Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ520WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ520WH. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKZ520WH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ520WH te teleladen.


WHIRLPOOL AKZ520WH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (21099 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKZ520WH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd u strikt aan de volgende instructies: - Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet alvorens installatiewerkzaamheden te verrichten. - Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gespecialiseerd monteur, volgens de instructies van de fabrikant en in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsvoorschriften. Geen enkel deel van het apparaat mag gerepareerd of vervangen worden, tenzij dit specifiek in de gebruikshandleiding is beschreven. - De voedingskabel moet door een gespecialiseerd elektricien worden vervangen. [. . . ] Schakel deze functie met regelmatige intervallen in (nadat u minimaal 2-3 keer achter elkaar vlees heeft gebraden in de oven). Standaardcyclus (PYRO): garandeert een grondige reiniging als de oven zeer vuil is. € In ieder geval wordt geadviseerd om na een bepaald aantal bereidingen en op basis van de hoeveelheid vuil, een zelfreinigingscyclus uit te voeren. OPMERKING: tijdens de pyrolysefunctie blijft de deur van de oven geblokkeerd en kan deze niet geopend worden tot de temperatuur binnenin de ovenruimte een veilig niveau heeft bereikt. Til de twee vergrendelingen van de scharnieren omhoog en naar voren tot ze niet verder kunnen (Fig. Sluit de deur tot de blokkering (A), til hem op (B) en draai hem (C) tot de deur loshaakt (D) (Fig. Om het verwarmingselement terug te plaatsen tilt u het op, trekt u het voorzichtig naar u toe en legt u het op de daarvoor bestemde zittingen aan de zijkant. 6), vervang het lampje (zie de opmerking voor het type lampje) en draai het beschermkapje weer vast. Duw het beschermkapje met een platte schroevendraaier naar buiten en verwijder het (Fig. Plaats het beschermkapje terug en duw het tegen de wand om het op de juiste manier te bevestigen (Fig. INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR/GRILLVERMOGEN Ga als volgt te werk om de temperatuur of het grillvermogen te wijzigen: 1. NL53 SELECTIE SPECIALE FUNCTIES Door de wijzer van de knop “Functies” ter hoogte van het symbool te zetten, opent u een submenu dat vijf speciale functies bevat. Om een van deze functies nader te bekijken, te selecteren of te starten, gaat u als volgt te werk: 1. Draai de knop “Functies” op het symbool : op het display wordt “DEFROST” en het symbool dat bij deze functie hoort weergegeven. Draai aan de knop “Navigatie” om de lijst met functies te doorlopen; hun naam is in het Engels vermeld: DEFROST (ontdooien), KEEP WARM (warmhouden), RISING (rijzen), MEAT SLOW COOKING (slow cooking vlees), FISH SLOW COOKING (slow cooking vis). EEN BRUIN KORSTJE GEVEN Na afloop van de bereiding wordt, voor de functies waarbij dat kan, op het display de mogelijkheid weergegeven om uw gerecht een bruin korstje te geven. Deze functie kan alleen geactiveerd worden als u een bereidingstijd hebt ingesteld. Als de bereidingstijd is afgelopen, verschijnt op het display: “PRESS TO TO BROWN” (druk op om een bruin korstje te geven). Door op de toets 3 te drukken, start de oven een bruiningsfase voor de duur van 5 minuten. SELECTIE FUNCTIE BROOD/PIZZA Door de wijzer van de knop “Functies” ter hoogte van het symbool te zetten, opent u een submenu dat twee automatische bereidingsfuncties bevat voor “brood” en “pizza”. Draai de knop “Functies” op het symbool : op het display wordt “BREAD” (brood) weergegeven met hiernaast de melding AUTO. Draai aan de knop “Navigatie” om de gewenste temperatuur (tussen 180°C en 220°C) in te stellen en bevestig deze met de toets 3 . [. . . ] De bereidingstijden gelden vanaf het moment dat het gerecht in de oven wordt gezet, zonder de voorverwarmingstijd (indien nodig). De temperaturen en de bereidingstijden zijn indicatief en hangen af van de hoeveelheid voedsel en het type schaal. Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires te gebruiken en indien mogelijk taartvormen of ovenschalen van donker metaal. U kunt ook pannen of vuurvaste of aardewerk schalen gebruiken; de bereidingstijden zijn dan iets langer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKZ520WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKZ520WH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag