Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ 548 IX GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ 548 IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKZ 548 IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ 548 IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKZ 548 IX GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6803 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKZ 548 IX PRODUCTFICHE (36 ko)
   WHIRLPOOL AKZ 548 IX ENERGIELABEL (119 ko)
   WHIRLPOOL AKZ 548 IX INSTRUCTION FOR USE (6768 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKZ 548 IXGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen; lees deze en volg deze te allen tijde op. Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke risico's voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven. Alle veiligheidswaarschuwingen worden voorafgegaan door het gevarensymbool en door de volgende termen: GEVAAR WAARSCHUWING Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden. Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details van het mogelijke risico dat aanwezig is en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Houd u strikt aan de volgende instructies: - Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert. [. . . ] Houd het draadrooster schuin op de blokkeerpositie “B” (Fig. Houd het draadrooster weer horizontaal en duw tot het helemaal in de oven zit “C” (Fig. Ga in omgekeerde volgorde te werk om het draadrooster uit de oven te halen. Het plaatsen van de andere accessoires, zoals de opvangbak en de bakplaat, gebeurt op precies dezelfde manier. Het uitstekende gedeelte op de bak en de plaat zorgt voor de blokkering. BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL ELEKTRONISCHE PROGRAMMEERUNIT DISPLAY DISPLAY 1 3 2 1. FUNCTIEKNOP: voor het in- en uitschakelen en selecteren van functies 2. NAVIGATIEKNOP: voor navigatie door de menu's, regeling van te voren ingestelde waarden N. B. : de knoppen zijn verzonken. SELECTIE-/BEVESTIGINGSTOETS N. B. : op het display verschijnt voor de aanwijzingen met betrekking tot deze toets. OVERZICHT FUNCTIES Door de knop “Functies” in willekeurig welke stand te zetten, wordt de oven ingeschakeld: Op het display worden de functies of de bij elke functie horende submenu's weergegeven. De submenu's zijn beschikbaar en kunnen gekozen worden door de knop op de functies GRILL, SPECIALE FUNCTIES, INSTELLINGEN, BROOD/PIZZA te zetten. N. B. : zie voor het overzicht en de beschrijving van de functies de specifieke tabel op 68. NL63 BESCHRIJVING DISPLAY I H G F A E B C D A. I. Weergave van de actieve verwarmingselementen voor de verschillende functies Symbolen met betrekking tot het tijdsbeheer: timer, bereidingsduur, tijdstip einde bereiding, huidig tijdstip Informatie met betrekking tot de voorkeuzefuncties Automatische functie BROOD/PIZZA gekozen Indicatie “deur vergrendeld” tijdens automatisch reinigen (niet beschikbaar op dit model) Binnentemperatuur oven Pyrolysefunctie (niet aanwezig op dit model) Bruin korstje geven Speciale functies: ontdooien, warmhouden, laten rijzen IN GEBRUIK NEMEN VAN DE OVEN - TAAL INSTELLEN Als de oven voor het eerst wordt ingeschakeld, verschijnt ENGLISH op het display. Draai aan de knop “Navigatie” tot de gewenste taal wordt weergegeven en druk op de knop 3 om deze te bevestigen. INSCHAKELEN VAN DE OVEN - INSTELLING HUIDIG TIJDSTIP Nadat u de taal heeft ingesteld, moet u de tijd instellen op de klok. Draai de knop “Navigatie” tot het juiste uur wordt weergegeven. Druk op de toets 3 om de keuze te bevestigen; op het display knipperen de twee cijfers die de minuten aangeven. Draai de knop “Navigatie” tot de juiste minuten worden weergegeven. Zie, om het huidige tijdstip te wijzigen, bijvoorbeeld na een stroomuitval, de volgende paragraaf (INSTELLINGEN). KEUZE VAN DE BEREIDINGSFUNCTIES 1. 2. Draai de knop “Functies” op de voorkeuzefunctie: de bereidingsinstellingen verschijnen op het display. Als de voorgestelde parameters overeenkomen met de gewenste instellingen, drukt u op de toets 3 . Om ze te wijzigen gaat u te werk zoals hierna is beschreven. INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR/GRILLVERMOGEN Ga als volgt te werk om de temperatuur of het grillvermogen te wijzigen: 1. Draai de knop “Navigatie” tot de gewenste waarde wordt weergegeven. De oven bevestigt de keuze automatisch nadat er 10 seconden zijn verstreken na de laatste handeling. NL64 SNEL VOORVERWARMEN 1. 3. Kies de functie Snel voorverwarmen door de knop “Functies” op het symbool te zetten. 4. Bevestig met de toets 3 : de instellingen verschijnen op het display. [. . . ] De temperaturen en de bereidingstijden zijn indicatief en hangen af van de hoeveelheid voedsel en het type schaal. Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires te gebruiken en indien mogelijk taartvormen of ovenschalen van donker metaal. U kunt ook pannen of vuurvaste of aardewerk schalen gebruiken; de bereidingstijden zijn dan iets langer. Volg voor de beste resultaten zorgvuldig de aanwijzingen in de bereidingstabel met betrekking tot de bijgeleverde schalen en de verschillende steunhoogtes. Het tegelijkertijd bereiden van verschillende gerechten Met de functie “HETE LUCHT” kunt u tegelijkertijd verschillende gerechten bereiden (bijvoorbeeld: vis en groenten) die dezelfde bereidingstijd hebben, op verschillende steunhoogtes. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKZ 548 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKZ 548 IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag