Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ 6220 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ 6220 IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKZ 6220 IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ 6220 IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKZ 6220 IX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11182 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKZ 6220 IX ENERGIELABEL (632 ko)
   WHIRLPOOL AKZ 6220 IX PRODUCTINFORMATIEBLAD (1180 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKZ 6220 IX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEDERLANDS INHOUDSOPGAVE CONFORMITEITSVERKLARING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 MILIEUTIPS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 GEREEDMAKING VAN HET MEUBEL VOOR INBOUW VAN DE OVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ACCESSOIRES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zet geen voedsel in de oven vóór het einde van het snelvoorverwarmingsprogramma. NL14 DE OVEN GEBRUIKEN 9  AUTOMATISCHE REINIGING VAN DE OVEN (ALLEEN BIJ BEPAALDE MODELLEN) De automatische reinigingsfunctie, indien aanwezig, kan variëren afhankelijk van het model dat u heeft gekocht. PYRO-REINIGINGSCYCLUS (indien aanwezig) Zie voor de beschrijving van deze functie ook de functietabel op pagina 18en het hoofdstuk "Reiniging" op pagina 24. SMARTCLEANTM REINIGINGSCYCLUS (indien aanwezig) Zie voor de beschrijving van deze functie ook de functietabel op pagina 18. Giet 200 ml water op de bodem van de ovenruimte wanneer de oven koud is en sluit de ovendeur. Open de speciale functies Draai Druk op rond om te selecteren. om te bevestigen. Druk op om te bevestigen. Draai rond om de gewenste voorgeprogrammeerde duur in te stellen. Druk op om de SMARTCLEANTM cyclus om het onmiddellijk te starten of druk op stellen (zie paragraaf 6). tijdstip voor beëindiging/uitgestelde start in te Druk op om de pyro-reinigingscyclus in te schakelen of druk op om het tijdstip voor beëindiging in te stellen (paragraaf 6). Draai rond om het gewenste tijdstip voor beëindiging in te stellen. om de automatische ovenreiniging te Verwijder na de cyclus al het resterende water in de oven en begin schoon te maken met een spons die met heet water vochtig is gemaakt (de reiniging is mogelijk niet effectief indien dit niet binnen 15 minuten gebeurt). Herhaal de SMARTCLEANTM cyclus bij zeer hardnekkig vuil en voeg een paar druppeltjes neutraal reinigingsmiddel toe bij het verwijderen van het vuil. OPMERKING: Te weinig of te veel water kan invloed hebben op de juiste werking van de cyclus. De duur van de reinigingscyclus kan niet ingesteld worden. OPMERKING: Tijdens het pyro-reinigingsprogramma wordt de ovendeur automatisch vergrendeld. Wanneer het icoontje verdwijnt, is de oven opnieuw helemaal gebruiksklaar. WAARSCHUWING -- Raak de oven niet aan tijdens de pyrolysecyclus. -- Houd de kinderen uit de buurt van de oven tijdens de pyrolysecyclus. -- Houd dieren uit de buurt tijdens en na de pyrolysecyclus. DE OVEN GEBRUIKEN GAARTHERMOMETER (ALLEEN BIJ BEPAALDE MODELLEN) De bijgeleverde gaarthermometer dient om de exacte temperatuur in het voedsel te meten tijdens de bereiding. De gaarthermometer kan alleen in bepaalde , bereidingsfuncties worden gebruikt (Statisch Hete lucht , Turbo hete lucht , Turbo Grill , th th 6 Sense Vlees en 6 Sense Maxicooking ). De correcte plaatsing van de thermometer is belangrijk om het gewenste bereidingsresultaat te kunnen bereiken. Steek de thermometer volledig in het malste gedeelte van het stuk vlees, zonder daarbij botten of vette gedeelten te raken (Fig. Voor gevogelte moet de thermometer dwars, in het midden van de borst, geplaatst worden, waarbij u er op moet letten dat de punt niet in een holle ruimte terecht komt (Fig. Indien het vlees erg onregelmatig gevormd is, moet u de bereiding controleren voordat u het gerecht uit te oven haalt. Sluit het uiteinde van de thermometer aan in de uitsparing in de rechterwand van de ovenruimte. Druk op om te bevestigen. NL15 Draai rond om de ovenruimtetemperatuur in te stellen. Tijdens het bereidingsprogramma geeft het display de doeltemperatuur van de gaarthermometer weer. Wanneer het vlees de ingestelde doeltemperatuur bereikt, stopt het bereidingsprogramma en het display geeft “End” weer. Om het bereidingsprogramma opnieuw te starten vanaf “End” kunt u door aan te draaien de doeltemperatuur van de gaarthermometer bijstellen zoals eerder uitgelegd wordt. [. . . ] 3. Sluit de oven weer aan op de netvoeding. VERWIJDEREN VAN DE DEUR 1. Open de deur helemaal. 2. Til de twee vergrendelingen van de scharnieren omhoog en naar voren tot ze niet verder kunnen (Fig. 3. Sluit de deur tot de blokkering (A), til hem op (B) en draai hem (C) tot de deur loshaakt (D) (Fig. 2 De deur weer terugplaatsen: 1. Plaats de scharnieren in de zittingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKZ 6220 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKZ 6220 IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag