Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ 541 IX GEBRUIKSAANWIJZING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ 541 IX. Wij hopen dat dit WHIRLPOOL AKZ 541 IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKZ 541 IX te teleladen.


WHIRLPOOL AKZ 541 IX GEBRUIKSAANWIJZING: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7093 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   WHIRLPOOL AKZ 541 IX INSTRUCTION FOR USE (7032 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding WHIRLPOOL AKZ 541 IXGEBRUIKSAANWIJZING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW EIGEN VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ZEER BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen; lees deze en volg deze te allen tijde op. Dit is het waarschuwingssymbool waarmee mogelijke risico's voor de gebruiker en voor anderen worden aangegeven. Alle veiligheidswaarschuwingen worden voorafgegaan door het gevarensymbool en door de volgende termen: GEVAAR WAARSCHUWING Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden. Alle veiligheidswaarschuwingen geven specifieke details van het mogelijke risico dat aanwezig is en geven aan hoe het risico op letsel, schade en elektrische schokken voortvloeiend uit het onjuiste gebruik van het apparaat beperkt kan worden. Houd u strikt aan de volgende instructies: - Het apparaat moet worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u installatiewerkzaamheden uitvoert. [. . . ] Het uitstekende gedeelte op de bak en de plaat zorgt voor de blokkering. BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL ELEKTRONISCHE PROGRAMMEERFUNCTIE DISPLAY DISPLAY 4 5 1 3 2 6 7 1. NAVIGATIEKNOP: navigatie door de menu's, regeling van te voren ingestelde waarden 3. SELECTIE-/BEVESTIGINGSTOETS OPMERKING: op het display verschijnt voor de aanwijzingen met betrekking tot deze toets. * BEDIENINGSKNOP KOOKZONE LINKSVOOR BEDIENINGSKNOP KOOKZONE LINKSACHTER BEDIENINGSKNOP KOOKZONE RECHTSACHTER 0 0 0 1 . . . De multizone-functie werkt alleen bij de dubbele en drievoudige kookzones. (Zie de tabel met functies van de kookplaat). OVERZICHT FUNCTIES Door de knop ?Functies?in willekeurig welke stand te zetten, wordt de oven ingeschakeld: Op het display worden de functies of de bij elke functie horende submenu's weergegeven. De submenu's zijn beschikbaar en kunnen gekozen worden door de knop op de functies GRILL, SPECIALE FUNCTIES, INSTELLINGEN, BROOD/PIZZA te zetten. OPMERKING: zie voor het overzicht en de beschrijving van de functies de specifieke tabel op pagina 69. NL63 BESCHRIJVING DISPLAY I H G F A E B C D A. I. Weergave van de actieve verwarmingselementen voor de verschillende functies Symbolen met betrekking tot het tijdsbeheer: timer, bereidingsduur, tijdstip einde bereiding, huidig tijdstip Informatie met betrekking tot de voorgekozen functies Automatische functie PIZZA/BROOD gekozen Indicatie ovendeur gesloten tijdens de automatische reinigingscyclus (niet beschikbaar bij deze modellen) Binnentemperatuur oven Pyrolysefunctie (niet beschikbaar bij deze modellen) Bruin korstje geven Speciale functies: ontdooien, warmhouden, laten rijzen INSCHAKELING VAN DE OVEN - INSTELLING TAAL Als de oven voor het eerst wordt ingeschakeld, geeft het display ?ENGLISH?tot de gewenste taal wordt weergegeven en druk op de toets 3 om te bevestigen. INSCHAKELING VAN DE OVEN - INSTELLING HUIDIG TIJDSTIP Na het instellen van de taal moet de tijd op de klok worden ingesteld. Druk op de toets 3 om te bevestigen; op het display knipperen de twee cijfers die de minuten aangeven. Zie, om het huidige tijdstip te wijzigen, bijvoorbeeld na een stroomuitval, de volgende paragraaf (INSTELLINGEN). KEUZE VAN DE BEREIDINGSFUNCTIES 1. op de voorgekozen functie: de bereidingsinstellingen verschijnen op het display. Als de voorgestelde parameters overeenkomen met de gewenste instellingen, drukt u op de toets 3 . Om ze te wijzigen gaat u te werk zoals hierna is beschreven. INSTELLEN VAN DE TEMPERATUUR/GRILLVERMOGEN Ga als volgt te werk om de temperatuur of het grillvermogen te wijzigen: 1. De oven bevestigt de keuze automatisch nadat er 10 seconden zijn verstreken na de laatste handeling. NL64 SNEL VOORVERWARMEN 1. op het symbool te zetten . 4. Bevestig met de toets 3 : de instellingen verschijnen op het display. Als de temperatuur overeenkomt met de gewenste temperatuur, druk dan op de toets 3 . Om de instelling te wijzigen gaat u te werk zoals beschreven in de vorige paragrafen. Als de ingestelde temperatuur bereikt is, dan wordt de melding vervangen door de bijbehorende waarde (bijv. Na afloop van de voorverwarmingsfase selecteert de oven automatisch de statische functie . [. . . ] Geadviseerd wordt om de bijgeleverde accessoires te gebruiken en indien mogelijk taartvormen of ovenschalen van donker metaal. U kunt ook pannen of vuurvaste of aardewerk schalen gebruiken; de bereidingstijden zijn dan iets langer. Volg voor de beste resultaten zorgvuldig de aanwijzingen in de bereidingstabel met betrekking tot de bijgeleverde schalen en de verschillende steunhoogtes. Het tegelijkertijd bereiden van verschillende gerechten Met de functie ?HETE LUCHT?kunt u tegelijkertijd verschillende gerechten bereiden (bijvoorbeeld: vis en groenten) die dezelfde bereidingstijd hebben, op verschillende steunhoogtes. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING WHIRLPOOL AKZ 541 IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding WHIRLPOOL AKZ 541 IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag