Start Start 200C TEMPERATURE --:-COOK TIME 200C TEMPERATURE --:-COOK TIME Yes PREHEAT Conventional --:-END TIME Yes PREHEAT Conventional --:-END TIME Start Start Als u de oven wilt voorverwarmen moet u de voorselectie van de oven als volgt wijzigen: 1. Bevestig de instelling met de toets . SNEL VOORVERWARMEN 180C Frozen Food Defrost Warm Keeping Specials: For defrosting food TEMPERATURE Turn +/- to adjust . . . Start Ga als volgt te werk om de oven snel voor te verwarmen: 1. Als de voorgestelde temperatuur de gewenste is, draait u aan de knop ?Navigatie?staat en drukt u op de toets ; Om de instelling te wijzigen gaat u te werk zoals beschreven in de vorige paragrafen. Een geluidssignaal geeft aan dat de oven de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Na afloop van de voorverwarmingsfase selecteert de oven automatisch de statische functie . Als u een andere bereidingsfunctie wilt instellen, draai dan aan de knop ?Functies?en selecteer de gewenste functie. INSTELLING VAN DE BEREIDINGSDUUR 180C TEMPERATURE --:-COOK TIME 180C TEMPERATURE - 00:30 HH:MM No PREHEAT Conventional --:-END TIME No PREHEAT Conventional 19:01 END TIME Start Start 180C TEMPERATURE 00:01 HH:MM 180C TEMPERATURE - 00:30 COOK TIME No PREHEAT Conventional 19:01 END TIME No PREHEAT Conventional 19:20 END TIME Start Start Met deze functie kunt u gerechten gedurende een ingestelde tijd bereiden, van minimaal 1 minuut tot de maximale tijd van de geselecteerde functie, waarna de oven automatisch uitgeschakeld wordt. Bevestig de gekozen waarde met . EEN BRUIN KORSTJE GEVEN Na afloop van de bereiding wordt, voor de functies waarbij dat kan, op het display de mogelijkheid weergegeven om uw gerecht een oppervlakkig bruin korstje te geven. [. . . ] Volg voor de beste resultaten zorgvuldig de aanwijzingen in de bereidingstabel met betrekking tot de bijgeleverde schalen en de verschillende steunhoogtes. Het tegelijkertijd bereiden van verschillende gerechten Met de functie ?TURBO GEVENTILEERD?kunt u tegelijkertijd verschillende gerechten bereiden (bijvoorbeeld: vis en groenten) die dezelfde bereidingstijd hebben, op verschillende steunhoogtes. Haal de gerechten die klaar zijn uit de oven en laat de gerechten die meer tijd nodig hebben in de oven staan. Gebak Bak fijn gebak met de statische functie op n niveau. Gebruik taartvormen van zwart metaal en zet deze altijd op het bijgeleverde rooster. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKZM 7540/IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKZM 7540/IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag